CRESCOn zrevitalizuje okolí třech stanic metra | E15.cz

CRESCOn zrevitalizuje okolí třech stanic metra

Developerská společnost CRESCON zvítězila ve veřejné obchodní soutěži Dopravního podniku hlavního města Prahy na revitalizaci stanic metra Českomoravská, Vysočanská a Kačerov. Vítězi veřejné obchodní soutěže se staly společnosti CRESCON, a.s. a společnost ze skupiny CRESCON - firma Asset bloom s.r.o. Uvedené společnosti zvítězily v jednotlivých obchodních soutěžích díky tomu, že splnily veškerá kvalifikační kriteria, předložily požadované studie na budoucí využití stanic metra a v neposlední řadě nabídly cenu nad úrovní požadovanou zadavatelem.

„Jsme velice rádi, že budeme moci realizovat tyto zajímavé a současně velice náročné projekty. Musíme dodržet celou řadu striktních podmínek stanovených Dopravním podnikem, jako jsou například logické požadavky na zachování dopravní obslužnosti, přístupů a průchodů do stanice včetně vybudování bezbariérových vstupů či výstavba a následné provozování veřejných toalet. Jsem ale přesvědčen, že díky našim developerským zkušenostem tyto projekty zvládneme ke spokojenosti nejen Dopravního podniku, ale i celé pražské veřejnosti,“ říká Jan Jerie, ředitel a současně majoritní akcionář skupiny CRESCON.

Pokud jde o budoucí funkční využití vestibulů metra, cílem vítězných firem je mimo jiné to, aby v nich v budoucnu nebyly herny. „Počítáme s běžnými, velmi praktickými službami pro veřejnost, jako jsou pekařství, květinářství, prodejny novin a časopisů, kadeřnictví či kavárny,“ dodal Jerie. Následujícím krokem v přípravě projektu bude u všech tří stanic vypracování tzv. návrhu stavby. Ten bude v souladu se soutěžními kritérii a ve shodě s platným územním plánem reflektovat všechny detailní požadavky Dopravního podniku. Některé změny budou rovněž reagovat na v současné době probíhající jednání s příslušnými městskými částmi. Po schválení návrhů stavby u všech tří stanic metra bude zahájeno územní řízení, vedoucí k vydání územního rozhodnutí. Finální kupní smlouvy na jednotlivé nemovitosti budou podepsány až poté, co budou splněny podmínky projektu a prodej bude schválen orgány Dopravního podniku.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!