Výrobce klobouků Tonak zvýšil ztrátu na 21 milionů, kvůli propadu v Rusku

Tonak

Tonak Zdroj: Repro komora.cz

Jeden z největších výrobců klobouků a pokrývek hlavy Tonak z Nového Jičína se v roce 2015 dostal z předloňského zisku 5,18 milionu korun do ztráty 21,18 milionu korun. Tržby společnosti klesly meziročně o 33 milionů na 414,7 milionu korun. Hlavním důvodem byl dopad světových sankcí a pokles dodávek do Ruska.

„Pokles poptávky v rusky mluvících zemích, jak v plstěné, tak zejména v pletené výrobě, způsobil nižší vytíženost pobočky ve Strakonicích. Částečně se však tento pokles poptávky po plstěných dámských polotovarech z Nového Jičína a baretech ze Strakonic podařilo vykompenzovat nárůstem poptávky po plstěných výrobcích zejména v Severní Americe,“ uvedla ve výroční zprávě předsedkyně představenstva Tonaku Lenka Urbánková Jarešová.

Výrazný úspěch Tonak zaznamenal v prodeji kloboukové hmoty dodávané do Jižní Ameriky a Austrálie. „V předešlém roce Tonak dodal kloboukovou hmotu v hodnotě 1,5 milionu korun, v tomto roce již za 17 milionů korun,“ uvedla předsedkyně představenstva.

Téměř 82 procent všech tržeb podniku tvořil export. Nejvýznamnějším exportním teritoriem Tonaku byly evropské státy s objemem 197 milionů korun, což představuje 47,5 procenta tržeb. Následují Severní a Jižní Amerika (15,4 procenta tržeb) a Afrika (7,6 procenta).

Dodávky pro armádu i policii

„Na tuzemském trhu si Tonak udržel významné postavení v dodávkách šitých pokrývek pro Armádu ČR a Policii ČR s celkovými tržbami přes 37 milionů korun,“ uvedla předsedkyně představenstva. Do pořízení nových a modernizace současných zařízení loni podnik investoval 16 milionů korun.

Společnost má zhruba 600 zaměstnanců. Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě. Má dva závody: v Novém Jičíně se vyrábějí plstěné pokrývky, tedy klobouky nebo polotovary na jejich výrobu, a v jihočeských Strakonicích pletené pokrývky, hlavně barety a čepice. Ve strakonickém závodě se loni počet pracovníků snížil z 330 na 270, hlavním důvodem byl právě pokles poptávky po pletených výrobcích na ruském trhu. Majoritním vlastníkem Tonaku je společnost PCTC Invest se sídlem ve Švédsku.