Polemika: Letáky pod vodou | E15.cz

Polemika: Letáky pod vodou

Polemika: Letáky  pod vodou
Letáky
• 
ZDROJ: Profimedia

Zdeněk Felix
jednatel agentury Prospea

Povodně jsou v posledních letech tématem, které se dotýká většiny z nás. Postiženi jsou obyvatelé měst a obcí a podnikatelé či zemědělci. Záplavy rovněž výraznou měrou zasahují do neadresné distribuce coby jednoho z nástrojů direct marketingu. S jakými problémy musejí počítat zadavatelé, kteří používají pro svůj marketing reklamní letáky?

Nejvíce problémů při povodních pocítí zejména zadavatelé, kteří pro svou propagaci využívají krátkodobě platné letáky. Tabulku vedou retailové řetězce, jejichž letáky mají týdenní platnost (v extrémech i kratší). Najdeme zde letáky všech hlavních prodejců potravin, ale i některých hobbymarketů, prodejců elektrospotřebičů i jiné. U těchto letáků je klíčové včasné doručení, jakékoliv posuny způsobují nejen komplikace v operativě, ale zejména ztrátu na zisku. Je zapotřebí si uvědomit, že tyto letáky se tvoří a tisknou o několik dní dříve, než probíhá samotná distribuce.

Přijde-li komplikace v podobě povodní v době, kdy jsou letáky již vytištěny a akce připravena, pak je v zájmu zadavatelů provést distribuci v plánovaném termínu i rozsahu a v co nejvyšší kvalitě. Jiná situace je u letáků, jejichž nabídka platí 14 dní či měsíc. Zde není efekt z pozdržení distribuce tak markantní. Přestože bývá jejich distribuce naplánována s ohledem na různé obchodní strategie, lze s ní počkat a lépe se přizpůsobit problémům, které povodně přinášejí. Které to jsou?

Minuta k minutě

Pomineme-li prozatím otázku zaplavených domácností, vyvstane první problém při rozvozu letáků jednotlivým distributorům. Částečné uzavírky dopravní infrastruktury, především mostů a páteřních komunikací, značně zkomplikují dostupnost mnoha lokalit, které třeba ani záplavy nepostihly. Objížďky, dopravní zácpy – to vše působí komplikace při rozvozu do lokálních distribučních skladů, ale především při rozvozu samotným distributorům. Jeden dopravce musí během několika hodin doručit všechny letáky pro nadcházející distribuční vlnu až desítkám distributorů, a navýší-li se čas potřebný pro doručení na jedno místo o pouhých 10 minut, může se čas rozvozu protáhnout o několik hodin, popř. až do dalšího dne.

Distribuci brání jen etika

Ve dnech samotné distribuce nastává pro každého distributora (a následně i pro zadavatele) nepříjemné dilema. Distribuční společnost musí na základě informací od podřízených složek sítě zmapovat situaci v postižených oblastech a následně informovat zadavatele, jejichž letáky se mají roznášet. Ve své podstatě lze území rozdělit do tří skupin. V té první není distribuce reálná (evakuované oblasti, oblasti prokazatelně zaplavené vodou). V druhé skupině distribuce reálná je (oblasti, kterých se povodně nijak nedotýkají). Nejdůležitější je ale třetí skupina, a tou jsou území, která nejsou ani evakuovaná, ani zaplavená, ale buď se jejich zaplavení očekává, nebo zde voda před několika hodinami či dny opadla a probíhá zde likvidace škod. Zde by měl každý zadavatel zvážit, do jaké míry je doručení jeho letáku důležité. Distribuci v cestě de facto nestojí žádná překážka krom jedné, a tou je otázka etiky.

Leták vodu nezastaví

Jakkoliv může být společnost, jejíž letáky mají být doručeny, oblíbená, jsou chvíle, kdy může doručení jejího letáku tuto oblibu značně narušit. Ten, kdo rovná pytle s pískem, aby zabránil vniknutí vody do domu, popř. v tom horším případě již vymetá bahno a vynáší zničené věci, jistě nepotřebuje letáky, spíše bude distributora s reklamou vnímat jako absurdní a provokující jev. Případné negativní reakce jsou časté a zcela logické. Invektivy se zprvu snesou na distributora, ale do paměti se ve zlém zapíše spíše brand letáku, který je jim v tuto těžkou chvíli vnucován. A to rozhodně není pro zadavatele to, co by si přál.

Rozdejte je jinde

Co však s letáky, které není možné roznést? Může se jednat o desítky i stovky tisíc letáků, kde nejde pouze o jejich nominální hodnotu, ale především o efekt v podobě obratu, který měly přinést. Jak je nejlépe uplatnit, aby nepřišly vniveč? V tuto chvíli se jedná především o ty, jejichž distribuci není možné vzhledem ke krátké platnosti posunout na vhodný termín. U těchto by měl zadavatel spolu se svým distributorem hledat možnosti jiného uplatnění, například účelovou změnu distribučního plánu a roznos v mimořádných distribučních oblastech, kamelotáž v místech s vysokým výskytem obyvatel (např. vlaková a autobusová nádraží, OC aj.). Jakékoliv zhodnocení letáku formou předání obsažených informací je lepší než jejich likvidace ve sběrných surovinách. Jde to, stačí chtít. Jisté je jen to, že pod vodou nemají letáky ani ten nejmenší smysl.

Autor: Zdeněk Felix, jednatel agentury Prospea
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!