Z vedení České televize odchází Jana Kasalová

Jana Kasalová odchází z České televiza

Jana Kasalová odchází z České televiza Zdroj: ctk

Ředitelka vývoje pořadů České televize Jana Kasalová se rozhodla rezignovat na svou funkci. Vedení nově vytvořených tvůrčích producentských skupin prozatím převezme dosavadní šéf projektu Jan Maxa.

Jana Kasalová byly ve funkci ředitelky vývoje pořadů a programových formátů České televize tři čtvrtě roku. Jedním z jejích hlavních úkolů byl projekt tvůrčích producentských skupin a jeho zavádění do fungující praxe. Spolupodílela se na průběhu výběrového řízení na kreativní producenty.

„Rád bych Janě Kasalové poděkoval za její nasazení a účast v jednom z klíčových projektů České televize pod mým vedením a zároveň popřál vše dobré v jejím dalším pracovním působení i v osobním životě,“ uvedl k rezignaci generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Vedení nově vytvořených tvůrčích producentských skupin se ujme dosavadní šéf projektu Jan Maxa, a to do doby, než bude dokončet jejich pilotní provoz. „Se zavedením finálního nastavení fungování tvůrčích skupin počítáme od září letošního roku. O převzetí ostatních kompetencí ředitelky vývoje pořadů a programových formátů bude vedení ČT ještě rozhodovat,“ uvedla Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT.