Kotle na pelety: úsporná ekologie | E15.cz

Kotle na pelety: úsporná ekologie

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Moderními vytápěcími jednotkami jsou kotle na pelety. Vyhovují ekologickým požadavkům a mají též vysokou účinnost.

Řada výrobců kotlů nyní nabízí zařízení na ekologické spalování dřevních i rostlinných pelet. Inovují se typy hořáků a i do tohoto sortimentu zasáhla doba informačních technologií: vytápění lze řídit mobilním telefonem.

#####Nový hořák s otočnou retortou

Novým typem hořáku ze žáruvzdorné litiny, se šnekovou převodovkou a účinnější otočnou retortou disponuje automatický kotel EkoScroll V8 PLUS. Výhodou otočné retorty oproti pevné je vyšší účinnost při hoření, menší objem popela a spotřeba paliva, které se také nespéká. Používá se při spalování nekvalitního uhlí, pelet, rostlinných pelet i obilí (oves). Vysoká účinnost spalování dosahuje 82 až 86,5 %, výkon kotle je možné regulovat. Kotel je plně automatický, obvykle se připojuje na pokojový termostat s týdenním režimem. Zařízení obsahuje řídicí jednotku PLUM, grafický displej a systém „2 v 1“ – inteligentní nebo standardní řízení kotle. Kromě toho, že jednotka řídí chod kotle, umí také řídit 4cestný ventil, kontroluje teplotu zpátečky a je možné doplnit čidlo pro ekvitermní regulaci. Jednotka je vybavena regulací „fuzzy logic“ modulace výkonu kotle – automatická změna otáček ventilátoru v závislosti na podávání paliva a prodlevě.

Do kotle se přidává palivo jednou za sedm až deset dní v přechodném období jaro, podzim. V zimě je průměrná doba přidávání dva až pět dní. Velká spalovací komora pro kusové dřevo, koks a černé uhlí pojme polena do délky až 70 centimetrů (dle výkonu kotle) a průměru 25 cm. Násypka může být umístěna zleva či zprava. V kotlích lze topit jak v automatickém režimu, tak v ručním (kusové dřevo, uhlí) a dokonce v obou zároveň. Kotle se vyrábí ve výkonové řadě od 20 do 45kW a dodávají se i s pevnou retortou. Ta se používá při spalování kvalitního uhlí bez prachu, ale nemá tak velkou účinnost jako retorta otočná.

#####Ovládání i pomocí mobilu

Nové kotle s hořákem na pelety ATMOS A25 a ATMOS A45 se standardně dodávají s automatickým zapalováním paliva, které vyžaduje minimální obsluhu. Sestava kotle s hořákem, externím dopravníkem a zásobníkem paliva pracuje v průběhu provozu zcela automaticky a je řízena elektronickou regulací za pomoci snímače plamene (fotocely) a dalších senzorů. V hořáku dochází k automatickému dávkování paliva a spalovacího vzduchu tak, aby všechny spalitelné látky shořely s co nejvyšší účinností a šetrně k životnímu prostředí.

Novinkou je možnost ovládání různých prvků systému pomocí GSM modulu ATMOS AB01 přes mobilní telefon. Toto zařízení nenahrazuje funkce v hořácích, ale rozšiřuje možnosti ovládání, spínání a vypínání až tří samostatných automatických kotlů nejen na pelety, ale též zemní plyn nebo elektřinu. Modul umožňuje též zasílání informací o venkovní teplotě, teplotě v referenční místnosti, topném systému a o komunikaci s dalšími zařízeními a spotřebiči, jakož i jednoduché získávání výpisů nebo kreditních zůstatků. V systému lze přitom povolit přístup pouze vybraných telefonních čísel k ovládání a nastavování aplikací a ovládání též přes speciální PC software.

Rozdíl oproti vytápění zemním plynem spočívá v tom, že při spalování dřevních pelet vzniká určité množství popela, které se musí z hořáku a kotle jednou za týden až jednou za měsíc odstranit. V kotlích s hořáky ATMOS by se mělo topit pouze kvalitními dřevními peletami o průměru šest až osm milimetrů. Velikost zásobníku na pelety se volí podle doplňování paliva, například jednou za týden pro zásobník o objemu 500 1 nebo jednou za sezonu v případě zásobníku o objemu 11 krychlových metrů při tepelných ztrátách objektu zhruba 25 kW.

Speciální automatické kotle na pelety ATMOS jsou zkonstruovány k dosažení vysoké účinnosti přes 90 procent a ekologicky šetrného spalování. U speciálních kotlů řady DxxP je možné hořák na pelety zabudovat z levé nebo pravé strany podle situace v kotelně. Kotle jsou vybaveny velkým popelníkem, který postačí vybírat jednou za 14 dní až jednou za měsíc. Pro zvýšení komfortu lze vybavit kotel automatickým odpopelněním s přídavným popelníkem různých velikostí (objem 28, 68 nebo 135 1).

#####Další generace úsporných kotlů

S ekologickými kotli přišla na trh i společnost OPOP v podobě peletkového kotle Woody. Jde o univerzální kotel, který lze požít pro tři výkony hořáku 16 kW, 24 kW, 30 kW. Je vyroben z plechu o tloušťce šesti milimetrů a konstruován jako komplet, který se skládá z kotle, nerezového hořáku, šnekového podavače pelet, elektronické řídící jednotky a násypky na 220 kg. Palivo se dopravuje přes nakloněný šnekový podavač pelet z násypky do hořáku, kde probíhá spalování pelet při nasávání primárního vzduchu ventilátorem. Představuje plně automatický způsob vytápění, včetně automatického zapalování.

Druhou generaci automatických kotlů na alternativní pelety, dřevní pelety a obilí vyvinula firma Verner. Typy VERNER A251 a VERNER A251LS s lambda sondou resp. bez ní mají záruční lhůtu na kotlové těleso prodlouženu na pět let. Určeny jsou pro komfortní, úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a obdobných objektů.

Spalování se soustřeďuje na zemědělské produkty, jako jsou pšenice, oves, žito, tritikále, ječmen, kukuřice, hořčice, řepka olejka, ale i alternativní pelety z obilných plev, energetických rostlin a obilnou nebo řepkovou slámu a také dřevní pelety. Zajišťují celoroční ohřev teplé užitkové vody akumulačními nádržemi nebo kombinovaným bojlerem. Hlavními přednostmi jsou plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování. Kotle mají plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100 %. Výkon 0 až 30 % je zajištěn automatickým odstávkovým režimem se samočinným zapalováním.

Vysoké účinnosti 92 procent je dosaženo přesným poměrem paliva a spalovacího vzduchu, rozměrným spalinovým výměníkem a silnou izolací všech částí kotle. Díky schopnosti kotle spalovat zemědělské produkty jsou náklady na vytápění až o dvě třetiny nižší oproti vytápění zemním plynem. Kotle se vyznačují i nízkou spotřebou elektrické energie.

Účinnost spalování přes 86 procent slibuje také produkt Ekoefekt BIO 50. Jmenovitý výkon činí 49 kW a optimální regulovaný výkon 10 až 60 kW. Doporučeným palivem jsou dřevní pelety (průměr 6–14 mm). Zařízení umožňuje spalovat též uhlí (spotřeba 14 kg/h), rostlinné pelety, obilí a kusové dřevo. Optimální vytápěný prostor má objem 1200 krychlových metrů. Násypka má objem 300 litrů, hluk ventilátoru je nižší než 65 decibelů. Standardní rozměry dosahují 1600 x 1500 x 1300 milimetrů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video