České firmy si organizují firemní cesty samy. Nechtějí se svěřovat do rukou externím agenturám | E15.cz

České firmy si organizují firemní cesty samy. Nechtějí se svěřovat do rukou externím agenturám

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Jiří Salík Sláma

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

České společnosti jsou do značné míry spokojené s organizací firemních cest. V soukromém sektoru mají služební cesty zavedené téměř tři čtvrtiny z nich. Jak odhalil průzkum společnosti Amadeus, obchodní cesty mají podle firem smysl a ani v letošním roce se na nich nebude šetřit.

Organizace a řízení firemních cest je v českých firmách na velmi dobré úrovni, přinejmenším v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy. 72 procent z nich již úspěšně implementovalo cestovní firemní politiku a téměř polovina používá dedikovaná IT řešení pro správu firemních cest. Úroveň vyspělosti v tomto ohledu však plně závisí na velikosti dané společnosti a rozpočtu vyhrazeném pro firemní cesty, který malé a střední podniky často vnímají spíše jako nezbytný výdaj, a ne jako investici. To může být příčinou, proč je oblast řízení firemních cest v některých českých společnostech stále nekoordinovaná a zaměstnanci jsou při jejich zařizování odkázáni na své vlastní prostředky.

„I přes technologický pokrok, který zasahuje také oblast obchodních vztahů, zůstávají firemní cesty, umožňující setkávání tváří v tvář a posilování vztahů s partnery, důležitým aspektem fungování společností a přispívají k jejich úspěchu,“ řekl k výsledkům průzkumu Jan Barták, generální ředitel společnosti Amadeuspro Českou republiku a Slovensko a dodal: „Absence řešení, jako je firemní cestovní politika a IT nástroje, znamená, že úkoly spojené s organizací firemních cest obvykle spadají přímo na cestující zaměstnance. Takový systém organizace firemních cest není efektivní ani ve smyslu časovém, ani finančním.“

Rok 2017 pravděpodobně příliš změn nepřinese

České společnosti neočekávají v roce 2017 v oblasti organizace firemních cest žádná úsporná opatření. Ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropyuvažuje o úsporách jenom malá část respondentů (7 procent vs. 28 procent).Ti jich přitom chtějí dosáhnout především snížením ceny jednotlivých cest (70 procent). Jenom menšina respondentů je také otevřena zavádění nových technologických řešení a najímání externích agentur pro zajišťování organizace a řízení firemních cest. Pouze 13 procent by bylo ochotných spolupracovat s externím poskytovatelem za předpokladu, že by jim to přineslo hmatatelné výsledky.

Metodologie průzkumu

Průzkum mezi rozhodujícími pracovníky realizovala v druhé polovině roku 2016 na zadání společnosti Amadeus výzkumná agentura KANTAR TNS. Telefonický průzkum (CATI) se zaměřil na společnosti ze zemí střední a východní Evropy: Českou republiku, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Rumunsko. Výzkumný vzorek zahrnoval 1000 organizací s více než 50 zaměstnanci a ročními náklady na firemní cesty přesahujícími 50 000 eur nebo evidujících alespoň 250 firemních cest ročně. Respondenty byli zaměstnanci zodpovědní za organizaci a správu firemních cest nebo osoby, které byly v rámci dané společnosti označeny v této oblasti za nejinformovanější.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah