ÚZSVM zastupuje stát již 10 let | E15.cz

ÚZSVM zastupuje stát již 10 let

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) úspěšně působí v České republice již jedno desetiletí. ÚZSVM vznikl k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jeho hlavním úkolem je právní zastupování státu a hospodaření se státním majetkem.

Regionálně se ÚZSVM člení do osmi Územních pracovišť (ÚP). Ta působí při sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. ÚP se dále dělí na odbory Odloučených pracovišť (OP) se sídlem v bývalých okresních městech. ÚZSVM vykonává svou zákonem danou činnost prostřednictvím těchto interních organizačních jednotek.

V souladu s platnými právními předpisy ÚZSVM jedná v řízeních před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se vybraných skupin majetku státu. ÚZSVM za dobu své existence vedl 29.944 právních jednání, ať už soudních či dědických řízení. Poskytnutý právní servis pomohl organizačním složkám státu a současně znamenal výraznou úsporu pro státní rozpočet. K mediálně nejznámějším případům poslední doby patří zejména kauzy Diag Human, kde ÚZSVM zastupuje Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Mostecká uhelná společnost, v níž ÚZSVM jedná namísto Ministerstva financí ČR. V minulosti ÚZSVM jednal za stát například v soudním sporu o Katedrálu svatého Víta na Pražském hradě, o palác Kinských na pražském Staroměstském náměstí, o Petschkův palác v Praze 1 či o hrad Bouzov.

Správa státního majetku zahrnuje běžné hospodaření, údržbu a tzv. realizaci majetku. Sem patří zejména převody jiným organizačním složkám státu, dojednávání kupních smluv nebo smluv o bezúplatném převodu nestátním subjektům – zejména krajům a obcím, dohledávání a zjišťování tzv. neznámých vlastníků. K 31. 12. 2011 ÚZSVM hospodařil s celkem 296.466 majetkovými položkami. Jejich celková účetní hodnota činila téměř 13,7 miliardy korun.

V roce 2011 získal ÚZSVM do státního rozpočtu 921,5 milionů korun z prodeje 6.421 nemovitostí a 7.486 movitých majetkových položek a dalších 181,8 milionů korun z pronájmů nemovitostí. Spolu s tzv. ostatními příjmy ve výši přes 215 milionů korun odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu téměř 1,32 miliardy korun. „Úřad se za dekádu své existence etabloval jako efektivní ochránce majetkových zájmů naší země, který přináší do státního rozpočtu nemalé finanční prostředky,“ uvedl Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.

Nejrozsáhlejší majetkovou agendou, s níž se ÚZSVM musel v posledních deseti letech vypořádat, byl majetek na 64 silničních hraničních přechodech v účetní hodnotě 3,5 miliardy korun. Tyto pozemky a nemovitosti převzal ÚZSVM na základě usnesení Vlády ČR v roce 2004 od Generálního ředitelství cel. Na hraničních přechodech, dálnicích a silnicích I. třídy ÚZSVM odstranil překážky bránící plynulému tranzitnímu provozu, čímž umožnil splnit požadavky Schengenského hraničního kodexu. Po vstupu ČR do Schengenského prostoru nabízel ÚZSVM tento majetek organizačním složkám státu, krajům a obcím. Organizační složky státu projevily zájem o 9 hraničních přechodů, z nichž 5 převzalo Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR. Krajům a obcím ÚZSVM převedl celkem 44 hraničních přechodů. Zbylé hraniční přechody nabízel ÚZSVM ve výběrových řízeních.

Nejnovějším projektem ÚZSVM je Centrální registr administrativních budov (CRAB). Ten nabídne administrativní budovy v majetku státu určené k prodeji a také prostory k pronájmu. Portál CRAB je dostupný na stránce crab.uzsvm.cz. Portál CRAB v současné podobě poskytuje veřejnosti a státním institucím aktuální informace o připravovaném projektu CRAB a o souvisejících aktivitách.

Od vzniku ÚZSVM byly všechny úkoly a agendy průběžně a zásadně rozšiřovány. Přes trvalý nárůst činností, které ÚZSVM ukládají právní předpisy, však nedocházelo ke zvyšování počtu zaměstnanců. ÚZSVM dokonce dokázal snížit počet pracovních míst z původních 3.511 (v roce 2003) až na současných 1.854. Vyšší efektivity práce dosáhl ÚZSVM zejména zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a modernizací informačních systémů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video