Bohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelů

Zdroj: BOHEMIA ENERGY entity

Etický kodex podle doporučení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ověřovací hovory, přehled o všech prodejcích nebo zvláštní ochrana seniorů nad 75 let. To jsou opatření Bohemia Energy na posílení ochrany svých zákazníků. Nyní se aktivně zapojuje do diskuse o legislativních změnách, které by pomohly vymýtit nekalé praktiky na energetickém trhu.

Podle České obchodní inspekce přesunuli takzvaní „šmejdi“ své nekalé praktiky z klasických předváděcích akcí, kde nabízeli předražené spotřební zboží pochybné kvality, na trh s energiemi. Zprostředkovatelské společnosti hřeší na to, že dodávky energií přímo neposkytují, nemusejí tak mít licenci od Energetického regulačního úřadu ani dodržovat energetický zákon.

To by se mělo změnit. Odborníci, včetně zástupců Bohemia Energy, se shodují, že na činnost zprostředkovatelů nabídek energií by mělo být nahlíženo podle energetického zákona. „Zprostředkovatelé nabízejí anebo zajišťují pro zákazníky aukce nebo výběrová řízení. Mnohdy však zneužívají a vystavují zákazníky pokutám za porušení smlouvy, pokud zákazník odmítne podepsat s vybraným dodavatelem smlouvu. To je samozřejmě obcházení energetického zákona,“ popisuje obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub přínos legislativní úpravy, která má podporu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Bohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelůBohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelů | BOHEMIA ENERGY entity

Dozor nad prodejci energií

Velkým problém jsou i nekalé praktiky jednotlivých prodejců. Bohemia Energy se tak zasazuje o to, aby každý jednotlivý prodejce energií musel pro svou činnost získat oprávnění. To by uděloval dozorový orgán na základě splnění povinných podmínek: trestní bezúhonnosti a složení zkoušky z „energetického minima“. Dozorový orgán by zároveň přijímal podněty k odebrání licence, anebo stížnosti od spotřebitelů. „Toto opatření by rovněž zamezilo nekalým praktikám v oblasti osobního prodeje, protože každá společnost i spotřebitel by si mohli jednoduše ověřit, zda prodejce je férový, či zda již na něj byla nějaká stížnost,“ upřesňuje Libor Holub.

Největší alternativní dodavatel energie na aktivitu zákonodárců nečeká s rukama v klíně.  „Chceme jít příkladem. V celé skupině Bohemia Energy máme zavedenou celou řadu kontrolních mechanismů, díky kterým máme dokonalý přehled o našich prodejcích. Pokud někdo z hlediska etiky pochybí, tak u nás končí. Problémem však je, že ten samý prodejce se ke spotřebitelům vrátí, a to pod hlavičkou jiné firmy,“ dodává Libor Holub.

Bohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelůBohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelů | BOHEMIA ENERGY entity

Bohemia Energy při ochraně spotřebitele neotálí

Řadu prvků, které přispívají k ochraně spotřebitele, obsahuje také firemní etický kodex. Ať už jde o transparentnost, způsob jednání se zákazníkem nebo zvýšená pozornost věnovaná nejstarší věkové skupině obyvatel. „Etický kodex dle doporučení ERÚ vnímáme jako důležitý krok, který pomůže zlepšit situaci na trhu s energiemi. Věříme, že i další dodavatelé energií se k tomuto kodexu připojí,“ říká Libor Holub.

Bohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelůBohemia Energy prosazuje větší ochranu spotřebitelů | BOHEMIA ENERGY entity

Změna dodavatele? Zjednodušit, ale kontrolovat!

V loňském roce Češi rekordně měnili dodavatele elektřiny. Počet změn se proti roku 2017 zvýšil o téměř 60 procent na 570 511 a dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat.Při změně dodavatele se valná část problémů, které dodavatelé i spotřebitelé řeší, váže k administrativní zátěži při tomto procesu. Zejména jde o obtížné získávání informací, které komplikují přechod zákazníků od stávajícího k novému dodavateli. Proto Bohemia Energy přichází s podnětem, jak změnu dodavatele zjednodušit.

 „Navrhujeme, aby data o jednotlivých odběrných místech, která jsou shromažďována u Operátora trhu s elektřinou (OTE), byla doplněna i o další informace, jako je adresa odběrného místa, stávající dodavatel, výročí smlouvy u stávajícího dodavatele a nejzazší termín pro výpověď stávající smlouvy. Tím by nový dodavatel měl jako účastník trhu všechny potřebné informace pro uzavření smlouvy k dispozici právě u OTE a výrazně by se tak zmenšil prostor pro nekalé praktiky,“ vysvětluje Libor Holub.