Komunitní lednicí ke sdílení potravin. Samsung se zaměřil na boj proti plýtvání

Lednice Samsung

Lednice Samsung Zdroj: Samsung

Slavnostního otevření komunitní lednice se ujal prezident společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak Seung Joo Shin.
Projekt Samsung Bezezbytku stojí za iniciativou první komunitní lednice v Praze.
3
Fotogalerie

Pilotní projekt Bezezbytku, který iniciovala a finančně podporuje společnost Samsung, byl slavnostně spuštěn v Praze 8 v Komunitním centru Kotlaska. Jedná se o sdílenou, respektive komunitní lednici. Do ní lidé přinášejí pro ně nadbytečné potraviny, které jiní mohou libovolně využít.

„Komunitní lednice je jedna z cest, jak předcházet plýtvání potravinami a zároveň pomoci těm, kteří nemají dostatek jídla. Tento projekt se i snaží o propojení komunity v dané lokalitě,“ říká Veronika Doubnerová, manažerka projektu Samsung Bezezbytku. V Praze by během roku měly fungovat ještě dvě lednice umístěné také v komunitních centrech.

„Protože se jedná o potraviny, které se budou dále konzumovat, existují pravidla, která je třeba dodržovat. Na obsah lednice včetně hygieny bude dbát koordinátor. Ten mimo jiné bude kontrolovat, zda jsou potraviny v pořádku a bez problémů poživatelné. Je i přesně dané, jaké potraviny lze darovat,“ upozorňuje Doubnerová.

Myšlenka založení sdílených či komunitních lednic se poprvé objevila v roce 2012 ve Velké Británii a ve Španělsku. Postupně se rozšířily do jiných, nejen evropských zemí, například do Indie či na Nový Zéland.

Ve Velké Británii je v současné době 31 těchto lednic a připravuje se dalších 30. „Po prvních úspěšných pokusech se na nás začalo obracet poměrně hodně lidí, abychom u nich lednice zřídili nebo poradili jak na to,“ říká Catherine Darragh, projektová manažerka organizace Hubbub, která ve Velké Británii projekty organizuje a koordinuje.

„Od počátku vytváříme statistiku, kolik se díky lednicím, zachrání potravin. Průměrně to vychází na 525 kg na jednu lednici za měsíc,“ doplňuje Darragh.

V Česku sice již existuje několik podobných lednic, ale jsou buď umístěny v uzavřené komunitě, jako například na studentských kolejích, nebo venku, což je spíše nárazová či krátkodobá akce. „Tyto předcházející projekty jsme analyzovali, poučili se z chyb či využili zkušenosti,“ dodává Doubnerová.

Globálně se každoročně vyplýtvá třetina celé potravinové produkce, jedná se tak o 1,3 miliardy tun jídla. Do popelnice putuje 45 procent ovoce a zeleniny, 35 procent ryb a mořských plodů, 30 procent obilovin, 20 procent mléčných výrobků a stejné množství masa.

Průměrný Čech vyhodí každoročně kolem 80 kilogramů jídla (průměr EU je 88 kg jídla). Plýtvání potravinami s sebou nese sociální, finanční, ale také environmentální dopad. S každým vyhozeným jídlem se v podstatě znehodnocují i zdroje, které byly potřeba na jeho výrobu.

„Nechceme být lhostejní k obrovskému množství potravin, které se každoročně vyhodí. Věříme, že projekt Bezezbytku alespoň v daných lokalitách pomůže,“ vysvětluje prezident společnosti Samsung Electronics pro Českou a Slovenskou republiku Seung Joo Shin, proč projekt firma podporuje.