Podnikové služby v Česku stále rostou

Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL

Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL Zdroj: ABSL

Zatímco na západních trzích začínají velké technologické firmy pomalu řešit propouštění, český trh stále nabírá, a obor IT a podnikových služeb má dokonce do roku 2025 vzrůst o 50 tisíc lidí. Proč firmy svá centra vývoje, inovací a IT služeb stále umisťují do České republiky, která má v rámci EU vůbec nejnižší nezaměstnanost? Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která tato centra v ČR sdružuje, tvrdí, že je to zejména díky zajímavým projektům a atraktivitě České republiky, jež umí přilákat lidi z celého světa. Dokonce i ze západní Evropy. 

Jaké pozice jsou v centrech aktuálně nejhledanější? 

V posledním roce zaznamenáváme obří rozmach datové analytiky, výzkumu a vývoje a bezpečnosti IT, takže největší hlad je zejména po expertech na tyto oblasti. Stále však jsou hojně poptáváni i odborníci z oblasti robotické automatizace nebo jazykově vybavení specialisté na HR či do financí.

Jaký podíl tvoří v oboru podnikových služeb IT a výzkum a vývoj? 

Jde o jednu z nejrychleji rostoucích oblastí našeho oboru. Kromě toho, že současná centra se zaměřením na IT se rozšiřují, tak přicházejí i další investoři a otvírají zde centra nová. Specializací je přitom celá řada, od IT bezpečnosti a výzkumu a vývoje přes automatizaci, na správu infrastruktury a IT podporu až po vývoj softwarových či mobilních aplikací. Celkem tato střediska zaměstnávají již více než polovinu všech zaměstnanců našeho oboru. Nutno však říct, že technologie pronikají i do center, která nejsou na IT specializovaná, a to prostřednictvím digitalizace, inovací či automatizace.

Nebojí se příchozí firmy zdejší velmi nízké nezaměstnanosti? Považují ČR stále za dobrou destinaci?

Česká republika si za dvě desítky let existence našeho oboru již získala ve světě dobré jméno. Firmy vědí, že tu najdou kvalitu, dobrou polohu a infrastrukturu a jazykově vybavené lidi s potřebným vzděláním, a to jak mezi Čechy, tak i mezi cizinci, jež dokáže tato země lehce přitáhnout. Důležitým argumentem je také naše členství v EU. Při tvorbě svých lokačních strategií firmy samozřejmě zvažují i další faktory, jako je cena práce, daňové zatížení, ceny nemovitostí, a v posledním roce dokonce i vzdálenost od válečného konfliktu. Je to velmi zajímavé téma, které se bude rozebírat i na naší listopadové konferenci, jež proběhne pod záštitou českého předsednictví v Radě EU.

Zmiňujete zaměstnance z ciziny. Jaký mají ve vašem oboru podíl a co je pro ně hlavní motivací k relokaci?

Náš obor je de facto největším zaměstnavatelem cizinců v ČR. Zahraniční experti tvoří 44 % našich zaměstnanců, přes 80 % z nich pochází ze zemí EU. Motivaci mají přitom různou, pro uchazeče ze zemí západní Evropy, jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie či Francie, jsou hlavními důvody kariérní příležitosti, kterých je v jejich domovských zemích s vysokou nezaměstnaností mezi mladými málo. Pro ostatní je to často zajímavá životní zkušenost nebo vysoká kvalita života, již si budou moci ve středu Evropy dovolit, a to i navzdory rostoucím nákladům. Že je Česko dobrou destinací pro život a práci expatů, dokazuje i jeho skvělé umístění v indexu Working Abroad, kde figuruje na 3. místě. Pro ČR je to dobrá zpráva, tito vysoce kvalifikovaní zahraniční pracovníci k nám přinášejí nejen své znalosti a zkušenosti, ale platí tu i daně a obohacují nás svou kulturou.

Vraťme se k technologiím – na jakých zajímavých projektech mohou zaměstnanci v oboru pracovat?

Například se mohou věnovat vývoji technologií a služeb pro ukládání dat nebo vyvíjet software, jenž pomocí strojového učení a umělé inteligence sám dokáže detekovat většinu kybernetických hrozeb. Mohou nasazovat chatboty či digitální asistenty, kteří pomáhají řešit logistiku, personální agendu zaměstnanců nebo základní IT podporu. Anebo se věnovat tvorbě prediktivních nebo normativních modelů. Ty vyvíjejí datoví vědci a odborníci na machine learning a předpovídají, co se stane prostřednictvím kombinace historických dat a do budoucna zaměřených algoritmů. Tato řešení přinášejí finanční výsledky přesahující desetinásobek investované hodnoty. Zajímavé projekty vznikají i v oblasti nových hybridních způsobů práce a spolupráce, udržitelnosti či v zákaznických službách – ať už jde o poskytování call centra jako služby včetně podrobného denního reportingu, nebo automatizovaných hlasových rozcestníků, jež umějí zefektivnit práci kontaktního centra tím, že reagují na aktuální obsazenost linky, získávají od zákazníků potřebné informace a usnadňují tak práci živým operátorům. I tato témata zazní na naší listopadové konferenci, na kterou zájemce srdečně zvu.