Boleslaví Masnou přes Železnou až k Pivovarské

Kdyby někdo vyrazil do města s mapou z osmdesátých let, možná by zabloudil. Některé ulice se jmenují jinak.

Obyčejné modré tabulky s bílými písmeny. Lidem jsou stále na očích. Důležité jsou zejména pro pošťáky a turisty. Jak vznikají jejich jména?
O názvech ulic rozhodovala rada města. Té nejprve návrhy předloží názvoslovná komise. „V případě nového názvu jsme svolali lidi, kteří vědí něco o historii. Třeba ředitele Muzea Mladoboleslavska Luďka Beneše. Stalo se i to, že jsme se nevědomky opakovali,“ řekl historik, bývalý boleslavský starosta a člen komise Karel Herčík. V seznamu ulic se skutečně některé opakují. Jsou tam třeba dvě ulice U Hřiště a dokonce tři Zahradní. Na vzniku nových jmen se podílejí i Boleslaváci. „Na webové stránky okresních novin jsme napsali, že dochází k přejmenování a občas se někdo ozval a my jeho návrh zvážili,“ upřesnil Herčík.
V posledních letech je však nových ulic pomálu. „Komisi svoláváme pouze v případě, že nějaká ulice vznikne,” tvrdila mluvčí boleslavského magistrátu Hana Koišová

Koněv revoluci přečkal

Jejich názvy nejvíce ovlivnily poválečné poměry. Někdejší vedení města pojmenovávalo ulice s důrazem na přátelství se Sovětským svazem.
„Minulý režim jsem nenáviděla. Za to, jak se některé ulice jmenovaly, jsem se styděla,” řekla třiasedmdesátiletá Dagmar Strnadová. K největším změnám tak došlo po roce 1989. Přesto některá jména zůstala.
„V komisi jsme samozřejmě vnímali, že nemůžeme mít třídu Lidových milicí. To bychom byli trapní. Ale například Koněvova ulice také byla na seznamu k přejmenování a její název zůstal. Ovšem z Čejetic, kde ulice leží, se obyvatelé ozvali, že ji přejmenovat nechtějí. Maršál Koněv byl velitel Rudé armády, jehož jednotky osvobodily Prahu. Lidé argumentovali tím, že je to páteřní ulice s několika firmami, které by musely měnit adresy, razítka či fakturační údaje,“ vzpomínal na působení v komisi Herčík.
Ale většina ulic dostala jména nová. „Přejmenovali jsme ty, jejichž názvy připomínaly dobu nesvobody. Třída Lidových milicí je dnešní třída Tomáše Garrigua Masaryka. Vorošilovova je dnes Štefánikovou. Z Leninova náměstí je náměstí Republiky. Ve městě byla i Marxova ulice. Tam jsme se vrátili k původnímu názvu Ptácká podle dřívějšího předměstí Pták. Ulice Na Radouči nesla název Kosmonautů, Pražská bývala Dimitrovova. Neubrandenburská je ulicí U Stadionu. Starý název vznikl z partnerství s městem u Berlína,“ vysvětlil Herčík. Po revoluci město aut nemělo jedinou ulici, která by se jmenovala po zakladatelích továrny. „Pro představitele minulého režimu byli Laurin a Klement vykořisťovatelé,“ míní Herčík. Proto z třídy Rudé armády vznikla třída Václava Klementa a z ulice Engelsovy Laurinova. Shodou okolností se kříží v místech, kde muži továrnu v roce 1898 založili.
Ulice bývají často pojmenované podle místa. „Máme ulice Na Vinici, Na Šafranici, V Rokli či Ve Skalici. To jsou místní názvy z minulosti. Platí to i pro současnost. Například u nové ulice K Lomu,“ řekl Herčík.

Sládek, brusiči a starosta

Masná, spojovací ulice mezi Komenského náměstím a Železnou ulicí, vznikla podle jatek. „Jatka zanikla, protože byla v centru, kde lidé slyšeli křik zabíjených dobytčat a vepřů. Při teplém počasí se ulicemi linul zápach a cestou na porážku dobytek trousil výkaly,“ vysvětlil Herčík.
Podle měšťanského pivovaru, který fungoval od roku 1822 do roku 1903, vznikla Pivovarská. „Pivovar zanikl a v budově později vzniklo kino Jas. Pod dnešním asfaltovým parkovištěm jsou sklepy s klenutými stropy. Když je dělníci zasypávali, tak jsem si říkal, jaká je to škoda. Byla by tam krásná vinárna,“ vzpomíná Herčík.
Železná ulice, takzvaná Železka, se jmenuje podle železných řemesel. V ulici se soustředili zámečníci či brusiči.
Ulice nesou jména i po významných osobnostech. „Po roce devadesát jsme zjišťovali, že někteří významní Boleslaváci nemají vlastní ulici. Ty, které jsme po nich pojmenovali, ale nemají nic společného s jejich bydlištěm. Třeba Sellnerova ulice je na Radouči v Debři. Ale Sellnerova vila stojí v ulici Boženy Němcové, kde má nositel jména i pamětní desku. Logičtější by bylo, kdyby ulice byla jeho, ale zaplaťpánbůh, že jeho ulice existuje,“ řekl Herčík.
Vodkova ulice je mimořádná v tom, že je pojmenovaná po jednom z boleslavských starostů. Žádný jiný vlastní ulici nemá. Ulice se jmenují i po odbojářích. Například Majora Frymla. „Byla dříve Fučíkova, ale Fryml nám je bližší. Byl to člen obrany národa, bývalý legionář, kterého Němci popravili,“ vysvětlil Herčík.
Boleslavským ulicím se nevyhnuly ani posměšné názvy. Jedné z nich se lidově říká Posranka. Je to dnešní ulice Tovačovského. Podle pamětníků to vzniklo tak, že tamní domy neměly kanalizaci a ulice zapáchala. Myší díra se zase říká uličce, která vede k Městskému paláci Templ.

7 přejmenovaných ulic po roce 1989

1. Dnešní Ptácká ulice se dříve jmenovala Marxova.
2. Ulice Majora Frymla, která vede podél kolejí v centru města, byla Fučíkova.
3. Ulice pojmenovaná po maršálovi sovětské armády Vorošilovovi se dnes jmenuje Štefánikova.
4. Třída Rudé armády byla po sametové revoluci přejmenovaná na třídu Václava Klementa.
5. Dnešní náměstí Republiky neslo za totalitního režimu název Leninovo.
6. Ulice 17. listopadu (na snímku nahoře) na Severním sídlišti se jmenovala Slovenského národního povstání.
7. Dřívější ulice Kosmonautů je dnešní ulicí Na Radouči.