O dotaci Pražského voucheru se přihlásilo skoro 1400 podnikatelských projektů

Zdroj: Hlavní město Praha

Magistrát hl. města Prahy v polovině dubna oficiálně uzavřel příjem žádostí v rámci druhé výzvy Pražského voucheru. Program na podporu malého a středního podnikání nabízí převážně začínajícím firmám v hlavním městě možnost proplacení až 85 % nákladů na vybrané projekty.

Ve druhé výzvě bylo přijato celkem 1372 projektů od pražských firem a podnikatelských subjektů. Jelikož příjem žádostí běžel přesně jeden měsíc, v průměru to vychází na 44 přijatých projektů za den. Zájem byl tedy opravdu veliký. Nejvíce o Voucher na kreativní služby. Více než polovina projektů směřovala právě do této oblasti.

Magistrát je nyní připraven mezi úspěšné uchazeče rozdělit alokované prostředky ve výši téměř 300 mil. Kč. Pražské malé a střední podniky žádaly o prostředky přesahující 500 mil. Kč. Převis finančních prostředků ve výši téměř 70 % opět svědčí o obrovském zájmu firem o Pražský voucher. Nyní je na řadě formální hodnocení, následuje hodnocení přijatelnosti a v některých voucherech pak také věcné hodnocení. Jeho transparentnost je zajištěna nezávislými externími odborníky.

Pražští podnikatelé si letos mohli o dotaci z Pražského voucheru zažádat od 18. března do 18. dubna. Využít mohli vouchery na inovační projekty nebo specializované vouchery, ve kterých si mohli vybírat ze čtyř tematických okruhů zahraniční veletrhy a výstavy, koučing a monitoring, zahraniční inkubátory a kreativní služby.

Jednalo se již o druhou výzvu pro příjem žádostí o dotaci, přičemž ta první proběhla v první polovině roku 2018. Vzhledem ke stavu finančních prostředků se do budoucna řeší jen možnost vyhlášení výzev na inovační voucherU ostatních voucherů se žádná další výzva již nepředpokládá.

Veškeré informace k programu Pražský voucher naleznete na webových stránkách www.prazskyvoucher.cz

Hlavní město Praha