Rychlá cesta k SAPu | E15.cz

Rychlá cesta k SAPu

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: T-Systems
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Mocné a propracované, ale také náročné, se složitým procesem nasazování v podniku: tak řada manažerů vnímá informační systémy SAP.

S příchodem standardizovaných hostovaných služeb SAP ale může mít špičkový informační systém během několika týdnů a bez nutnosti rozsáhlých investic do infrastruktury, složitého nasazování či nákupu licencí prakticky každý podnik či organizace. Využívání informačního systému formou standardizované služby (označované také termíny SaaS – software jako služba či aplikační výpočetní mrak či cloud computing) navíc nabízí řadu dalších výhod.

Nasazení informačního systému ve firmě

Plně propracovaný a nasazený informační systém je základním stavebním kamenem pro efektivní řízení prosperujícího podniku či organizace. Nabízí funkce a nástroje pro optimální řízení nákupu zboží, koordinaci výroby, expedici výrobků a sledování skladů. Zahrnuje pochopitelně nástroje pro vytváření potřebných dokumentů, finančních příkazů a dalších výstupů. Provoz informačního systému formou služby u poskytovatele, který má dostatek proškolených odborníků, špičkovou infrastrukturu a dlouholeté zkušenosti s jeho nasazováním a provozem, navíc znamená, že můžete klidně spát, neboť váš informační systém je neustále pod profesionálním dohledem.

Výhoda standardních a oborových řešení

Nasazení standardního řešení formou hostované služby může být, zejména pro menší a středně velké podniky, jimž je primárně určeno, paradoxně lepší volbou, než úprava informačního systému na míru. Vedle značné úspory nákladů a času při jeho nasazování patří mezi časté (a zákazníky neočekávané) přínosy zejména zvýšení efektivity při zavedení léty ověřených a optimalizovaných procesů řízení a kontroly, které jsou součástí standardního řešení informačního systému SAP. Výrobní podniky či organizace z oboru zdravotnictví navíc mohou využít oborových certifikovaných (All-in-One) řešení pro průmyslové a výrobní firmy nebo pro lokalizovaný systém IS-H pro zdravotnictví. Všechna tato oborová, ale i standardní řešení ERP SAP lze rovněž provozovat formou služby. Využití těchto oborových řešení dále snižuje náklady na nasazení a konfiguraci hostovaného informačního systému a nabízí procesy, funkce a osvědčené postupy využívané podniky či organizacemi v příslušném odvětví.

ilustrační foto Autor: T-Systems

Systém který roste s podnikem

Podniky a organizace, které si informační systém provozují v rámci svého IT oddělení, musí při jeho nákupu a nasazování plánovat výpočetní kapacitu i licenční podmínky s ohledem na očekávaný růst – to znamená další navyšování výdajů, které se navíc promítají do nákladů v podobě odpisů, bez ohledu na to, jak se podniku daří. Informační systém provozovaný formou služby se dokáže snáze přizpůsobit nejen nárazovým požadavkům na zpracování velkých objemů dat (například v případě finančních uzávěrek a reportingu), ale umožňuje též snáze měnit počet uživatelů a reagovat tak na vývoj trhu i situaci podniku – ať se jedná o rychlý a dynamický růst nebo o snižování nákladů v nepříznivém období.

Jasné a přehledné ceny

Jednou z nejčastějších bolestí rozsáhlých implementací informačních systémů je překročení původního rozpočtu či skryté a neočekávané nákladové položky. Standardní řešení poskytované formou služby má ale též standardní ceník – cena přitom zahrnuje jak vlastní licence za informační systém, tak poplatky za jeho údržbu (tzv. maintenance) a vlastní provoz na cloudové nebo hostované platformě (tedy hardware v datovém centru, na němž běží SAP aplikace a systémy). Případné náklady spojené se zprovozněním hostovaného řešení u zákazníka (migrace dat z předchozího informačního systému, konfigurace a nastavení, zaškolení uživatelů) jsou pak rozpočítány do ceny splátek za pronájem.

Spolehlivost a bezpečnost

Provozovatelem a poskytovatelem řešení SAP jako služba pro střední a východní Evropu je společnost T-Systems. Byla vybrána nejen pro dlouholeté zkušenosti s nasazováním a provozem informačních systémů SAP či s ohledem na vlastní oborové řešení SAP pro výrobní sektor TS Výroba, ale v neposlední řadě též díky silné infrastruktuře Tier 3 datových center která vlastní a provozuje v ČR – právě z nich jsou zákazníkům poskytována standardní hostovaná řešení SAP Services. Úroveň provozního i bezpečnostního zajištění garantuje nejen vysokou dostupnost, ale též zabezpečení a zálohování životně důležitých podnikových dat na úrovni, které zákazníci sami mohou dosáhnout jen za cenu neadekvátně vysokých nákladů. Zákazníci, kteří již SAP provozují na vlastní infrastruktuře, mohou zvolit cestu migrace svého informačního systému do datového centra. Tento model už byl realizován pro řadu mezinárodních společností, například Shell, Phillips nebo MAN.

Informační systém SAP definitivně přestává být luxusem, který si mohou dovolit pouze velké firmy a organizace. Prostřednictvím jeho pronájmu coby standardizované služby (SaaS) mohou jeho rozsáhlé možnosti a desetiletí zkušeností využívat i střední a menší podniky.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah