Soubor šesti barokních soch předán do galerie | E15.cz

Soubor šesti barokních soch předán do galerie

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), předal Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni, soubor šesti soch.

Jednalo se o barokní sochy z pískovce v životní velikosti, které pocházejí z II. poloviny 18. století a představují sv. Jana Nepomuckého, sv. Pannu Marii (Immaculatu), sv. Josefa, sv. Annu, sv. Norberta a sv. Walburgu. Tato kulturní památka je evidována v ústředním seznamu kulturních památek České republiky a ÚZSVM ji předal v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR.

Ocenění bylo provedeno podle zákona o účetnictví, kdy se kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, oceňují ve výši jedné koruny.

Barokní sochy se původně nacházely za ohradní zdí zámku v Bystřici nad Úhlavou. Nyní jsou sochy umístěny v prostorách nádvoří Galerie Klatovy/Klenová, kde jsou zpřístupněny široké veřejnosti.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!