Firmy v Česku se musejí začít připravovat na změnu

Zdroj: Shutterstock

Ačkoliv tématům společenské odpovědnosti a udržitelnosti (ESG) věnují firmy v České republice velkou pozornost, v oblasti přechodu na nulové emise uhlíku jsou zatím na počátku cesty. To se ale musí změnit a banky v této změně budou hrát zásadní roli, když svým klientům pomohou dosáhnout nulových emisí a dalších cílů spojených s udržitelností. 

Průzkum HSBC s názvem „HSBC With an eye to the future”, do nějž se zapojilo 300 firem v Česku, odhalil, že většina z nich plánuje v nejbližších pěti letech investovat do oblasti ESG, ale pouze čtvrtina z nich má již hotový plán na přechod k nulovým emisím uhlíku.

Nesoulad mezi ambicemi v oblasti udržitelnosti a komplexní přípravou na výše zmíněnou transformaci je zřejmý i při pohledu na ESG priority tuzemských firem. Spotřeba energií (60 % firem zde plánuje investovat) a vody (43 %) jsou preferovány před dlouhodoběji orientovanými cíli.

Změna začíná s informacemi

Tento přístup nejspíš souvisí s tím, že značná část firem v zemi není plně přesvědčena, že udržitelnost může snížit rizika, ušetřit peníze a vytvořit dlouhodobou hodnotu v podnikání.

Zájem českých firem o témata spojená s ESG je primárně spojený se zájmem o životní prostředí a o společnost, následovaný nutností splnění regulatorních požadavků a až poté očekávanými příjmy. Na globální úrovni se zdá, že firmy lépe chápou pozitivní obchodní dopady plynoucí z ESG. Podle jiného průzkumu HSBC nazvaného Sustainable Financing and Investing Survey 2021 si celosvětově většina subjektů kapitálové trhu (51 %) myslí, že pozornost věnovaná environmentálním a společenským tématům může zvýšit jejich zisk či snížit rizika[1].

Nicméně firmy v Česku neberou udržitelnost na lehkou váhu. Ty, které začlenění ESG do svého investičního rozhodování do budoucna zvažují, očekávají, že do konce roku 2025 investují okolo 27 milionů korun do témat spojených s ESG. Z toho vyplývá, že ačkoliv jsou české firmy připravené na další kroky, existuje riziko, že nebudou schopny správně nastavit, sledovat a plnit své cíle.

Transformace je týmová hra

Výzva spojená s budováním udržitelnější budoucnosti vyžaduje, aby globální aktéři – od malých a středních podniků přes nadnárodní firmy až po vlády – kladli uhlíkovou neutralitu na první místo. [1] 2021 Sustainable Financing and Investing Survey  (https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/campaigns/sfi-survey)

To je největší výzva a největší obchodní příležitost naší doby a naše banka hraje při přechodu klientů k uhlíkové neutralitě zásadní úlohu. Finanční sektor přistoupil k boji s klimatickou krizí velmi ambiciózně a stanovil si náročné cíle při přechodu na uhlíkovou neutralitu a alokoval na tento přechod biliony dolarů. Banky tento problém nevyřeší tím, že přestanou pracovat pro klienty s vysokými emisemi, čímž by jejich obchodní bilance opticky „zezelenala“. Globální a inkluzivní transformace vyžaduje úzkou spolupráci, a to i s oblastmi a sektory s vysokými emisemi, kterým pomůže přejít na ekologický provoz a čisté technologie.

Uhlíková neutralita rovná se spolupráce a Česká republika není výjimkou. Podle průzkumu „HSBC With an eye to the future“ jsou banky za národními vládami nejvýznamnějším aktérem, u nichž firmy hledají pomoc při své ESG strategii.

Banky mají povinnost pomoci v boji s klimatickou změnou

Je čas začít budovat udržitelnější budoucnost a my, banky, máme povinnost nabídnout našim klientům pomocnou ruku. Můžeme jim na jejich cestě ke změně pomoci pochopit obchodní výhody plynoucí z udržitelnosti, připravit plány transformace, mobilizovat články jejich dodavatelského řetězce, identifikovat vhodné finanční nástroje a sledovat postup plnění cílů a zveřejňování výsledků.

V HSBC věříme, že nejlepších výsledků dosáhneme, pokud budeme spolupracovat s našimi klienty a pomůžeme jim přejít na nižší emise uhlíku. Proto jsme oznámili, že naším cílem je do roku 2030 poskytnout na tuto transformaci finanční prostředky a investice ve výši 750 miliard až 1 bilionu dolarů. Na tuto roli jsme v České republice díky spojení globální zkušenosti a hlubokých znalostí místního trhu výborně připraveni.

Autor: Richard Keery, CEO HSBC Bank plc - Czech Republic

Studie společnosti „HSBC With an eye to the future“ je ke stažení zde: https://www.business.hsbc.cz

[1] 2021 Sustainable Financing and Investing Survey  (https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/campaigns/sfi-survey)