Podvádíme stále více | E15.cz

Podvádíme stále více

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

Ludvík Bohman je vrchní ředitel úseku vnitřních věcí České pojišťovny

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pojistné podvody jsou oblíbenou disciplínou. V době ekonomické recese jsou lidé v honbě za penězi nakloněni nečestným a protiprávním praktikám více než jindy: za poslední rok stoupl počet odhalených pojistných podvodů u České pojišťovny o pětinu.

Ke spáchání pojistného podvodu často přistoupí člověk v okamžiku nestandardní životní situace, kdy například ztratí zaměstnání a zhorší se jeho společenské postavení. Světové statistiky říkají, že průměrně každý sedmý případ nahlášený pojišťovně je vlastně podvodem. Česká republika z této statistiky nevybočuje.

Jedná se o nejvyšší objem odhalených pojistných podvodů v historii České pojišťovny. V porovnání s rokem 2010 představuje tento výsledek nárůst o 52 procent, s rokem 2009 dokonce o 76 procent. V posledním roce vzrostla podvodná činnost v pojištění motorových vozidel a v majetkovém pojištění. Tou nejoblíbenější disciplínou jsou účelově zakládané požáry pojištěného majetku. Roste také počet odhalených podvodů z životního a úrazového pojištění. Způsob podvádění se v čase vyvíjí, fingování krádeží a havárií probíhá mnohem sofistikovanějším způsobem. Nelze zjednodušeně říci, jestli jsou pachatelé z řad jednotlivců nebo organizovaných skupin. Setkáváme se s oběma kategoriemi podvodníků. Většinu pojistných podvodů páchá retailová klientela, organizované skupiny se podílejí na zločinech v řádu jednotek procent co do „kusů“ podvodů. Je však zřejmé, že organizované skupiny mají výrazně vyšší procentuální podíl na objemu finančního vyčíslení.

Náročné odhalování nekalých praktik

Obecným trendem poslední doby je snaha o cílenější zaměření boje s pojistným podvodem, ať už prostřednictvím přijímání organizačních opatření nebo prostřednictvím investic do speciálních nástrojů na odhalování pojistných podvodů. Výsledky pojišťoven při odhalování pojistných podvodů za rok 2012 potvrzují již dříve uváděné trendy v této oblasti, tedy vyšší míru aktivity pojišťoven spočívající v implementaci účinných procesů a nástrojů, které jim pomáhají pojistné podvody odhalovat. Aby pojišťovny udržely ceny na konkurenceschopné úrovni, jsou motivovány bránit se před požadavky na výplatu pojistných plnění z podvodných škod. Vedle zvyšování kapacit specializovaných oddělení zabývajících se odhalováním pojistných podvodů investují pojistitelé nemalé částky do speciálních softwarových programů pro detekci pojistných podvodů a nástrojů pro forenzní analýzu dat. Konkrétní způsoby odhalování pojistných podvodů jsou pochopitelně součástí know-how pojišťoven.

V České pojišťovně se za poslední tři roky počet detektivů výrazně zvýšil. Nabrali jsme specialisty z řad Policie České republiky, kteří se rozhodli odejít do privátního sektoru a své zkušenosti zúročují u nás. Nejde však jen o práci samotných detektivů. Boj s pojistnými podvody vyžaduje spolupráci napříč celou firmou a pomoc mnoha podpůrných útvarů, kde kolegové pracují na analýze shromážděných dat. Zásadním trendem je také zaměření na efektivnější rozdělení činností, kdy agenda odhalování a šetření méně závažných podvodů je u některých významných pojistitelů přesunována do oddělení likvidace škod. Specializovaným útvarům se tak otevírá prostor pro šetření závažnějších podvodů, často páchaných organizovanými skupinami pachatelů, jejichž odhalování a prokazování je z časového i odborného hlediska náročnější.

Jednou z nejmodernějších technologií, která pomáhá odhalovat pojistné podvody v pojištění motorových vozidel, je systém Virtual Crash. Jedná se o provádění analýzy průběhu dopravní nehody obdobné znalecké analýze, při které jsou shromážděny informace od všech účastníků nehody, je provedeno zaměření místa nehody, prohlédnuta vozidla, zajištěny ponehodové stopy a následně je provedena samotná analýza nehody. Díky spojení tohoto simulačního programu se sběrem dat pomocí totální stanice může být odhalena fingovaná škodní událost. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení s bojem s pojistnými podvody úzce souvisí. My se samozřejmě snažíme o vstřícný přístup. Právní problematika v bankovnictví a pojišťovnictví je však poměrně složitá, a často se proto setkáváme s tím, že orgánům činným v trestním řízení musíme podrobně vysvětlovat a objasňovat, jaký problém vlastně řešíme. Určitě se však najdou i vyšetřovatelé, již jsou velmi zkušení a se kterými je komunikace nastavena tím správným způsobem. I díky tomu se nám daří zvyšovat objem odhalených podvodů. Potenciál je však ještě veliký a bohužel cca 90 procent pachatelů, které se nám podařilo dostat za mříže, bylo kvůli prezidentské amnestii puštěno na svobodu.

Systém výměny informací

Zákonné prostředky pojistitelů k odhalování pojistných podvodů a uchránění pojistných plnění, která se podvodníci snaží od pojišťoven vylákat, jsou v ČR podle mého názoru dostatečné. Chybí však širší povědomí pojistníků o skutečnosti, že za pojistné podvody platí prostřednictvím vyšších pojistných sazeb všichni klienti, a proto je v zájmu poctivých pojistníků, aby proti podvodům pojišťovny bojovaly. Někteří klienti chápou šetření pojistné události a s ním související prohlídku škody jako „zbytečné obtěžování ze strany pojišťovny“, aniž si uvědomují, že jsou nezbytné k objektivnímu posouzení vzniku.

S touto problematikou souvisí systém SVIPO. Jedná se o systém, který vzájemně porovnává pojistné události šetřené jednotlivými pojišťovnami a na základě nastavené vnitřní logiky je upozorňuje na podezřelé pojistné události, které jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti pojistnými podvody. Cílem SVIPO je tedy umožnit systematické odhalování některých typů podvodů, které jsou páchány „napříč trhem“ a v současné době systematicky odhalovány nejsou. Typický případ vypadá tak, že majitel pořídí poškozenou nemovitost, kterou prohlásí za novou nebo ji velmi jednoduše a povrchně opraví. Následně založí účelový požár a po něm zdokumentuje rozsáhlou škodu. Někteří podvodníci jdou tak daleko, že nemovitost nechávají shořet několikrát a škodu nárokují u různých pojišťoven.

Příklady pojistných podvodů
Pojištění osob – Pachatel uzavře pojištění denních dávek odškodného s cílem jejich zneužívání prostřednictvím předstírání nemoci nebo úrazu.

Majetkové pojištění – Pachatel předstírá vloupání do bytu a deklaruje odcizení předmětů, které sám zpeněžil nebo které nikdy nevlastnil.

Pojištění motorových vozidel – Pachatel škodu úmyslně navýší nebo deklaruje jako její součást poškození, které v souvislosti se škodou nevzniklo.

Autor: Ludvík Bohman je vrchní ředitel úseku vnitřních věcí České pojišťovny

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.