Nový zákon přinese do imigrační politiky digitalizaci, říká advokát Matěj Daněk

Video placeholde

Mezi hlavními přínosy nového zákona o pobytu cizinců bude digitalizace. Například zaměstnavatelé, kteří usilují o trvalý pobyt pro svého zaměstnance, budou mít možnost získávat průběžné informace o stavu žádosti jako takzvaní garanti. „Dnes nejsou ani účastníky řízení, a mnohdy tudíž nevědí, zda zaměstnanci povolení k pobytu uděleno bylo či nikoli,“ říká advokát PRK Partners Matěj Daněk. Nyní bude mít garant mimo jiné zřízen přístup k elektronickému účtu cizince.

Jinak se na imigrační politice v zásadě nic nezmění. „Cílem je chránit občany před nežádoucí migrací,“ zdůrazňuje Daněk. Stále se tak budou podávat žádosti o pobyt, převážně v zahraničí, a stát bude posuzovat, co zde budou dotyční lidé dělat, zda mají nějaké prostředky k pobytu a podobně.

Problém může podle Daňka nastat s digitalizací při podávání žádostí na zastupitelských úřadech, které se jí mnohdy brání. „Může to být například kvůli špatnému připojení, dejme tomu v afrických zemích,“ vysvětluje. Proto si na odpověď, zda se proces vyřizování žádostí zrychlí, budeme muset počkat. Digitalizace by ale měla pomoci, aby například odpadly fronty na úřadech.

Ministerstvo vnitra sáhlo k přepracování normy i proto, že je stará již téměř 24 let. Současný zákon je nepřehledný z důvodu častých novelizací a nevyhovující i z pohledu současných požadavků právě na zmíněnou digitalizaci řízení. Nový zákon by měl mimo jiné i omezit nekvalifikované zastupování cizinců v řízení ze strany mnohdy nepříliš solidních zmocněnců.

Na druhou stranu nelze očekávat zjednodušení řízení na straně samotných cizinců ve smyslu zúžení administrativy či zjednodušení podmínek pro udělení pobytu. Jednotlivé procesy by s ohledem na digitalizaci měly být pro cizince toliko uživatelsky příznivější, a to i s ohledem na možnost samotného zaměstnavatele některé dokumenty ministerstvu dodávat přímo.

Návrh zákona již prošel připomínkovým řízením. V současné době probíhá příprava finálního návrhu k posouzení Legislativní rady vlády ČR s tím, že by měl jít koncem roku do Poslanecké sněmovny. Dle samotného návrhu by pak schválený zákon měl platit od 1. ledna 2026.