Geis: Péče o zaměstnance je stále důležitější

Zdroj: Seteva/Geis Parcel CZ

Jaroslava Šindelářová, HR specialista společnosti Geis
Josef Šimek, manažer provozu a controllingu společnosti Geis
3
Fotogalerie

Podle Hospodářské komory ČR chybí tuzemským firmám zhruba 300 tisíc pracovníků. Na trhu práce se tak stále častěji objevují predátorské praktiky při přetahování zaměstnanců. Jak takovému jednání konkurentů na trhu práce čelí přepravní a logistická společnost Geis CZ?

„Samozřejmě sledujeme situaci na trhu práce a víme, že se objevují případy, kdy se zaměstnanci nechají přeplatit a nastoupí do nové práce, aniž by v té předchozí dali výpověď,“ říká Jaroslava Šindelářová, HR specialista ze společnosti Geis CZ, a dodává, že u nich zatím k takovým situacím nedochází. „Průměrná doba zaměstnání v naší společnosti je 6,5 roku a téměř 20 procent zaměstnanců u nás pracuje déle než 10 let. A to i přes dnes poměrně obvyklou vyšší fluktuaci na pozici skladových manipulantů. Těch je přitom u nás více než polovina z celkového počtu zaměstnanců,“ míní Šindelářová, která připouští, že zejména na základních provozních pozicích je obecně fluktuace poměrně vysoká: „Vnímáme to ale jako daň za to, jak se daří růst ekonomice a tím i naší společnosti.“

Jaroslava Šindelářová, HR specialista společnosti GeisJaroslava Šindelářová, HR specialista společnosti Geis | Seteva/Geis Parcel CZ

Podle Šindelářové se personální oddělení Geis CZ snaží o to, aby zaměstnanci neměli důvod odcházet jinam. „Snažíme se si své odborníky vychovat a umožnit jim profesní růst.  U provozních pozic hradíme školení pro rozšíření kvalifikace a osvědčila se nám i nabídka rozšíření kvalifikace na řidiče skup. C+E u vytipovaných zaměstnanců,“ vypočítává některá možnosti Šindelářová.

Největší problém – pozice bez kvalifikačních požadavků

Úkolem personálního oddělení ale je také nábor nových lidí. „Při oslovování nových potenciálních zaměstnanců je základem otevřená, srozumitelná a rychlá komunikace. Jsme aktivní a naší snahou je využít veškeré možnosti, jak oslovit lidi v potřebných lokalitách. Zohledňujeme i regionální rozdíly, proto například v severních Čechách hledáme zaměstnance trochu jiným způsobem než na Moravě,“ popisuje Jaroslava Šindelářová. Firma spolupracuje s odbornými školami a jejich studentům nabízí povinnou školní praxi. „Máme velice dobrou zkušenost s trainee programem pro vysokoškoláky a s cíleným oslovováním absolventů, zejména v oblasti informačních technologií,“ připomíná Šindelářová a dodává: „Nicméně především u provozních pozic se setkáváme s tím, že část potenciálních zaměstnanců dává přednost zaměstnání ve  společnostech v oblasti automotive, kde nemají téměř žádné kvalifikační požadavky pro přijetí zaměstnance. Někdy to může být i z důvodu lepší dopravní dostupnosti, protože konkrétně naše pobočky bývají v hůře dosažitelných lokalitách.“

Mých 16 let s Geis

Josef Šimek načal v Geis CZ už čtvrtou pětiletku – a doufá, že ani ona nebude jeho poslední.

Josef Šimek, manažer provozu a controllingu společnosti GeisJosef Šimek, manažer provozu a controllingu společnosti Geis | Seteva/Geis Parcel CZ

Jak dlouho pracujete v Geis?
V září to bude 16 let.

Jak jste se do firmy dostal?
Šlo o náhodu – jel jsem kolem a prostě jsem zkusil své štěstí.

Proč jste se rozhodl právě pro Geis?
Hledal jsem práci po škole a dal jsem na první dojem, který byl dobrý.

Překvapilo vás něco po nástupu či během zkušební doby?
Protože jsem vlastně neměl žádná očekávání a netušil jsem, co mě bude čekat, tak mě snad ani nemohlo nic negativně zaskočit. Pozitivní byl velmi dobrý kolektiv na pobočce.

Ve firmě jste zaznamenal velký kariérní postup. Můžete ho prosím popsat?
Začínal jsem jako dispečer a pak jsem postupoval vždy zhruba po čtyřech letech, takže čtyřka bude zřejmě moje šťastné číslo. Byl jsem hlavní dispečer, pak vedoucí spedice a nyní zastávám pozici manažera provozu a controllingu.

Jak byste charakterizoval jednotlivé pozice, jimiž jste prošel?
Práce dispečera mě bavila a bylo to pořád živé – žádná nuda. Hlavní dispečer a vedoucí spedice byl pak hodně o provozu na pobočce, dispečinku a statistikách. Současná pozice je o cestování mezi pobočkami, kontrole procesů a to mě baví.

Kdybyste měl do firmy „nalákat“ další pracovníky, co byste vyzdvihl jako její největší plusy?
Rozhodně stabilitu a přátelské prostředí.

Co by bylo pro vás impulsem k odchodu z Geis?
Pokud bych nebyl potřebný, necítil podporu nebo by má práce neměla žádný smysl.