Brněnský „Bronx“ dostane šanci díky fondům EU | e15.cz

Brněnský „Bronx“ dostane šanci díky fondům EU

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Získat finance z evropských fondů na opravy a rekonstrukce bytových domů podle současných pravidel většina programů EU neumožňuje. Přesto se na tento účel brněnskému magistrátu podařilo zajistit podporu ve výši 173 milionů korun.

Město Brno uspělo díky vhodnému nastavení operačního programu 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích zaměřeného na řešení problémů tzv. vyloučených lokalit. Finance přitom budou použity v rozlehlé a dlouhodobě zanedbávané lokalitě v centru města, kde je ve velké míře soustředěno sociálně slabé obyvatelstvo. Konkrétně na regeneraci veřejných prostranství město získalo 50 milionů korun, na regeneraci bytového fondu 31 milionů a na pilotní projekty – rekonstrukci bytových domů – 92 milionů. Spolu s penězi z jiných programů a předepsaným podílem města by do této zóny měly směřovat postupně až do roku 2015 prostředky do celkové výše zhruba 450 milionů korun.

#####Lidé „Bronx“ nepokládají za centrum

Rozsáhlá oblast v těsné blízkosti historického jádra Brna vymezená ulicemi Francouzská, Koliště a Cejl byla do konce druhé světové války reprezentativní rezidenční a obchodní čtvrtí, po vysídlení německého obyvatelstva se ale území postupně svým charakterem přiblížilo spíše ghettu, kde se soustředily etnicky a sociálně problémové skupiny obyvatel. V posledních desetiletích se pro ni proto vžilo hanlivé označení „brněnský Bronx“. V současnosti je na zhruba čtyřiceti hektarech městských i soukromých pozemků soubor zdevastovaných nájemních domů s rozsáhlými vnitrobloky v obdobně neutěšeném stavu a s poničenou uliční infrastrukturou.

V oblasti je vysoká nezaměstnanost, kriminalita i podíl lidí, kteří spadli do „dluhových pastí“ a stali se neplatiči nájemného. „Vzhledem k tomu, jaké jsou v této oblasti problémy, ji Brňané už přestali vnímat jako součást centra města,“ konstatuje náměstek brněnského primátora Oliver Pospíšil. Rozvoj města by se podle něj přitom neměl omezovat na bezproblémové segmenty, ale měl by být rozvrstven. Obcházením této oblasti, pokud jde o investice, jsou navíc de facto diskriminováni bezproblémoví lidé, kteří v oblasti také žijí.

#####Integrovaný plán rozvoje byl podmínkou

Na dokumentech umožňujících čerpat prostředky ze zmíněného operačního programu město Brno začalo intenzivně pracovat již v roce 2008. Motivací pro hledání vhodného operačního programu byl i fakt, že tzv. vyloučená lokalita obsahuje velký podíl domů, které jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu. „Je to dáno jednak stářím domů, jednak tím, že v nich byly prováděny jen nejnutnější opravy. Roli v tom hrály obavy, že investice kvůli,stylu‘ života některých problémových obyvatel rychle přijdou nazmar,“ vysvětluje Oliver Pospíšil.

Aby se město mohlo ucházet o prostředky z Integrovaného operačního programu 5.2, musel být zpracován plán rozvoje města. Ucelené území, kam by měly být dotace směrovány, přitom muselo splňovat znaky vyloučené lokality, proto byly v přípravě žádosti sledovány sociální znaky, jako je úroveň vzdělanosti obyvatel, míra nezaměstnanosti, procento neplatičů nájemného, zadluženost na nájemném a další kritéria. Podle toho pak byla lokalita vyznačena.

#####Aby investice nebyla zbytečná

Oliver Pospíšil neskrývá obavy, že investice do takto rizikové oblasti nebude veřejností vnímána pozitivně, a brněnská veřejnost je podle něj zmítána pochybnostmi, zda prostředky nebudou zmařeny tím, že jde o lokalitu, kde je investice ohrožena „tradičním“ chováním některých obyvatel. V plánu rozvoje města se proto pro oblast Cejlu, Bratislavské a Francouzské ulice nepočítá jen se stavebnětechnickými zásahy. Kromě oprav ulic vzniknou v oblasti nová veřejná prostranství a v rámci třetí úrovně pilotních projektů se počítá i s řadou tzv. měkkých projektů, které budou směřovat k sociální práci s minoritní komunitou.

Půjde například o projekt Domovník, který by měl umožnit efektivní a bezpečnější správu domů. „Je zde šance na zlepšení situace, pokud bude v domě neustále přítomen člověk, který za objekt odpovídá. Půjde ale o celý komplex opatření, nedá se totiž očekávat, že stačí vložit peníze do veřejné vybavenosti a rekonstrukce bytových domů. Nutnou podmínkou čerpání peněz z Integrovaného operačního programu 5.2 je zpracování celého integrovaného plánu rozvoje města, všechny dílčí projekty přitom musí působit synergicky,“ vysvětluje strategii města náměstek Pospíšil.

K takovému efektu by měl přispět i jeden z projektů řešících veřejná prostranství a v návaznosti i sociální problematiku. Na zanedbaných veřejně přístupných plochách jednoho z vnitrobloků a v části nevyužívaných zanedbaných zahrad se bude realizovat za 37 milionů korun projekt „Park Hvězdička“, který by měl svou náplní motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu trávení volného času a zároveň by měl být místem jejich přirozeného kontaktu se službami nově navrhovaného nízkoprahového centra.

#####Damoklův meč nad neplatiči

Dalším bolestným problémem lokality je neplatičství nájemného. I v tomto směru chystá brněnská radnice kroky, jež by měly situaci zlepšit. Součástí prevence neplatičství bude princip tzv. druhé šance, půjde o aktivnější práci s lidmi, kteří se dostali do dluhové pasti. Byla proto novelizována pravidla pronájmu městských bytů, která zavádějí novou kategorii sociálních bytů, jež mají nastaven nájem tak, aby nedocházelo ke skokovým nárůstům nájemného. V podmínkách pronájmu je ale zároveň zabráněno spekulaci s těmito byty (fiktivní výměny apod.).

Systém by měl zafungovat i s využitím institutu zvláštního příjemce – pokud obyvatelé sociálního bytu čerpají dávky, které mají být využity na placení nájemného, a přitom neplatí, bude možné směrovat dávky přímo pronajímateli, tedy městu nebo městské části. Byty budou navíc pronajímány na dobu určitou. „To sehraje roli určitého Damoklova meče – pokud se ukáže, že se nájemce nechová k bytu odpovědně, další smlouva nemusí být uzavřena,“ říká Oliver Pospíšil, podle nějž budou využity všechny právní nástroje k tomu, aby nemohlo dojít k soudnímu řízení o vystěhování a dlouhodobému blokování bytů do konečného verdiktu soudu.

#####Zajímavá šance pro investory

Rozlehlá lokalita v centru má podle vedení města budoucnost i v souvislosti s novými investicemi soukromých subjektů. Dokladem jsou již existující projekty, jež byly realizovány v minulosti a které vznikají na okrajích oblasti aktuálně. Francouzskou ulici pomohla kultivovat například přítomnost známé brněnské továrny na horkovzdušné balony, která opravila a osídlila dva domy a přivádí sem denně své zaměstnance. V blízkosti „brněnského Bronxu“ vznikl i velký hypermarket, který lokalitu oživuje příchozími zákazníky.

Nejnovějším krokem je právě dokončený bytový projekt Francouzského domu společnosti Gaute. Investorům se v oblasti podle něj postupně daří realizovat projekty, které mění její tvář. „Věřím, že finance z operačního programu EU a investice města umožní dalším investorům realizovat jejich záměry a lokalita se pro ně stane zajímavější i ve své vnitřní části. Taková prognóza má svou logiku, protože zde bude ještě nějakou dobu možné koupit pozemky za příznivou cenu. Investice se pak zúročí v momentě, kdy se zvýší poptávka na trhu s byty,“ dodává.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video