Klienti jsou zkušenější a náročnější | E15.cz

Klienti jsou zkušenější a náročnější

Josef Blaštík, ředitel Royal Event
Josef Blaštík, ředitel Royal Event
• 
ZDROJ: Archiv redakce

Miroslav Honsů

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Trendem současné doby je aktivní zapojení klientů do děje eventu s cílem dalšího vzdělání či rozvoje osobnosti klienta. Velký akcent je kladen na vnímání emociální stránky akce, říká Josef Blaštík z agentury Royal Event

Můžete z vlastní zkušenosti zhodnotit vývoj event marketingu v posledním roce?

Jednoznačně mohu říci, že podíl event marketingu v marketingovém či komunikačním mixu klientů se neustále zvyšuje a v současné době je to nejrychleji rostoucí segment. Důvody jsou jasné: snížení celkových nákladů firem na reklamu se stejnou nebo větší efektivitou, retence a loajalita. Trend pozorujeme v organizování „smysluplných eventů“, které splňují jasně definované cíle, a tedy naplňují marketingovou strategii firmy.

Najdete nějakou společnou charakteristiku (pozitivní i negativní) v chování klientů, případně dalších subdodavatelů event marketingu?

Charakteristik je celá řada. Uvedu jednu pozitivní, kdy čím dál častěji dostáváme konkrétní plné zadání od klienta s přesným popisem, co má daný event za cíl, jaký má být jeho přesah. Samozřejmostí je také již evaluace eventu po skončení akce. Chybou pak je postup, kdy si klient část subdodávek eventu zajišťuje svépomocí (ubytování, dopravu, techniku atd.) a následně již nepřebírá odpovědnost nad poskytnutými službami daného dodavatele.

Jaké vidíte současné trendy například ve firemních eventech?

Trendem současné doby je aktivní zapojení klientů do děje eventu s cílem dalšího vzdělání či rozvoje osobnosti klienta. Velký akcent je kladen na vnímání emociální stránky akce. Vždy by měl daný event klienty zaujmout, upoutat pozornost, získat jejich zájem či mít pro ně další přidanou hodnotu, kterou využije ve svém dalším životě. Jako jeden z mnoha příkladů bych uvedl zážitkové zdravotnické semináře, kdy si účastníci na vlastní kůži vyzkoušejí reálné situace, např. simulace autonehody s živými figuranty. Podmínkou je zapojení herních prvků a aktivit do eventu spjatých s firemní kulturou nebo propagací produktu či služby.

Chystáte pro tuto sezonu nějakou speciální nabídku?

Ano, chystáme vždy novinky na každý rok. Letos je naším šperkem Czech made, event o pravém češství, a Fresh Air catering. Více podrobností si ale necháme pro konkrétní poptávky našich klientů jako naše know-how.

Autor: Miroslav Honsů

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah