Realitní „sólisté“ uvíznou v sítích | e15.cz

Realitní „sólisté“ uvíznou v sítích

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Úbytek poptávky po nemovitostech ohrozí existenci některých realitních kanceláří. Někdy to vypadá, že je zprostředkovatelů více než nemovitostí na trhu, říká prezident Asociace realitních kanceláří České republiky Jaroslav Novotný.

Jaký osud čeká realitní kanceláře v tomto roce?

Bude probíhat selekce, protože ubylo transakcí, a to bude mít pravděpodobně dopad i na počet fungujících kanceláří. Současně bude stále probíhat přeskupování mezi zprostředkovateli „sólisty“ a těmi, kteří fungují v rámci různých sítí. Pokud se týká vlastního trhu, tak lze předpokládat, že v oblasti bydlení budou uspokojovány hlavně potřeby klientů, kteří chtějí především bydlet, ne pouze investovat do bydlení. Výnosová hodnota rezidenčních nemovitostí v minulém období totiž spíše klesala. Nelze tedy očekávat nějaký restart boomu z minulých let. Ani v oblasti komerčních nemovitostí nepředpokládám nějakou výraznější změnu směřující k růstu trhu. Je pravděpodobné, že aktivní bude trh s nájemním bydlením, kde se neustále vyvíjí poměr kvality a ceny ve prospěch spotřebitele, tedy nájemce. Očekávám i vyšší nároky na výkon správy nemovitostí, protože roste počet nespokojených klientů, zejména z řad společenství vlastníků, se zajišťovanou službou. Kritérium nejnižší ceny za jednotku není vždy zárukou kvalitní služby.

Co bude ovlivňovat tento vývoj?

Nepochybně bude růst tlak spotřebitele na kvalitu služeb a bezpečnost realitních obchodů, zejména s ohledem na ochranu peněžních prostředků. Trh samozřejmě již ovlivnil nárůst sazby DPH a bude samozřejmě ovlivněn celkovým ekonomickým vývojem ve společnosti. Právě v souvislosti s aktuálním stavem ekonomiky může řada vlastníků nemovitostí přehodnocovat své finanční závazky a může tak dojít ke vzniku nových, dříve neočekávaných transakcí.

Poznamená to i ceny nemovitostí?

Jsem přesvědčen, že spotřebitel brzy pochopí, že nejlepší zprostředkovatel není ten, který nabídne nejvyšší cenu nemovitosti, ale ten, který bude vidět trh realisticky. To znamená, že navrhne optimální, a tedy realizovatelnou cenu. Mělo by tak dále docházet k přiblížení představ kupujících s požadavky prodávajících. Některé inzerované ceny jsou totiž mnohdy výrazně nadsazené. Tento stav neprospívá nikomu. Nově se jistě objeví řada bonusů, které budou realitní kanceláře a developeři svým klientům nabízet. Zda to budou opravdu bonusy, to zhodnotí spotřebitel.

Kolik se vůbec těchto subjektů pohybuje na trhu?

Bude se tedy celkový počet kanceláří zvyšovat, či snižovat?

To je těžké predikovat. Činnost realitní kanceláře láká spoustu lidí. Odhaduje se, že významné procento realitních transakcí jde stále mimo realitní kanceláře. Podnikatelským záměrem franšíz a řetězců je neustálý růst. Jak tyto skutečnosti vstřebá náš trh, ukáže budoucnost. Jako protiváha působí, že naší doposud čitelnou mentalitou je zajistit si řadu služeb vlastními silami. Navíc se, v době všeobecných úspor, mnoha lidem nechce utrácet za činnosti, které nejsou zhmotněny v nějaký výrobek či produkt. Řekl bych, že v letošním roce opět nedojde v tomto ohledu k výrazným změnám.

Zlepšuje se tolik diskutovaná etika v tomto podnikání?

Myslím si, že v průměru ano, ale situace rozhodně není optimální. Mnoho nových podnikatelů v této branži stále ještě přichází s hlavním cílem rychle zbohatnout, prakticky bez zábran a etických zásad. Svědčí o tom neochota zavazovat se k jakýmkoli opatřením, která uplatňují profesní společenstva, jako je například Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR). Jde třeba o závazky v oblasti vzdělávání, dodržování etického kodexu, povinného pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu, závazek minima rozsahu poskytnutých služeb nebo třeba vůbec neochota k smluvnímu zajištění vztahu realitní kancelář vs. klient.

Jakých nejčastějších prohřešků se makléři dopouštějí?

[file:13037:small:right]

Prohřešky pramení z nevědomosti i cílených aktivit. Nevědomost pramení z toho, že tuto činnost často vykonávají a mohou vykonávat lidé bez jakéhokoli vzdělání. Ti se pouštějí do složitých obchodních transakcí s vysokou právní náročností a bez právní asistence. Vzájemný vztah není nijak smluvně ošetřen, není jasné, co zprostředkovatel pro klienta zajistí. Situace, kdy se potkají nevzdělaný zprostředkovatel a nevzdělaný klient, může vyústit ve značné právní komplikace. Prodá se třeba dům bez pozemku, nebo pozemek bez garáže. Nebo se novému vlastníkovi ozve někdo, kdo měl předkupní právo k nemovitosti. Výjimkou není, že se může prodat tzv. stavební pozemek, na kterém se však stavět nedá, nebo autoservis, který ve skutečném právním stavu autoservisem není. Také si může klient koupit zděnou stavbu, která je ve skutečnosti montovanou dřevostavbou. Kategorie cílených aktivit bývá ještě o poznání závažnější. Zpravidla vede k zpronevěření svěřených prostředků či k podvodům jiného typu, jako je třeba padělaný úřední doklad, falešný prodávající a podobně. To už se ovšem pohybujeme na půdě trestněprávní problematiky.

Jak lze tedy rozpoznat seriózní kancelář od neseriózní?

Podvodník je podvodníkem proto, že to na něm hned nepoznáte. Znaky serióznosti lze snad spatřit. Kancelář, která má viditelné sídlo, neskrývá své identifikační údaje, má pravidelně otevřeno, má své stálé zaměstnance, je členem nějakého profesního společenstva a má vlastní historii, může jevit znaky serióznosti. Dalším potvrzením těchto znaků může být kultura projevu pracovníků kanceláře, kultura vybavení, spisové a právní dokumentace apod. Jistě je dobré pídit se i po referencích. Je to přece běžné při hledání každé jiné služby. Klient by se měl prostě seznámit s „kanceláří“, s živými lidmi. Leták v poštovní schránce „Koupím váš dům, platím rychle a hotově“ by měl být varováním. Ne vždy to je přímý kupec, často jde o náborovou aktivitu zprostředkovatele, a tedy lež již na začátku kontaktu.

Čekají tento trh nějaké legislativní změny?

Myslím si, že trh čeká mnoho legislativních změn. Ta zřejmě nejzásadnější přijde s novým občanským zákoníkem. Podle mého soudu to bude taková malá právní revoluce. V souvislosti s touto změnou jistě budou muset doznat změn další normy jako katastrální zákon, zákon o dražbách, zákon o bytových a nebytových prostorách a řada dalších norem. Pokud se vše podaří časově zvládnout, tak z té nové situace budeme mít všichni tak trochu těžkou hlavu.

Bude asociace iniciovat nějakou zákonnou regulaci této činnosti?

Členové ARK ČR zavázali tuto instituci mimo jiné k tomu, aby vyvíjela legislativní iniciativu ve věci zavedení kvalifikačních předpokladů pro přístup k živnosti realitní kanceláře. Rozhodně nejde o regulaci, ale cílem je odbornost poskytovaných služeb a ochrana klienta. V současnosti aktivně působíme v týmu, který tvoří odborníci z několika ministerstev. Cílem této skupiny je provést analýzu právního stavu a navrhnout případné právní změny související s vyšší ochranou spotřebitele a vyšší odborností poskytovatelů těchto služeb. Zatím nelze odhadnout přesný horizont, kdy budou případné legislativní změny navrženy do schvalovacího procesu. Práce však intenzivně probíhají.

Co by měl dnes umět správný makléř?

Měl by být dobrým obchodníkem, psychologem a odborníkem. Měl by mít jisté právní vědomí, technické znalosti, rozumět jisté ekonomické a daňové problematice. Zní to poměrně jednoduše, a navíc by měl mít jisté zkušenosti. Ty zpravidla získá metodou chyb a omylů, anebo profesním vývojem pod odborným dohledem.

V čem u nás zásadně pokulháváme za zahraničím?

Myslím si, že největším nedostatkem ve srovnání se zahraničím je příliš krátká historie v oblasti volného podnikání. Řadu problémů totiž vyřeší dlouhodobě fungující trh. Ale možná přece jen nějaký rozdíl je. V EU, ale i v zámoří, je pro tuto činnost nutné mít nějaké vzdělání. Ať už formou absolutoria nějaké školy, kurzu, či odborné profesní praxe. Situace není ve všech zemích shodná. V současnosti zástupce ARK ČR aktivně pracuje v profesním společenství členských asociací zemí EU právě na metodice sjednocování standardů pro tuto činnost.

Pořádáte nějaké vzdělávací kurzy pro tyto pracovníky?

Asociace realitních kanceláří České republiky pořádá každoročně mnoho kurzů. Za dobu existence jimi prošly tisíce jednotlivců. Jde o základní kurzy týkající se činnosti realitní kanceláře, správce nemovitostí, dražebníka, rekvalifikační kurz akreditovaný ministerstvem školství nebo speciální tematické kurzy z oblasti techniky prodeje, psychologie, daní, práva, oceňování, financování, jazykové kurzy atd. Máme poměrně čilé styky se zahraničními asociacemi, a tak se řada zahraničních odborníků podílela i na vzdělávání našich makléřů. Prakticky ke každé legislativní změně v oblasti našeho podnikání organizujeme kurzy a školení, vedená uznávanými lektory a odborníky. Ve spolupráci s VŠE v Praze a jejím certifikačním orgánem jsme připravili i certifikaci makléřů, která by měla zajistit pravidelné ověřování odborné zdatnosti nositelů certifikátu. Členové ARK ČR se zavázali, že budou mít ve své firmě minimálně jednoho takového makléře.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery