Mastercard pomůže s digitalizací drobným podnikatelům. Spouští program Strive Czechia

MasterCard zahájil program na podporu digitalizace.

MasterCard zahájil program na podporu digitalizace. Zdroj: Mastercard

Tříletá iniciativa společnosti Mastercard umožní čtvrt milionu českých mikropodniků a malých podniků prosperovat v digitální ekonomice. Je to součást celosvětového programu Strive podporovaného Centrem pro inkluzivní růst společnosti MasterCard. Česko je po Velké Británii druhou evropskou zemí, kde program začne fungovat.

Program získal podporu českého předsednictví Rady Evropské unie. „Pandemie ukázala zranitelnost malých podniků, zejména těch ve vlastnictví žen. Obdobně ukázala význam digitalizace. Pokud malým podnikům v Česku usnadníme digitalizaci, významně přispějeme k tomu, aby podnikatelé na okraji zájmu měli přístup k finančním službám nezbytným k růstu,“ uvedla Payal Dalalová, viceprezidentka pro společenské dopady na mezinárodních trzích z Centra pro inkluzivní růst MasterCard. Společnost do programu během tří let investuje 5,5 milionu dolarů, zhruba 134 milionů korun.

„Program Strive Czechia pomůže podnikatelům v segmentu mikropodniků a malých získat potřebné rady a informace o moderních technologiích, které nejlépe odpovídají jejich podnikatelským a finančním potřebám,“ říká Michal Čarný, ředitel Mastercard pro Česko a Slovensko.

Do kategorie mikropodniků a malých podniků, která tvoří důležitou součást české  ekonomiky, spadá 19 z 20 firem. Ty navíc zaměstnávají téměř polovinu pracující populace.

Podniky vedené ženami se musejí potýkat s větším množstvím překážek než ty, v jejichž čele stojí muži. Zjistila to studie Strive Czechia Barometer, kterou uskutečnila společnost 60 Decibels za podpory Hospodářské komory a společnosti Mastercard. 

Téměř polovina respondentek nedoceňovala význam digitalizace pro úspěch svého podnikání. Kromě toho se podnikům vedeným ženami v posledním roce dařilo o něco hůře. Podnikatelky také pohlížejí do budoucna ne tak optimisticky jako byznysmeni.

„Podnikatelky pociťují větší potřebu služeb v oblasti osobního rozvoje a znalostí, jako jsou školení digitálních a manažerských dovedností. K dosažení větší míry odolnosti jejich podnikání a posílení růstu vyjadřují větší potřebu v oblasti finanční a všeobecné podpory,“ uvedl ke studii viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. „Jednou z cest, jak segmentu mikropodnikatelů a malých podnikatelů tyto služeb systematicky nabízet, je právě iniciativa Strive Czechia,“ dodal.

Mezi největší překážky, které českým podnikatelům brání ve výraznější digitalizaci, patří náklady, nejistota týkající se reálných přínosů moderních technologií a obavy, že digitální řešení nejsou pro malé podniky vhodná.

V souvislosti s digitalizací uvedly téměř dvě třetiny dotazovaných, že by ocenily rady od jiných podnikatelů v segmentu. Stejné množství respondentů uvedlo, že by uvítalo jednotnou platformu, jež by jim umožňovala zjistit, které z moderních technologií nejlépe odpovídají potřebám jejich podnikání. 

„Malé podniky se stále ještě zcela nevzpamatovaly z dopadů pandemie a už se musejí vyrovnávat s novou vlnou potíží,“ uvedl Čarný. „Namísto toho, aby se malí čeští podnikatelé soustředili jen na přežívání, je chceme podpořit v dlouhodobé prosperitě,“ dodal.

Program Strive Czechia bude věnovat zvláštní pozornost podnikům vlastněným či vedeným ženami a bude rovněž podporovat podniky vlastněné či provozované podnikateli, kteří byli vlivem válečného konfliktu donuceni k odchodu z Ukrajiny a rádi by restartovali podnikání v Česku. Program vzniká pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

„Digitalizace českých malých a středních podniků je jednou z hlavních priorit české vlády a součástí jejích klíčových strategií včetně Národního plánu obnovy. Aby ministerstvo průmyslu a obchodu dosáhlo svých cílů v oblasti podpory růstu těchto podniků prostřednictvím digitalizace, vítá iniciativy ze soukromého sektoru, a proto programu poskytlo oficiální podporu,“ uvedl k projektu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).