Kdy jsou zavřené obchody během státních svátků 2024?

Na které státní svátky 2024 jsou obchody otevřené?

Na které státní svátky 2024 jsou obchody otevřené? Zdroj: Profimedia

Na 5. a 6. července v Česku oslavíme dva státní svátky. Pátého července v pátek oslavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a šestého července Den upálení mistra Jana Husa. Státní svátky neznamenají jen volno v práci. Zákon stanovuje, že ačkoliv na některé české státní svátky musí zavřít všechny větší prodejny, v jiné svátky mohou zůstat obchody otevřené. Jaká je otevírací doba obchodů ve svátky v červenci? Na jaké svátky budou mít obchody otevřeno v roce 2024?

Státní svátky 2024

V následujícím seznamu naleznete všech 13 státních svátků a konkrétní dny v týdnu, na které tato data v letošním roce připadnou. Mezi státní svátky v ČR patří:

PŘEHLEDNĚ: Prázdniny ve školním roce 2023/24 >>>

Kdy jsou zavřené obchody?

Otevírací doba obchodů na státní svátky je stanovena zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který začal platit od 1. října roku 2016. Tento zákon doslova stanovuje, že obchody nad 200 metrů čtverečních musí zůstat během stanovených svátků zavřené. V následujícím výčtu naleznete státní svátky, na které budou obchody zavřené:

Státní svátky v roce 2024 >>> 

Kromě obchodů musí zůstat na tyto státní svátky zavřené rovněž bazary, zastavárny a výkupny odpadu. Na dodržování zákona dohlíží ČOI (Česká obchodní inspekce) a za jeho nedodržování může udělit pokutu do výše až jednoho milionu korun.

Kdy jsou otevřené obchody? 

Povinnost mít zavřeno se nevztahuje na některá významná data. Proto mohou lidé na nákupy do obchodů i během následujících svátků, kdy otevírací doba není ovlivněna zákazem:

Otevírací doba obchodů během svátků (video)

Video placeholde
Otevírací doba během svátků • Videohub