ČTÚ MobilKomu: „U:fonův úpadek je vaše manažerské selhání“ | E15.cz

ČTÚ MobilKomu: „U:fonův úpadek je vaše manažerské selhání“

U:fon
U:fon
• 

Jan Posejpal, Mobilmania.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
U:fon se odebral do insolvence a jako jeden z důvodů svých problémů uvedl Český telekomunikační úřad. Doslova se v U:fonově tiskové zprávě píše:

Společnosti MobilKom nebylo dosud umožněno poskytovat služby prostřednictvím standardní technologie GSM, a to ze strany Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ani ostatních operátorů. I přes dva roky trvající snahu vedení MobilKomu neučinil ČTÚ žádné kroky, které by v brzké době umožnily vstup virtuálních mobilních operátorů na trh nebo vedly k odkládané aukci nových frekvencí. Tyto frekvence by MobilKomu umožnily nejen nabízet hlasové služby na bázi GSM, ale také datové služby na bázi LTE. Jde tak o jeden z podstatných důvodů, proč je vedení společnosti MobilKom nuceno nyní postupovat cestou vlastního návrhu na insolvenci.

ČTÚ dnes vydal reakci, ve které se proti tvrzením společnosti MobilKom ohrazuje:

Společnost MobilKom svoji síť stavěla na využití technologie CMDA v pásmu 400 MHz nikoli na využití kmitočtů GSM. ČTÚ poskytl společnosti MobilKom veškerou podporu a součinnost při zajišťování kmitočtů pro podnikem zvolenou technologii CDMA. Již při zahájení podnikatelské činnosti bylo společnosti MobilKom nepochybně známo, že s uvolněním kmitočtů digitální dividendy se počítá až po dokončení přechodu analogového zemského vysílání na digitální v roce 2012.

Dále bylo společnosti MobilKom nepochybně známo, že uzavření dohody o virtuálním operátorovi je záležitostí komerční dohody a regulátor nemá možnost takovou dohodu vynutit resp. nařídit. Za poslední dva roky nebyl ČTÚ oficiálně společností MobilKom informován o zahájení jednání s některým z mobilních operátorů za účelem vzniku virtuálního operátora. ČTÚ nebyl touto společností ani vyzván k účasti na údajně probíhajících jednáních a nebyl ani požádán o stanovisko k případným sporným bodům vyjednávané smlouvy. Připravenost účasti v jednání a k vydání stanoviska ČTÚ několikrát veřejně deklaroval.

Příprava aukce nových frekvencí je z pohledu ČTÚ v souladu s postupem schváleným vládou České republiky dne 26. ledna t. r. Tento postup nutně respektuje prvotní potřebu uvolnit kmitočty z pásma tzv. Digitální dividendy v rámci přechodu na zemské digitální vysílání a současně i skutečnost, že zmocnění k provedení aukce kmitočtů bude legislativně upraveno až v novele zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ zásadně odmítá snahy manažerů společnosti MobilKom omlouvat své manažerské selhání regulačními podmínkami.

Komentář redakce

Dobře víte, že činnost ČTÚ kritizujeme velice často, ale ve sporu s MobilKomem se přikláníme právě na stranu úřadu. Ano, je apatický, ano, mohl připravit podmínky pro snazší vznik virtuálních operátorů a konečně ano, mohlo to celé vypadat jinak, ale uvádět to jako hlavní příčinu neúspěchu U:fona? To je dle našeho názoru trochu moc. U:fon se v roli mytického Davida pustil do války s trojicí GSM Goliášů. Jenže jako zbraň si vzal problematickou technologii CDMA a souboj pak nezachránily ani (jindy všemocné) nízké ceny.

Autor: Jan Posejpal, Mobilmania.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah