Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Byl jsem na dovolené v Paříži, a protože si zrovna chci koupit byt v P raze, porovnával jsem si pro zajímavost ceny tamních inzerovaných nemovitostí s našimi. V té souvislosti mne zaujalo, že u všech inzerátů ve vývěskách realitních kanceláří byly připojeny barevné štítky, které u nás máme například u ledniček či televizí. Můžete mi říci, co to znamená?

Byl jsem na dovolené v Paříži, a protože si zrovna chci koupit byt v Praze, porovnával jsem si pro zajímavost ceny tamních inzerovaných nemovitostí s našimi. V té souvislosti mne zaujalo, že u všech inzerátů ve vývěskách realitních kanceláří byly připojeny barevné štítky, které u nás máme například u ledniček či televizí. Můžete mi říci, co to znamená?

V zásadě se jedná o formu implementace směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov do povinností, které se váží k nabízení nemovitostí na trhu. Proto v některých zemích EU, jako například ve Francii nebo v Dánsku, je již v současnosti každý inzerát realitní kanceláře nabízející jakoukoli nemovitost k prodeji či k pronájmu, opatřen takovým štítkem. Oproti tomu například v sousedním Německu doposud platí, že průkaz energetické náročnosti budovy musí realitní kancelář předložit pouze v případě, že je o to požádána. To ovšem samozřejmě neznamená, že by ho musela nechat sama vyhotovit. Je povinností majitele nabízené nemovitosti takový doklad zajistit. A o co vlastně jde? Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska spotřeby energie na: vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení. Na zmíněných inzerátech jste viděl jednoduché grafické znázornění celkové dodané energie do budovy a přehled procentuálního zastoupení jednotlivých dílčích spotřeb. Průkaz a štítek umožňují základní jednoduché zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti na provoz.

Požadavky na energetickou náročnost budov jsou zaváděny podle směrnic EU také u nás. Doposud to bylo stanoveno novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 61/2008 Sb.). Stávající prováděcí vyhláška o energetické náročnosti budov, která vyšla pod číslem 148/2007 Sb. (účinná od 1. 7. 2007), říká, že nové budovy by měly splňovat aktuální požadavky na energetickou náročnost a větší rekonstrukce stávajících budov by měly být chápány jako příležitost pro efektivní snížení energetické náročnosti. Splnění požadavků se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy. Průkaz nesmí být starší 10 let. Rokem 2013 má u nás vstoupit v platnost nová vyhláška týkající se této problematiky.

Předpokládá se, že výsledky průkazu mohou pomoci například při porovnávání budov mezi sebou a povedou k odhalení nadměrné spotřeby energie. To by mělo mimo jiné sloužit k lepší orientaci při pronájmu či koupi nemovitosti.

Bratr prodává chalupu na Šumavě prostřednictvím místní realitní kanceláře a požádal mne, abych mu doporučila nějakou realitní kancelář z Prahy. Myslí si, že se tak lépe podaří dům prodat. Potřebovala bych poradit, jak mám postupovat.

Pracuji jako realitní makléř v realitní kanceláři a zajímá mne, zda se uvažuje o zavedení stejných povinností při inzerci nemovitostí, jako je tomu už teď v některých evropských zemích. Mám na mysli barevné štítky jako u lednic. Není to jenom zbytečná komplikace?

Přesto, že hlavním faktorem určujícím cenu nemovitosti nadále jistě zůstane zejména lokalita, lze očekávat, že s růstem ceny energií bude štítek sloužit jako jedno z kritérií pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Zavádění „život komplikující“ povinnosti pro majitele stávajících nemovitosti bude zřejmě, zejména zpočátku, vlastníkům vadit. Vyhotovení není zadarmo a na počátku pravděpodobně nebude snadné oprávněného energetického auditora zajistit (oprávnění stát se energetickým auditorem vydává MPO). Správně informovaná a proškolená realitní kancelář však zcela jistě bude schopna zařídit vypracování povinné dokumentace a štítku, pokud taková povinnost rokem 2013 vstoupí v platnost s novou vyhláškou týkající se této problematiky. To může dále posílit úlohu kvalifikovaných zprostředkovatelů. Asociace realitních kanceláří České republiky pravidelně informuje své členy na stránkách svého měsíčního Realitního zpravodaje; jakmile budou uvedena v platnost jakákoli opatření, která se dotknou majitelů nemovitostí, a tím i realitních kanceláří, bude také k této problematice organizovat semináře.

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video