Bolek Polívka prodal pozemky v Olšanech podnikateli Seidlovi | E15.cz

Bolek Polívka prodal pozemky v Olšanech podnikateli Seidlovi

Marcela Alföldi Šperkerová, Euro

Příběh konkurzu na Farmu Bolka Polívky prodělal další dramatický zvrat a vztahy mezi věřiteli se vyostřily. Herec již nevlastní mnohahektarové pozemky, které pohostinský areál obklopují. A naopak do věřitelského výboru se nedostal podnikatel Alexandr Seidl, ačkoli přihlásil třiapůlmilionovou pohledávku zajištěnou majetkem podniku. Seidl přitom vystupuje jako Polívkův mecenáš.

Rozpory mezi věřiteli se v posledních dnech posunuly do bezmála válečného vztahu. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, která si nárokuje 21 milionů za dotaci z evropských fondů, již poskytla na dostavbu hotelu na farmě, by ráda prodávala podnik v provozu. Tomuto řešení dává přednost také insolvenční správce Michal Edl. Předpokládá totiž vyšší výnos pro věřitele. Naproti tomu zájmem Seidla je podnik co nejrychleji prodat, ať bude výtěžek jakýkoli.

Známý herec už nemá příliš šancí do budoucnosti svého podniku mluvit. Prodejem svých pozemků Alexandru Seidlovi, byť byly zastavené, se svému mecenášovi v podstatě vydal na milost. Mimochodem sama kupní smlouva, již lze nalézt v katastru nemovitostí, je kulantně řečeno nestandardní. Boleslav Polívka podle ní prodává pozemky v okolí olšanské farmy firmě Cygnet, za niž vystupuje Seidlův syn Daniel, za 1 995 710 korun, což má být cena určená znaleckým posudkem. Kupní cena je přitom splatná až k počátku roku 2019.

Kontrakt zároveň zřizuje do budoucna Polívkovi předkupní právo, a to do stejného data, kdy je kupní cena splatná. Předpokladem ovšem je, že herec splní uvedené podmínky. Především tu, že uhradí plně pohledávky kupujícího, které v nominální výši dosahují 7,5 milionu korun. Roční úrok byl stanoven na osm procent. Smlouva vyčísluje také sumu pravidelné měsíční splátky na 152 tisíc korun, přičemž poslední z nich je splatná opět 1. ledna 2019.

Seidlova firma Cygnet vlastnictví k pozemkům přitom nabývá „dnem, kdy dle této kupní smlouvy bude povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí“. To se stalo 2. května tohoto roku.

Uvedených 7,5 milionu korun, které Boleslav Polívka dluží, přihlásil Seidl do konkurzu na farmu jako podmíněnou a nezajištěnou pohledávku. „Kupní smlouva je velmi zvláštní. Hlavně nechápu, proč pan Polívka prodává všechny své pozemky za necelé dva miliony korun, když jeho partnerka Marcela Černá ještě před měsícem tvrdila, že mají hodnotu sedmnácti milionů,“ podivuje se insolvenční správce Edl.

Komu patří Bolek Polívka?

Autor: Marcela Alföldi Šperkerová, Euro
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!