Budoucí centrum Karlových Varů. To je tam, kde dnes parkují návštěvníci filmového festivalu

I takto by mohlo být širší centrum Karlových Varů napojeno na řeku Ohři.

I takto by mohlo být širší centrum Karlových Varů napojeno na řeku Ohři. Zdroj: Foto – Magistrát Karlových Varů, vizualizace Loardship

Pro návštěvníky 56. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je připraveno na šestnáct parkovacích ploch v blízkosti centra dění. Parkoviště Tržnice, Varšavská, Dopravní terminál a Tuhnice v blízkosti řeky Ohře přitom jsou na ploše, kde by mohlo vyrůst nové centrum města s obytnou čtvrtí a sjednoceným dopravním terminálem.

„Zaplněním širšího centra se město nerozroste ani o milimetr do volné krajiny, nebudou větší nároky na veřejnou dopravu a můžeme se už bavit o městě pro pěší,“ uvedl o plánu nového centra Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary, která nad studií pracuje.

Většinu prostoru mezi městskou zástavbou a nábřežím řeky Ohře, který byl v minulosti pokryt stavbami drážních podniků a větším množstvím kolejových tratí, dnes kromě parkovišť pokrývá pouze jedna lokální trať. Technicky je tudíž téměř připravený umožnit znovupropojení města s řekou. Od letošního roku je k nahlédnutí i pro projekt nepostradatelný nový územní plán

Historie hotelu Thermal. Srdce Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Video placeholde
• Videohub

Atraktivita vytvoření nového centra již byla popudem ke zpracování řady architektonických studií majících za cíl ověřit různé možnosti urbanizace a využití tohoto prostoru. Kancelář architektury města Karlovy Vary má tak dnes podle ředitele Adamce možnost podklady přímo použít ke zhodnocení, které vize by mohly být uskutečnitelné. Poté, co se ukázalo takzvané zatrubnění železniční trati jako příliš drahá investice, na níž se s městem nechtěl nikdo podílet, se dnes uvažuje o jejím přesunutí severněji. Možné je v rámci projektu i prodloužení Charkovské ulice mostem na levý břeh Ohře.

Jan Matoušek z urbanistické platformy 4ct řadí mezi klíčové aspekty, které mohou rozvoj území ohrozit, skutečnost, že Karlovarský kraj je v pozici slabšího regionu, který se potýká s odlivem obyvatelstva, a zároveň i snahu mnoha místních dosáhnout vlastního bydlení v rodinném domě. Upozorňuje však, že stále chybí i dohoda s Gamma Property, která je nejen vlastníkem více než třetiny pozemků, kde má nová výstavba stát. Firma měla také na starost zdařilé vyčištění zamořených pozemků brownfieldu.

Gamma Property je přímo vlastněna developerem Lordship, který je známý vybudováním obchodního domu Centrum Stromovka v pražských Holešovicích. Podle kanceláře architektury města v současnosti mezi společností a městem probíhá jednání. To se však táhne již více než deset let a v souvislosti s blížícími se komunálními volbami k průlomu před jejich výsledky nejspíše nedojde.