Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Kde získat podrobné informace k novému postupu u stavebních a montážních prací? Kam zatřídit jednotlivé práce?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Kde získat podrobné informace k novému postupu u stavebních a montážních prací? Kam zatřídit jednotlivé práce?

Oblast přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací je od roku 2012 skutečně hodně složitá. Vycházet můžete:

- ze zákona o DPH § 92a a § 92e,
- z Klasifikace produkce CZ-CPA, která je k dispozici na www.czso.cz (Český statistický úřad), volba „Klasifikace a číselníky - Klasifikace - Klasifikace CZ-CPA“. Doporučuji pracovat i s Vysvětlivkami k CZ-CPA, které jsou zde k dispozici,
- z řady metodických informací Generálního finančního ředitelství - viz www.mfcr.cz,
- z konzultací s daňovými poradci.

Někdy bude pro posouzení, zda poskytovaná služba patří do příslušných oddílů CZ-CPA 41-43, nezbytné využít služeb specializovaných poradenských pracovišť. Je to například Orges consulting (Malá Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), ÚRS Praha (Pražská 18, 100 02 Praha 10) nebo SIAK (Boženy Němcové 451, 750 01 Zlín).

Jak máme zjistit, jestli námi poskytované stavební práce použije příjemce pro své podnikání? Dodáváme práce například obcím, ale i fyzickým osobám.

Obvykle nemáte dostatek informací k tomu, abyste zjistili způsob využití vašeho plnění v činnosti odběratele. Nejprve bych ověřil, zda je odběratel plátcem daně. Pokud ne, zdaňujete plnění jako dosud. Jestli je plátcem daně, doporučuji, v souladu s metodickým výkladem Generálního finančního ředitelství, abyste si vyžádali od odběratele prohlášení, ve kterém uvede, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, respektive že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Pak plnění zdaníte. V opačném případě byste přenášeli daňovou povinnost na příjemce, což bude uvedeno i na daňovém dokladu.

Naše společnost provádí rekonstrukci starších bytů. Předpokládáme, že budou prodávány. Pokud bychom ale byty neprodali delší dobu, některé pronajmeme. Můžeme si odečítat DPH na vstupu u přijatých stavebních prací?

Pokud předpokládáte prodej bytů nebo pronájem bytů neplátcům k bydlení, tak nemáte nárok na odpočet daně na vstupu, protože jak převod bytů po třech letech od prvního uvedení do užívání, tak pronájem bytu neplátci jsou osvobozené od plnění bez nároku na odpočet daně (§ 56 zákona o DPH). Nárok na odpočet daně by bylo možné uplatnit pouze v případě, že by byly byty pronajímány plátci daně pro jeho ekonomickou činnost.

Odměna členů výboru společenství vlastníků jednotek byla v minulosti schválena ve výši 240 000 Kč ročně s výplatou každý měsíc v poměrné výši. Výbor má tři členy. Od roku 2012 se z odměn odvádí také pojistné na sociální zabezpečení. To znamená, že odměna v čisté výši poklesne. Jak se dá tato situace řešit, aby členové výboru měli přibližně stejně vysokou odměnu jako loni?

Jak v dotazu uvádíte, odvádí se za stanovených podmínek z odměn členů statutárních a jiných orgánů právnických osob nejen záloha na daň a pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako do konce roku 2011, ale nově také pojistné na sociální zabezpečení. Neboli částka 20 000 Kč měsíčně v roce 2011 znamenala 109 % hrubého příjmu tří členů výboru, což znamená, že na jednoho člena výboru při rovnoměrném dělení připadala částka 6016 Kč brutto. Pokud člen výboru nepodepsal Prohlášení k uplatnění slev na dani, srazilo mu SVJ jako plátce 930 Kč zálohy na daň z příjmů fyzických osob a 276 Kč na zdravotní pojištění. V roce 2012 je uváděných 20 000 Kč ve výši 134 % odměn brutto. Což by u tříčlenného výboru představovalo pro každého člena výboru odměnu přibližně 4975 Kč brutto. To znamená zálohu na daň ve výši 750 Kč, srážku zdravotního pojištění ve výši 224 Kč a srážku na důchodové pojištění ve výši 324 Kč. Pokud byste chtěli přinést domů tolik, co loni, muselo by shromáždění vlastníků schválit větší částku odměny pro členy výboru.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video