Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Je to správný postup, pokud realitní kancelář chce zaslat peníze na účet prodávajícího již po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí? Zajímalo by mě, jaké jsou další kroky v případě, že katastrální úřad tento návrh zamítne.

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

Je to správný postup, pokud realitní kancelář chce zaslat peníze na účet prodávajícího již po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí? Zajímalo by mě, jaké jsou další kroky v případě, že katastrální úřad tento návrh zamítne.

Máte oprávněnou obavu. Pokud totiž katastrální úřad návrh z jakýchkoli důvodů zamítne, může nastat problém. Ocitnete se totiž v situaci, kdy prodávající bude mít peníze i nemovitost a vy prakticky nic. Pokud nebude prodávající ochoten spolupracovat při nápravě chyb návrhu na vklad, pro které byl katastrálním úřadem zamítnut, budete se muset obrátit na soud, aby vám neoprávněně nabyté peníze byly vráceny. Náprava vzniklého stavu může trvat poměrně dlouho. Aby se takovým situacím předcházelo, doporučuje se deponování příslušné finanční částky za nemovitost na neutrálním účtu do doby vkladu.

Jedná se o nástroj využívaný k tomu, aby byla oběma stranám obchodu zajištěna jistota, že prodávající dostane kupní cenu a kupující nemovitost. K tomu slouží úschova např. u notáře, advokáta, realitní kanceláře nebo bankovní úschova. Každá forma má své výhody i nevýhody a v konečném důsledku závisí pouze na dohodě prodávajícího a kupujícího, na jakém způsobu úschovy se shodnou. Ostatně na dohodě prodávajícího s kupujícím závisí, jestli se celá transakce uskuteční.

Prodávám svůj většinový podíl ve společnosti s r. o. Ve smlouvě je uvedena cena za tento obchodní podíl. Jak je to se závazky společnosti (finančními), je třeba tyto závazky (popřípadě i pohledávky) ve smlouvě k určitému datu vyčíslit a uvést s tím, že nabyvatel obchodního podílu kupuje tento podíl s těmito závazky?

Při prodeji společnosti je stěžejní komplexně zjistit a mezi stranami vyjasnit závazky i pohledávky společnosti, jak stávající, tak i očekávané, veškerý majetek, práva k nehmotným statkům, je třeba prověřit, zda je správně vedena sbírka listin na OR, účetnictví atd. Určitě se doporučuje udělat „due diligence“ společnosti k datu převodu a výsledek zahrnout do smlouvy o převodu podílu, aby kupující nemohl později namítat, že o některých závazcích společnosti nevěděl a že byl uveden v omyl. Ostatně majetkový a finanční stav společnosti má přímý vliv na cenu obchodního podílu.

*Mgr. Šimona Mašková, advokát - Mašek advokáti s. r. o.*

Koupil jsem byt v osobním vlastnictví, není mi jasné, jaké poplatky se musí platit družstvu, které je správcem domu a kdo určuje výši těchto poplatků.

Jak nájemci družstevních bytů, tak vlastníci bytových jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou a údržbou domu a také platit zálohy na dodávky vody, tepla, spotřebu elektřiny ve společných prostorách domu, odvoz domovního odpadu, servis výtahů atd. Součástí těchto měsíčních záloh je také příspěvek do fondu oprav, z něhož se pak hradí opravy či rekonstrukce společných částí domu (např. oprava střechy, výtahů aj.). Kritérium výše podílu úhrad je zpravidla velikost spoluvlastnického podílu daného bytu (ta je dána velikostí rozlohy bytu). Výše spoluvlastnických podílů jsou dány „Prohlášením vlastníka budovy“, kterým byl bytový dům rozdělen na jednotky (byty či nebytové prostory).

O výši měsíčních záloh rozhoduje vždy shromáždění Společenství vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán tohoto společenství. Každý vlastník bytu by měl dostávat od správce domu rozpis těchto měsíčních úhrad po jednotlivých položkách. Tyto platby mají povahu záloh a jednou ročně jsou vyúčtovány. V domech, kde je centrální dodávka tepla a jeho spotřeba i spotřeba vody (teplé i studené) je měřena alespoň poměrovými měřidly, bývá běžně výše záloh na tyto dodávky stanovována individuálně pro jednotlivé byty na základě spotřeby v předchozím období.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.