Vědci zjistili, že lze lépe využít odpadní termoplasty

PET láhev

PET láhev Zdroj: profimedia.cz

Ekologičtější recyklace a efektivnější využití plastových odpadů. Přesně k tomu poslouží nově vypracované podklady o vlastnostech recyklovaných termoplastů, pod kterými jsou podepsáni výzkumníci z VUT Brno a ze společnosti Via Alta. Autoři studie pro podtržení ekonomického významu své práce již zahájili aplikaci těchto poznatků v praxi a z produktů odpadních termoplastů vyrábějí první série stavebních kompozitních profilů.

„Zjišťovali jsme a ověřovali užitné vlastnosti odpadů a jejich chování při tepelném zpracování ve směsi,“ přiblížil význam výzkumu jeden z řešitelů projektu Miroslav Černý z VUT Brno.

Češi zkoumali dvě základní skupiny materiálů pro výrobu kompozitů: tedy plasty, které bude možné využít jako pojivo, a dále materiály vhodné jako plnivo. Kromě teplot, při kterých dochází k tání plastů, zkoumali výzkumníci i další vlastnosti, například uvolňování škodlivých látek a plynů a vliv nečistot a rychlosti ohřevu při tepelném zpracování.

Jako nejvhodnější pojivo se nakonec ukázal klasický polyethylentereftalát (PET). Rovněž známý polypropylen (PP) vykázal při opakovaném zpracování ztrátu mechanických vlastností. Z plnidel se nejlépe osvědčilo odpadní sklo ze solárních panelů.

Z experimentálních směsí výzkumníci vytvořili zkušební rámečky, a prověřovali u nich objemovou hmotnost a pevnost při tlaku a ohybu. Poté slisováním taveniny kompozitu připravili dlaždice (na snímku), u nichž testovali mechanické a pevnostní vlastnosti, obrusnost, reakci na oheň či odolnost vůči chemickým látkám. Tyto zkoušky prokázaly vlastnosti srovnatelné a v mnoha parametrech (třeba pevnost v tahu za ohybu) lepší než u obvyklých stavebních materiálů.

„Výzkum jsme podpořili více než 3,5 milionu korun z programu Zéta,“ uvedl předseda Technologické agentury České republiky Petr Konvalinka. I díky zapojení firemního sektoru se poznatky z výzkumu již využívají v praxi, a to u kompozitních výrobků série Polybet. Aktuálně se dokončuje výrobna v Polsku, kde budou z odpadních termoplastů a s využitím zkušeností a znalostí z projektu v průmyslovém měřítku vznikat profily pro logistický sektor.