Elektronika a oblečení na internetu vedou | E15.cz

Elektronika a oblečení na internetu vedou

e-shop, internet
e-shop, internet
• 
ZDROJ: profimedia.cz

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nákupy prostřednictvím internetu se postupně stávají běžnou záležitostí. Pouhých 6 procent respondentů z aktuálního výzkumu GfK Czech uvádí, že si ještě nikdy přes internet nepořídilo žádné zboží ani službu. Nejčastěji tímto způsobem nakupujeme elektroniku a oblečení, tento sortiment uvedlo 35–40 procent z dotázaných.

Nejvíce (přes 40 procent) respondentů uvedlo, že přes internet nakupuje jednou za měsíc nebo méně. Mladší ročníky nakupují online častěji, respondenti ve věku 20 až 29 let uvedli, že tento způsob využívají i několikrát do měsíce. Nejvyšší frekvenci nákupů mají osoby podnikající, studenti a ženy na mateřské dovolené. U těchto zákaznických skupin dosahuje příjem domácnosti průměrné republikové výše.

Nejčastěji na internetu nakupujeme elektroniku a oblečení (35–40 procent), o něco méně respondentů (20 procent) uvádí, že si tímto způsobem pořizuje kosmetiku, audio- a videonosiče a knihy, 10 procent nákupů se týká dovolené a finančních služeb a nejnižší zájem na internetu je zatím o potraviny (7 procent). Elektroniku si takto pořizuje více než polovina mužů, ženy zase preferují nákup oblečení (40 procent). Toto ale významně klesá s rostoucím věkem, kdy nejvíce uvedené komodity kupují mladí lidé ve věku 15–29 let, ženy ale zůstávají nákupu oblečení věrné i v pozdějším věku. Napříč všemi kategoriemi zboží dominuje Praha následovaná moravskými regiony a až poté regiony z Čech. Nejvíce si elektroniku pořizují podnikatelé a studenti, oblečení pak ženy na mateřské dovolené, studenti a řídící pracovníci (manažeři).

Největší zájem o online nákupy v budoucnosti vyjadřují lidé opět u elektroniky (56 procent), oblečení (45 procent) a knih, audia a videa (39 procent). Následuje s 34 procenty kosmetika a dovolená, nejméně lidé plánují pořízení finančních služeb a potravin (17 procent). Pokud se ale podíváme na rozdíl mezi současným stavem a budoucí ochotou k nákupu, je na prvním místě dovolená a knihy/audio/video následované elektronikou, kosmetikou a oblečením.

Platíme spíš hotově

Platba je u nákupu online ještě stále realizovaná především hotovostí při předání zboží (62 procent) či přímým bankovním převodem ze svého účtu na účet prodejce (56 procent). Zákazníci však začínají více používat nové modernější metody platby, již čtvrtina z nich používá i platbu kartou online. Nejméně používanou je platba kartou při převzetí, což využívá jen desetina všech zákazníků.

Výzkum provedla agentura GfK Czech metodou CAWI v srpnu 2012 na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věku 15–65 let.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah