Modernizace Fakultní nemocnice Motol se blíží ke svému závěru | E15.cz

Modernizace Fakultní nemocnice Motol se blíží ke svému závěru

Fakultní nemocnice v Motole je opět blíž celkové rekonstrukci a kompletní modernizaci pavilonů dětské části, které jsou hodny požadavků vyspělého zdravotnictví 21. století. Nedávno proběhla kolaudace další dílčí rekonstrukce dětské části fakultní nemocnice v Motole. Jedním ze zajímavých prvků rekonstrukce této části nemocnice je heliport letecké záchranné služby, který se nachází na střeše, přímo nad operačními sály a podstatným způsobem zkracuje čas, kdy se pacient dostane na sál.

Díky této etapě rekonstrukce získává FN v Motole kromě dalšího zrekonstruovaného lůžkového křídla také nové moderní operační sály, urgentní příjem včetně pracoviště zobrazovacích metod (rentgen a nově zrealizovaná magnetická rezonance), prostory pro příjem pacientů s akutními problémy (emergency) a ARO. V neposlední řadě rekonstrukce zlepší logistiku jak jednotlivých budov (doplnění komunikačních vertikál a výtahů), tak i této části areálu (podzemní koridor spojující tyto vertikály). Navíc se v rámci jednotlivých budov uvolní přetížené čekárny. Generálním projektantem realizační dokumentace rekonstrukce je společnost HELIKA, která tak navázala na původní projekt rekonstrukce pro stavební povolení, zpracovaný dříve sdružením DOMY HELIKA. Generálním dodavatelem byla firma Metrostav. Rekonstrukce, trvající v dílčích etapách 3 roky, stála 3,15 miliardy korun.

V nově zrekonstruovaném lůžkovém křídle se nacházejí klasická lůžková oddělení pro pediatrii, chirurgii, rehabilitaci, stomatologii, hematoonkologii, kardiochirurgii (JIP), kliniku anesteziologicko-resuscitační, ORL a v nejvyšším patře lékařské pokoje. Dále je v budově zázemí kliniky zobrazovacích metod a neurologie. Celkem disponuje tato budova 129 lůžky. V pavilonu je umístěna kompletně zrekonstruovaná původní magnetická rezonance. Stejně jako v případě ostatních lůžkových křídel (historicky navzájem spojených jedním koncem ve společné komunikační vertikále) byla do kompletní rekonstrukce zakomponována i přístavba nové komunikační vertikály na konci křídla, která je v nejnižším podlaží propojená tzv. podzemním koridorem na vertikály zbylých lůžkových křídel dětské části a následně přes tzv. „Modrý pavilon“ části pro dospělé až do centrální stanice vozíkové dopravy. Tato vertikála bude sloužit jako další požární chráněná úniková cesta z daného křídla a také pro účely zásobování jednotlivých podlaží pomocí vozíkové dopravy v podzemním koridoru.

Do původního objektu operačních sálů je nyní umístěno zázemí jednotlivých klinik – řídící úseky. K tomuto objektu se přistavěl objekt zcela nový a v něm byly umístěny nejnáročnější prostory Dětské fakultní nemocnice – urgentní příjem, centrální příjmové vyšetřovny, odběry a zejména nové operační sály. Zajímavou součástí tohoto pavilonu, resp. vybavení operačních sálů je bezesporu tzv. systém telemedicíny. Telemedicína může operatérovi pomoci při operačních zákrocích, slouží však i pro vzdělávání lékařů a mediků. Přenos živých záběrů z operačního sálu nebo jeho uloženého videa, který samotní operatéři a asistující lékaři aktivně doprovázejí svým komentářem, a následná možná diskuse, jsou velmi kvalitním vzdělávacím prostředkem. Na střeše pavilonu zázemí klinik vznikl nový vyvýšený heliport záchranné letecké služby, který je provozně přímo napojen na vertikální dopravu ve středové vertikále. S jeho provozem souvisí i organizace výtahů v tomto pavilonu, která je navržena tak, aby část sloužila výhradně pro akutní a pooperační provoz a zajistila bezproblémové spojení všech provozů mezi sebou. Tím je dovršená přímá vazba traumacentra, centrálních operačních sálů, kliniky anesteziologie a resuscitace, kardiocentra a heliportu.

Z provozních důvodů, stavebně technologických a v souladu s požárními předpisy, bylo nutné v rámci rekonstrukce těchto stavebních objektů provést stavební zásahy také v sousedních objektech. Šlo zejména o středovou vertikálu lůžkových křídel a sousední polikliniku, ve které tímto zásahem došlo k uvolnění prostoru, jenž bude využit jako čekárny pro dětské pacienty a jejich doprovod. Doplněním 3 osobních výtahů a nového schodiště v prostoru nově vznikajícího atria mezi traktem operačních sálů a poliklinikou se uvolní přetížené stávající vertikální komunikaci. Výrazným krokem je rozšíření automatických dopravních systémů pro všechny modernizované objekty. Modernizací dalšího lůžkového křídla (druhého ze tří) a dostavbou operačních sálů včetně jejich zázemí se Fakultní nemocnice Motol blíží k uzavření kompletní rekonstrukce. V budoucnu zbývá dle původního záměru rekonstruovat poslední lůžkový pavilon, polikliniku a objekt laboratoří.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!