Jan Ondřich: Kolem trhu s elektřinou jsou zbytečné tajnosti | E15.cz

Jan Ondřich: Kolem trhu s elektřinou jsou zbytečné tajnosti

Jan Ondřich
Jan Ondřich
• 
ZDROJ: Candole Partners

Tereza Čapková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Český trh s regulační elektřinou je neefektivní a zaostává za zahraničím. Nákupy elektřiny, která dorovnává výrobu a spotřebu, ze strany České přenosové soustavy (ČEPS) navíc obestírají zbytečné tajnosti, které ji v důsledku prodražují. Myslí si to energetický analytik Jan Ondřich z poradenské firmy CandolePartners. Celkové náklady na zajištění elektřiny pro krytí ztrát se v letech 2010 až 2012 pohybovaly v rozmezí jedné až 1,1 miliardy korun.

E15.cz: Společnost ČEPS vybrala koncem listopadu dodavatele elektřiny pro poskytování podpůrných služeb v přenosové soustavě na rok 2014. Vítěze vybírá jednou do roka a následně v případě potřeby kvartálně, přijde vám český systém pružný?

Platí, že v čím kratším časovém období se aukce pořádají, tím nižší je cena za kapacitu, rezervaci výkonu, a regulační elektřinu. S časem totiž exponenciálně roste chyba predikce. Jaký stav v přenosové soustavě bude za hodinu, jsme schopni říct s 99,8procentní pravděpodobností, na příští den s 90procentní pravděpodobností a za týden už s 80procentní pravděpodobností.

ČEPS potřebuje mít bezpečnostní polštář, a proto nakupuje více, než je nezbytně nutné. Například v Německu se konají dominantní aukce na týden dopředu, nakupuje se ale také hodně na den dopředu. Říká se také, že čím více je obnovitelných zdrojů v síti, tím jsou dražší náklady na podpůrné služby. V Německu se od roku 2008 instalovaný výkon obnovitelných zdrojů zdvojnásobil a cena podpůrných služeb klesla o 40 procent. Naproti tomu české ceny stagnují. V Německu byl pokles cen způsoben zejména reformou systému organizace trhu s podpůrnými službami, která vedla ke zvýšení konkurence.

E15.cz: Dodavatele regulační elektřiny ČEPS tají, je to v zahraničí běžné?

ČEPS netají jména firem, která v aukci uspěla, ale ekonomické údaje aukce. Nepublikuje, ani anonymě, jaké kapacitní platby se v aukci nabízely, a které nakonec byly přijaty. Nepublikuje ani jednotlivé nabidky regulační energie, pouze výslednou cenu. V České republice se obecně dělají tajnosti s věcmi, které jsou úplně normální. A takové tajnosti s tím dělají, protože podle mě český systém nefunguje efektivně. Neefektivita vyhovuje účastníkům trhu.

Na trhu s podpůrnými službami není veliká konkurence, tak jsou samozřejmě ceny vyšší, než by musely být. Němečtí operátoři přenosových soustav se domluvili, že budou nakupovat společně a co nejčastěji. Kromě četnosti aukcí je také zásadní velikost zdrojů, které se do nich mohou přihlásit. V Německu začínají na výkonu jeden megawatt, to je třeba malá vodní elektrárna nebo kogenerační motor. V České republice musíte mít nejméně desetimegawattovou elektrárnu.

E15.cz: Ovlivní to cenu elektřiny?

To je to, co drží cenu kapacitních plateb i regulační energie v České republice realtivně vysoko. Vysoké bariéry vstupu trh uzavírají, stejně jako frekvence konání aukcí. Když jste nový hráč na trhu a chcete v aukci soutěžit, nesete obrovské riziko, protože máte pouze jedno kolo hry, a když uděláte chybu ve své strategii, jste venku a další rok musíte čekat, než se zase hra zopakuje. Riziko je veliké. Lidi, kteří tuto hru hrají dvacet let, už to mají vypilované.

V Německu máte šanci každý další týden nebo den a můžete svou strategii měnit. Riziko vstupu je relativně nízké a efektivita procesu je větší. Cenotvorba je potom dynamická. Kdyby se udělaly reformy jako v Německu, tedy že se zkrátí časový interval pro aukce a sníží se požadavek na minimální velikost nabídky, tak to začne přinášet podobné výsledky z hlediska nižších cen. A samozřejmě se musí zvýšit také transparentnost systému.

E15.cz: Pokud by se aukcí účastnily i malé zdroje, jak je ČEPS zkoordinuje, není jednodušší, když elektřinu dodává jeden větší zdroj?

Pro bezpečnost energetické soustavy je lepší zapojení více malých zdrojů, protože tím minimalizujete riziko toho, že když vám nepůjde jeden velký blok, tak se zhroutí síť a nastane blackout. Zapojení zdrojů se dnes děje automaticky. Software na dispečinku ČEPS sleduje aktuální stav sítě a předpovídá její budoucí stav, kolik regulační energie bude potřeba například za patnáct minut, za půl hodiny, za hodinu nebo za týden. Primární a sekundární regulaci pak řídí dispečing ČEPSu plně automatizovaně. Jediný problém v Česku je relativně vysoká koncentrace trhu, to znamená malý počet hráčů a příliš rigidně nastavená pravidla aukcí.

E15.cz: V regulační elektřině se ročně otočí okolo jedné miliardy korun, dokážete odhadnout, kolik putuje reálně na energie a kolik činí rezervační poplatek?

To se nedá v České republice, narozdíl od Německa, příliš snadno zjistit. Bohužel ČEPS nepublikuje data v takovém rozsahu jako němečtí operátoři.

Autor: Tereza Čapková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah