Leasingový trh zaznamenal nejprudší meziroční propad | e15.cz

Leasingový trh zaznamenal nejprudší meziroční propad

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nejprudší propad v historii zažil v letošním roce český leasingový trh. V rozhovoru pro Realit to tvrdí generální tajemník České leasingové a finanční asociace Jiří Pulz. Podle jeho slov se však trh v posledních měsících odráží ode dna a jsou patrné i známky jeho mírného oživení.

Jak byste hodnotil letošní první pololetí v oblasti leasingových služeb?

Náš leasingový trh zaznamenal v první polovině letošního roku zatím nejprudší meziroční propad objemů nově uzavřených leasingových operací, konkrétně o více než 50 procent. Příčin je v podmínkách hospodářské recese několik. Především podstatně poklesly investiční aktivity obvyklých zákazníků leasingových společností, zejména malých a středních podniků. V podmínkách ekonomických nejistot se na minimum snížily i pořizovací záměry domácností. Projevila se však i opatření, kterými na ekonomickou situaci reagují poskytovatelé leasingu, zejména zpřísnění jejich postupů v oblasti řízení rizik.

[file:4517:small:left]

ČLFA vydala stanovisko k dopadům změn ZDP provedených zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů pro leasing. Mohl byste z hlediska své pozice ohodnotit tento počin?

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesl pro finanční instituce, ale i pro řadu jiných ekonomických subjektů, některé nežádoucí a protirozvojové důsledky. Šlo především o naprosto kontraproduktivní zpřísnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace. Prohloubilo se daňové zatížení cizích zdrojů využívaných k poskytování finančních služeb, ale i například developerské činnosti či aktivit velkoobchodů. Tento neharmonický zásah do daňového systému, který podstatně zkomplikoval efektivitu působení finančních institucí a řady významných podniků (včetně malých a středních) a problematizoval atraktivitu našeho prostředí pro zahraniční investory, kritizovalo mnoho odborníků i zájmových sdružení, včetně ČLFA, České bankovní asociace a Hospodářské komory ČR. Jednání s vládou a parlamentem vedla letos k novele, která odstranila zahrnování nákladů na zajištění přijatých refinančních zdrojů do limitů pro výpočet daně z příjmů a zmírnila stanovený poměr vlastního a cizího kapitálu pro úvěry a půjčky. Úsilí o změnu nepromyšleného zpřísnění pravidel nízké kapitalizace v zákoně o daních z příjmů bylo tedy úspěšné.

Jak se v tomto oboru daří implementaci evropského práva?

Leasingu, respektive leasingových společností se však dotkne projednávaná novelizace směrnice o kapitálové přiměřenosti, budoucí rigidnější úprava dohledu nad evropskými finančními institucemi projednávaná nyní v reakci na problémy na světovém bankovním a finančním trhu a iniciativy Evropské komise a také nová verze mezinárodního účetního standardu pro leasing, o které jednají účetní normotvorné orgány IASB a FASB s působností pro Evropu i USA. Konečná podoba zmíněných nových úprav a jejich dopady pro evropský i náš leasing však budou známy až v příštích letech.

Jak hodnotíte vývoj leasingu nemovitostí v letošním roce?

Leasing nemovitostí tvoří specifickou součást našeho leasingového trhu. Vývojové křivky tohoto segmentu se liší od situace v leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. Jde především o důsledek dlouhodobé povahy sjednávání i realizace leasingů budov. Například vloni, kdy se v naší ekonomice v podzimních a zimních měsících již začaly projevovat problémy evropského bankovnictví a recese v předních západoevropských ekonomikách, objem našeho leasingu nemovitostí prakticky nepoklesl, i když se snížil počet nově uzavřených smluv na leasing nemovitostí. Ani letos neočekáváme dramatický pokles v tomto segmentu, i když i zde se projevuje pokles připravenosti řady tradičních investorů k novým investicím do budov či areálů, resp. jejich požadavků na leasingové financování. A dalším charakteristickým rysem našeho leasingu nemovitostí je nyní prosazující se odklon od finančního leasingu nemovitostí k leasingu operativnímu. Je třeba konstatovat, že leasing nemovitostí brání v současné době ještě výraznějšímu poklesu našeho realitního trhu. I v této oblasti se leasing vyznačuje výraznými stabilizačními dopady.

Jaký bude podle vašeho názoru další vývoj leasingových služeb v České republice?

Leasingový trh se zřejmě již odráží ode dna, jsou patrné známky jeho oživení. Ve zbývajících měsících letošního roku se nebude prohlubovat meziroční propad leasingových objemů a pokles počtu nově uzavřených leasingových smluv. Souvisí to s mírným růstem poptávky v důsledku oživování investičních a rozvojových aktivit některých podniků. Věříme, že postupně dojde i k oživení poptávky po leasingu pro soukromé spotřebitele, zejména při pořizování osobních aut, počítačů a podobně. Letos však půjde spíše o zpomalení propadu z minulých měsíců. Dosáhnout rekordní úrovně leasingového trhu z let 2006 až 2007 bude možné až v horizontu několika let. U nás i v Evropě. Je však jisté, že leasing může významně napomoci posílení stability a obnově růstu našeho finančního trhu a celé ekonomiky.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video