Polsko prý letos zaznamená nejnižší pokles HDP z celé EU | E15.cz

Polsko prý letos zaznamená nejnižší pokles HDP z celé EU

Náš severní soused patří k ekonomickým premiantům Evropské unie. V současné době je pro tuto zemi predikován nejnižší pokles HDP z celé sedmadvacítky, v rozmezí od 1,1 do 2,7 procenta. Polská ekonomika by se měla podle předpovědí pro rok 2010 a 2011 relativně zotavit a růst tempem mezi 1,3 a 4,3 procenta, inflace se pohybuje na úrovni 2,2 procenta a nezaměstnanost je na úrovni průměru EU 27, nicméně i ona by měla dále růst až na úroveň cca 13 procent.

Slabý złotý zdražuje hypotéky, které jsou denominovány často ve švýcarských francích, a komerční nájemné vybírané v eurech. V roce 2006 byly na polském trhu uzavřeny transakce v objemu 4,9 miliardy eur, což je považováno za vrchol trhu. O dva roky později trh poklesl zhruba na třetinu, v roce 2008 byly uzavřeny obchody v celkové hodnotě 1,7 miliardy eur. V roce 2009 investiční aktivita dále poklesla. I když v roce 2008 vzrostly yieldy o zhruba 100 bazických bodů, stále trvá rozdíl mezi představami prodávajících a kupujících (zhruba v rozmezí 50–100 bazických bodů).

Zájem je především o kvalitní nemovitosti a tzv. distressed sales (nucené prodeje), u kterých ale investoři vyčkávají na další snížení ceny. V současné době jsou manažeři nemovitostních investičních fondů stále opatrní a čekají, až se trh odrazí ode dna a hodnoty nemovitostí se začnou zase zvyšovat. Privátní investoři jsou ve svém rozhodování flexibilnější a odvážnější. Očekává se, že k oživení investičního trhu dojde ke konci roku 2009, kdy by měly banky uvolnit striktní kritéria pro půjčování peněz. I tehdy však půjde o investice do nemovitostí s nulovým nebo minimálním rizikem. Je třeba říci, že právě Varšava (spolu s Prahou) je nyní nejatraktivnější destinace středo- a východoevropského investičního trhu.

#####Varšavský kancelářský trh

V polovině roku 2009 dosáhl kancelářský trh ve Varšavě celkové rozlohy 3,15 milionu metrů čtverečních. V prvních šesti měsících bylo na varšavský trh uvedeno celkem 174 100 metrů čtverečních nových kancelářských ploch, v druhé polovině roku by to mělo být 86 tisíc metrů čtverečních. Převážná většina nových projektů vzniká v širším centru Varšavy, v lokalitách Motoków a Al. Jerozolimskie. Navzdory finanční krizi byl rok 2008 rekordním obdobím pronájmů, které se meziročně zvýšily o sedm procent. Poptávka byla tažena finančními službami, službami spojenými s podnikáním a veřejným sektorem. Vzhledem k tomu, že finanční služby a služby spojené s podnikáním od začátku roku 2009 omezily svou expanzi, snížila se i poptávka po nových kancelářích.

Take-up byl v první polovině roku 2009 celkem 108 900 metrů čtverečních, což představuje meziroční snížení o 55 procent. Míra neobsazenosti se zvýšila z 4,5 procenta v první polovině roku 2008 na sedm procent o rok později. Nejvyšší dosahované nájemné zaznamenaly varšavské kanceláře v polovině minulého roku, kdy se vyšplhalo až k 34 eurům/m2/měsíc, což bylo dáno omezenou nabídkou, velkou poptávkou a silným złotým. V souvislosti s poklesem poptávky a zvýšením počtu volných prostor (také díky množství podpronájmů) pokleslo nájemné meziročně až o 35 procent a pohybuje se nyní na úrovni 22 eur/m2/měsíc.

#####Trh průmyslových a logistických nemovitostí

Polský trh průmyslových a logistických nemovitostí představuje celkem šest milionů metrů čtverečních. Celkem 1,3 milionu metrů čtverečních bylo na trh uvedeno v roce 2008, dalších 843 tisíc metrů čtverečních pak v první polovině roku 2009. V souvislosti s poklesem poptávky zároveň výrazně vzrostla míra neobsazenosti (ze 7,7 procenta v létě 2008 na 18,6 procenta v létě 2009). Aktuálně došlo k omezení nových developerských projektů na minimum, mimo jiné i proto, že banky požadují 50 procent předpronájmů, uložení finančního depozitu a uzavření nájemní smlouvy minimálně na pět let (oproti dosavadním třem letům).

Kromě Varšavy se logistické a průmyslové nemovitosti staví v následujících regionech: Horní Slezsko, Střední Polsko, Velkopolsko a Dolní Slezsko. Historicky nejvyšší nájemné se platí ve Varšavě (do 10 kilometrů od centra), kde se pohybuje na úrovni 5-6,25 eura/m2/měsíc. V logistických areálech mimo Varšavu se platí od 3 do 6 eur/m2/měsíc v závislosti na lokalitě.

#####Trh maloobchodních nemovitostí

Trh moderních maloobchodních prostor je v Polsku odhadován na 6,5 milionu metrů čtverečních (587 metrů čtverečních na tisíc obyvatel). Navzdory propadu maloobchodních tržeb v prvním čtvrtletí 2009 druhé čtvrtletí přineslo známky oživení a celkový výsledek za pololetí je +0,4 procenta. Důvěra spotřebitelů se sice zlepšuje, nicméně očekávané zvýšení míry nezaměstnanosti pravděpodobně opět spotřebu omezí. V návaznosti na klesající tržby řada maloobchodníků opustila své ambiciózní plány na expanzi.

Jako velký problém se ukázal slabý złotý, který zdražil nájemné denominované v eurech. V prvním čtvrtletí 2009 zaznamenal polský trh pád prvních maloobchodních společností. Na druhou stranu současná ekonomická situace nahrává vstupu na trh obchodníkům se zbožím v nižší střední cenové úrovni (TK Maxx, Takko a Charles Voegele), kteří zde najdou menší konkurenci. Méně stiženi krizí jsou také diskontní řetězce a outlety.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!