Energie pro domácnosti by měly zdražit maximálně o patnáct procent, říká šéf epet

Petr Švec, Epet

Petr Švec, Epet Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Ačkoliv Energetický regulační úřad zvýší cenu regulované energie, dopad na domácnosti by díky cenám na trhu neměl být dramatický. Pokud nedojde k nečekanému růstu na trzích, elektřina by podle generálního ředitele společnosti epet Petra Švece měla zdražit zhruba o patnáct procent a plyn jen minimálně.

Blížíme se konci roku, v němž se ceny na trhu energií stabilizovaly, přece jen však stále pro leckoho představují problém. Jak tento rok hodnotíte a jak se naplnila vaše očekávání?

V porovnání s koncem roku 2021 a rokem 2022 je situace na trhu výrazně klidnější. Ceny elektřiny i plynu jsou nižší v porovnání s rokem 2022 a počátkem roku 2023. Zároveň ale dojde ke znovuzavedení poplatků za obnovitelné zdroje a zvýšení dalších regulovaných poplatků. Tím se celkové náklady za energie, zejména na elektřinu, nesníží.

Jaký konkrétní reálný dopad změny v regulované části ceny tedy čekáte?

Celkový dopad bude ovlivněn tím, jakou cenu budou mít příští rok samotné komodity. Pokud budeme předpokládat, že k významné změně nedojde, bude v celkovém navýšení dopad pro domácnosti do patnácti procent u elektřiny, zvýšení cen u plynu by mělo být minimální. U větších firem bude navýšení u elektřiny až kolem dvaceti procent. Dopad ale může být výrazně nižší za předpokladu, že zákazník má na příští rok sjednané nižší ceny za komoditu. U plynu by v takovém případě mělo dojít i ke snížení celkových nákladů, jelikož regulovaná složka u plynu tvoří pouze dvacet procent celkové ceny.

Co s námi udělá zima, kdy roste spotřeba a obnovitelné zdroje kvůli solárům dodávají podstatně méně než ve své hlavní sezoně?

Pokud nedojde k mimořádným odstávkám významných zdrojů ve výrobě elektřiny, nemělo by dojít k dramatickým pohybům ceny. Pravdou je, že v zimě, kdy je výroba z obnovitelných zdrojů nižší, dochází k tomu, že cena na denním trhu, tedy spotová cena, je vyšší, protože bilanci dorovnávají klasické výrobní zdroje, jako jsou uhlí, plyn a podobně. A ty mohu být o něco dražší.

Velký klid by asi měly přinést plné zásobníky na plyn. Objevily se ale obavy o dodávky z arabských zemí v důsledku situace v Palestině a studie hovořící o neekologičnosti LNG. Bude to mít vliv na ceny?

Máte pravdu, zásobníky jsou naplněny plynem téměř na sto procent. Pokud nedojde k ještě větší eskalaci konfliktu na Blízkém východě nebo v jiných oblastech světa, které by ohrozily transport LNG, neměla by cena plynu dramaticky růst. Co se týče neekologičnosti LNG – v krátkodobém horizontu není alternativa, která by jej plně nahradila.

Co teď můžete jako dodavatel dělat pro klienty nového, aby je to zaujalo? Není to tak, že všechny dnes zajímá jen cena?

Cena je samozřejmě důležitá, což je pochopitelné, ale zákazníci oceňují i další faktory. Kvalitní servis, jednoduchou komunikaci nebo finanční stabilitu dodavatele. V souvislosti s mnoha změnami v poslední době je také kladen důraz na dostatek informací směrem k zákazníkům.

Co nás čeká výhledově? Bude například pokračovat trend odklonu od plynu k tepelným čerpadlům u domácností, biomase a topným olejům či naftě v průmyslu a podobně? Nebo se něco změní?

Hodně bude záležet na cenovém vývoji. Trend odklonu od plynu je zřetelný, ale pokud by se ceny ještě nadále snižovaly, není vyloučeno, že posun od plynu bude pozvolnější. Celkově je ale trend příklonu k úsporným a ekologičtějším zdrojům nezvratný a nemělo by se nic zásadního měnit.

Jaké jsou vaše plány na příští rok a co bude klíčové, aby se naplnily?

V naší skupině máme tři společnosti – epet, Dobrá Energie a Gazela Energy. Dohromady obsluhujeme přes 160 tisíc odběrných míst, dodáváme více než tři TWh elektrické energie a plynu. Příští rok se chceme věnovat sjednocení zákaznického systému pro domácnosti a plně ho digitalizovat. Chceme i nadále pracovat na zviditelnění naší značky epet a růst zejména právě v prodeji pro domácnosti.

 

Petr Švec (53)

Desátým rokem působí jako generální ředitel společnosti epet, která je společně se svou dceřinou společností Dobrá Energie z hlediska celkového dodávaného objemu energií největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v Česku.