Štěpán Křeček: Každý Čech si za život sáhl na podporu

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Štěpán Křeček
2
Fotogalerie

Řada lidí si v Česku žije nad poměry a dotuje to stát, říká ekonom BH Securities, který zároveň vyučuje na Vysoké škole ekonomické sociální politiku a moderní chudobu.

Nakolik je český sociální systém velkorysý?

Sociální systém by měl pomáhat potřebným a zároveň motivovat k práci jakožto nejpřirozenějšímu způsobu obživy. V České republice však existují skupiny obyvatel, kterým více vyhovuje život na sociálních dávkách a do práce se nehrnou. To je velký problém, který vypovídá o přílišné štědrosti sociálního systému a jeho špatném nastavení.

Některou ze sociálních dávek vyjma důchodu bere v Česku zhruba 22 procent domácností. Je to hodně?

V případě, že jako určitou formu sociální podpory budeme počítat i daňové úlevy a dotace, tak v České republice v podstatě neexistuje člověk, který by v průběhu života neobdržel nějakou sociální podporu. To samozřejmě ukazuje, jak absurdní celý systém je. Nejde v něm totiž o pomoc potřebným, ale o vytváření pocitu jistoty.

V čem sociální podpora v Česku selhává?

Vedle nastavení důchodového systému a nedostatečné podpory rodin s dětmi je to zneužívání některých sociálních dávek. Nejkřiklavější je to u doplatků a příspěvků na bydlení, kdy si řada lidí žije nad poměry a dotuje to stát. Na druhé straně pak stojí obchodníci s chudobou, kterým stát dotuje pochybné podnikání.

Jak vnímat fakt, že ani spolu s růstem ekonomiky výrazněji neklesá objem vyplácených dávek?

Rozšiřují se okruhy lidí, kteří mají na sociální dávky nárok, nebo rovnou vznikají nové sociální dávky. Výplata podpor v nezaměstnanosti tak například dlouhé roky neklesala, ačkoli počet nezaměstnaných ubýval. To je způsobeno systémem výpočtu podpor v nezaměstnanosti, kde se zohledňuje výše mzdy a věk. Nezaměstnanými se přitom ve větší míře stávají starší lidé, kteří mají nárok na delší výplatu podpor v nezaměstnanosti.

Jak velkou hrozbou je v Česku chudoba?

Česká republika má dlouhodobě nejnižší ohrožení chudobou v rámci celé Evropské unie. Míra chudoby je však v každé zemi nastavena různě, takže mnoho Němců či Rakušanů pod hranicí chudoby by v Česku nebylo bráno jako chudí.