Odpovědné investování je nejlepší cestou k udržitelné budoucnosti naší planety

.

. Zdroj: Energy financial group

.
.
.
4
Fotogalerie

Téma odpovědného investování (ESG) se v poslední době dostává stále častěji do hledáčku investorů, a to nejen těch velkých. Této situace využívají firmy napříč hospodářským spektrem k nabídce „zelených“ investic, jejichž volatilita se drží na nízké úrovni. Příkladem mohou být dluhopisy investiční skupiny Energy financial group (EFG) zabývající se prostřednictvím svých dceřiných společností zpracováním biologicky rozložitelných odpadů a jejich přeměnou v bioplyn, teplo, elektrickou energii a biometan, tzv. zelený plyn.

EFG v současnosti přichází s první veřejnou emisi dluhopisů, jejíž výnosy poslouží k dalšímu rozvoji portfolia a nových i stávajících aktuálních projektů. Emise o celkovém objemu 350 mil. Kč a jmenovité hodnotě 100 tis. Kč za dluhopis je příležitostí také pro menší investory, jak do svého portfolia zařadit perspektivní společensky odpovědný projekt. Dluhopisy jsou vydávány v českých korunách, úročeny pevnou sazbou 6,5 % p.a. a splatné v roce 2026. Úrokový výnos z nich bude vyplácen čtvrtletně zpětně.

. . | Energy financial group

Společnost EFG už několik let úspěšně provozuje bioplynovou stanici v Rapotíně u Šumperka a nově také bioplynovou stanici Vyškov a elektrárnu na biomasu MOSTEK energo. „Snažíme se naše portfolio průběžně rozšiřovat o nové projekty, které mají strategický význam pro další rozvoj této oblasti v ČR. Cílem všech našich projektů je výroba energie, ať už elektrické, tepelné nebo plynu, z obnovitelných zdrojů a pokud možno s neutrální uhlíkovou stopou. Zpracování biologicky rozložitelného odpadu zároveň vnímáme jako cestu, jak ulevit přeplněným skládkám a redukovat množství samovolně vznikajících skleníkových plynů v důsledku rozkladu biologického materiálu,“ vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group.

. . | Energy financial group

Konečným cílem společnosti je udávat investiční směr podobným společensky odpovědným projektům, protože tyto investice jsou v současnosti důležitější než kdy dřív. Je to cesta, jak přispět k udržitelnému hospodářství a ke snížení negativních dopadů na naši planetu v horizontu několika příštích generací. Podpora podobných projektů je zásadní – nastavují budoucí směr, jímž by se měla ubírat nejen Česká republika, ale celý svět.

. . | Energy financial group