Želivka vzdala boj o evropskou dotaci na miliardovou investici | E15.cz

Želivka vzdala boj o evropskou dotaci na miliardovou investici

Vodní nádrž Želivka
Vodní nádrž Želivka
• 
ZDROJ: ctk

Hana Boříková, Euro

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Představenstvo akciové společnosti Úpravna vody Želivka stáhlo minulý týden žádost o dotaci na výstavbu technologie předčištění a rekonstrukce filtrace vody pro vodní nádrž Želivka. Radní města Prahy Radek Lohynský s rozhodnutím představenstva společnosti, jejímž devadesátiprocentním akcionářem je město Praha, nesouhlasí.

„Minulý týden jsem zaslal vedení společnosti dopis s upozorněním, aby si unáhleným rozhodnutím nevratně nezavřela dveře k evropským penězům,“ říká Lohynský, do jehož gesce vodárenství spadá. Tím, že se firma dobrovolně a bez boje vzdala téměř 750 milionů korun, je nemile překvapen. Předsedkyně představenstva Želivky Jana Černá zdůvodnila stažení žádosti obavou o to, aby se společnost nedostala do červených čísel v důsledku projektu, o kterém nemá představenstvo, dozorčí rada ani akcionáři stoprocentní informace.

Projekt za téměř 1,2 miliardy korun byl připravován řadu let, žádost o dotaci byla předložena Státnímu fondu životního prostředí letos v dubnu. Původně Želivka předpokládala, že by se na více než miliardové investici podílela spolufinancováním pouze ve výši deseti procent, projekt byl ale překlasifikován. Nutná účast by nově dosahovala 30 procent, což obnáší místo sta milionů zhruba 256 milionů korun. „My jsme měli připravených sto milionů. V první polovině listopadu nám navíc expertní posudek potvrdil, že bychom pravděpodobně nestihli do konce operačního období (prosinec 2015) profakturovat celou investici, takže by ji unie neproplatila a nároky na naše zdroje by se ještě zvýšily,“ vysvětluje Černá. Zatím ještě není ani dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a připraven výběr zhotovitele.

Bez investice se Želivka neobejde

Petr Žejdlík, ředitel Pražské vodohospodářské společnosti, firmy města založené pro správu vodohospodářského majetku, soudí, že se Želivka bez této investice minimálně v modifikované podobě neobejde. Kvalita vody, která proudí z Želivky do pražských kohoutků, je podle něho dobrá. Vzhledem k výskytu různorodých polutantů, které pronikají do nádrží, bude flotace – zjednodušeně řečeno technologie předčištění vody - nebo její substitut společně s rekonstrukcí filtrů do budoucna potřeba. Bez dotace pak se budou muset najít vlastní zdroje. Černá potřebnost investice nezpochybňuje, chtěla by ale ověřit, zda zvolená technologie je pro Želivku ta nejvhodnější, možnou etapizaci akce a zejména to, jaký bude mít dopad na budoucí provozní náklady.

Úpravna vody Želivka představuje zásobárnu pitné vody pro Prahu a další města ve Středočeském kraji a na Vysočině. Jejími akcionáři jsou Praha a 63 obcí, z nichž největší jsou Beroun, Kladno, Havlíčkův Brod nebo Pelhřimov. Zástupci těchto akcionářů z krajů se letos rozhodli neprodloužit smlouvu s provozovatelem, společností PVK z koncernu Veolia, s tím, že od listopadu příštího roku přejde úpravna na samoprovozování prostřednictvím vlastní společnosti, což si vyžádá řadu investic.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah