Český dům v New Yorku | E15.cz

Český dům v New Yorku

Před několika týdny byla po šesti letech dokončena kompletní rekonstrukce Českého národního domu na Upper East Side, luxusní čtvrti na Manhattanu. Rekonstrukci ojedinělé secesní budovy navrhl pražský Atelier M1 architekti.

Český dům (Czech Hall) je více než sto let starý objekt situovaný v části Upper East Side na Manhattanu (východní 73. ulice, č. 321-325), který byl v minulosti centrem československého krajanského života v New Yorku. Jde o jednu z posledních dochovaných původních českých staveb v New Yorku a významný symbol působení Čechů v USA. Český dům v novorenesančním stylu navrhl německý architekt William C. Frohne a před sto lety, kdy byl postaven, patřil k centrům české krajanské komunity.

Lokalitě mezi 65. a 78. ulicí se začalo říkat Little Bohemia - Malé Čechy.

Zastřešující organizace českých spolků BBLA - Bohemian Benevolent and Literary Association v rodící se české čtvrti v roce 1896 postavila ze sbírek krajanů Českou národní budovu, která se pak stala centrem českého krajanského života a pomáhala dál pěstovat tradice české kultury.

#####Chátrající stavba

Provoz objektu musel být v roce 1986 z bezpečnostních důvodů zastaven a v roce 1994 byla budova vyhlášena městskou památkou New Yorku. Cílem BBLA byla celková rekonstrukce a jeho znovuuvedení do provozu. V roce 1997 byl dokončen projekt kompletní rekonstrukce a o čtyři roky později budovu od BBLA koupilo ministerstvo zahraničí. Vláda se pak mimo jiné zavázala, že zchátralý objekt opraví a umístí sem svůj konzulát, České centrum a prostor poskytne i krajanským spolkům. Rekonstrukce byla zahájena v březnu 2003 a dokončena nyní. Finální podobu rekonstruovanému Českému domu v New Yorku dali architekti Milan Kvíz a Pavel Joba z pražského Atelieru M1 Architekti. „Tato rekonstrukce byla pro nás výjimečná nejen díky exkluzivní adrese na Manhattanu, památkové hodnotě stavby pro město New York, ale i díky možnosti spolupracovat s americkými inženýry. Jedinečná pro nás byla zkušenost projít americkou legislativou povolování stavebního projektu a jeho kolaudace. Počínaje úpravou výkresové dokumentace, palcovými a stopovými mírami přes velmi komplikovaný stavební zákoník až po odlišné kompetence ve vztahu stavební úřad - architekt - stavební inspektor. Souboj s místními stavebními předpisy a byrokracií byl náročný, výsledek však vnímáme jako úspěch a nesmírně cennou zkušenost pro možný vstup na americký architektonický trh,“ říká architekt Pavel Joba. Obnova společenského sálu

Stěžejní částí budovy je rekonstrukce, prakticky znovuvybudování historického společenského sálu pro 300 diváků, s náročným scénickým vybavením, osvětlením a ozvučením.

V budově se dále nachází klubové kino, kanceláře generálního konzula ČR, kanceláře Českého centra s galerií, gastronomické zázemí sálu, šatny účinkujících a prostorná zelená terasa s barem s úžasným výhledem na Manhattan. „V celé budově se podařilo udržet jednotnou materiálovou linii: bezrámové bílé nebo čiré sklo, spišský travertin, dubové vlysy, bílé stěny s výraznou typografií od Studia Najbrt a barevné akcenty v podobě nábytku.

Společenský sál jsme se snažili obnovit podle původních fragmentů štuků a historických fotografií v souladu s původním historickým výrazem, stěny jsou však nově členěny rizality, tak, aby odpovídaly rytmu původní zavěšené galerie, současně skryly novou kapacitní vzduchotechniku, ozvučení a obrovské množství kabelů a technologických rozvodů. Díky upravenému řešení stěn a stropu má společenský sál vynikající akustické parametry,“ dodává Pavel Joba. V dalších částech budovy, tedy vstupní hale s Generálním konzulátem, velkým promítacím sálem a ve druhém patře s galerií a Českým centrem, se původní stavební fragmenty nedochovaly. „Tady jsme volili zcela soudobý architektonický výraz s prvky, jako je sklo v kombinaci s kovem a travertinem. Ve všech patrech jsou typograficky upravené texty - citáty vycházející z českých reálií,“ dodává architekt Joba. Velký promítací sál pro šedesát lidí je špičkově vybaven pro projekce nebo konference.

*

Atelier M1 architekti

Atelier M1 architekti je pražská architektonická kancelář, kterou od roku 2000 vedou tři společníci Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas a Mgr. akad. arch. Pavel Joba. Atelier M1 architekti se zabývá projekty staveb různých měřítek i investičních nákladů - od veřejných budov až po rodinné domy. „U všech projektů - bez rozdílu velikosti - uplatňujeme tyto zásady: jednoduchost, vnitřní logika a řád, fyzická i morální trvanlivost a cenová přiměřenost,“ charakterizuje práci ateliéru architekt Pavel Joba. Tým Atelieru M1 se skládá v závislosti na skladbě zakázek ze 7-10 architektů a inženýrů. Vybrané projekty a realizace: Přírodovědecká fakulta Olomouc, Janáčkovo kulturní centrum Brno, Urbanistická soutěž Strahov, Zastupitelský úřad v Alžíru, Dům hudby Plzeň, Expo 2010 v Šanghaji, Kancelář generálního ředitele České pošty, Rezidence velvyslance ČR v Tunisu, Francouzská ambasáda v Praze a další.ww.atelierm1.cz

Český dům v kostce

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!