Nové plzeňské divadlo bude mít portugalské kořeny | e15.cz

Nové plzeňské divadlo bude mít portugalské kořeny

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Západočeská metropole bude mít novou divadelní scénu. Projekt, navržený architektonickou a projekční kanceláří HELIKA, a. s., vychází z původního návrhu portugalské architektonické kanceláře Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos.

Její ideový návrh vybrala 14členná odborná komise v červenci 2009. Město Plzeň tehdy oslovilo pět architektonických kanceláří se zkušenostmi s výstavbou divadla v posledních pěti letech. Architekti z kanceláře HELIKA vítězný návrh ve spolupráci s portugalskými architekty upravili podle požadavků města, šlo především o snížení finančních nákladů. Do nového divadla se přestěhují muzikálová a činoherní představení, jeho součástí bude také divadelní restaurace a kavárna. HELIKA bude na projektu spolupracovat s plzeňskou inženýrskou společností Ingem; v průběhu roku 2012 se očekává výběr generálního dodavatele stavby. „Jedná se o jednu z největších investičních akcí, kterou v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 připravujeme,“ sdělila náměstkyně plzeňského primátora Marcela Krejsová.

#####Divadlo uzavře městský blok

Novostavba městského divadla v Plzni uzavře ze severozápadní strany nedokončený městský blok, který se nachází mezi ulicemi Pobřežní, Jízdeckou, Palackého náměstím a ulicí Sady Pětatřicátníků. „Uzavření a dokončení městského bloku v těsném sousedství historického jádra města bylo hlavním cílem urbanistického záměru návrhu,“ uvedl Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA. Dokončený blok bude přibližně ve svém středu rozdělen pěší komunikací spojující Pobřežní ulici s Palackého náměstím. Projekt divadla se skládá ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených objektů – provozní budovy a vlastní budovy divadla. Provozní budova slouží jako bariéra chránící hlavní divadelní budovu. Členění divadla na provozní a divadelní budovu odpovídá provozní logice funkčního schématu objektu, jehož podoba vznikla i na základě zkušeností samotných divadelníků s běžným chodem scény.

#####Budovy pojmou zázemí i dva sály

V pětipodlažní provozní budově se nachází především divadelní zázemí – kanceláře vedení divadla, šatny uměleckých souborů a šatny technického personálu. S divadelní budovou je provozní budova spojena můstky ve všech podlažích (2. až 5. patro), které slouží členům uměleckých souborů pro přístup ke scéně a zkušebnám a technickému personálu pro obsluhu divadelní techniky umístěné na lávkách nad jevištěm a hledištěm. Můstky jsou koncipovány rovněž jako únikové požární cesty a umožňují také přístup vedení divadla přímo do prostor hlavního foyeru. Vlastní divadelní budova pojme dva divadelní sály – velký sál s hledištěm pro zhruba 500 diváků a menší studiovou scénu pro přibližně 200 diváků.

Záměrem architektonického návrhu je nechat projevit účel a funkci obou budov a jejich částí také navenek, to se projevuje na použitých materiálech a na řešení fasád. Fasády obou budov, byť každá z nich plní rozdílnou funkci, spojuje do jednoho kompozičního celku převažující materiál, kterým je podhledový beton. Díky projektu nového městského divadla dojde také k revitalizaci nejbližšího okolí. Součástí projektu bude také tzv. divadelní náměstí, které vznikne mírným vychýlením podélných os divadelní a provozní budovy. Vzniklá plocha bude sloužit mj. letnímu provozu divadelní restaurace a kavárny.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video