Vědci zjistili, že střevní mikroflóra je mnohem bohatší, než předpokládali

Nově objevené střevní bakterie

Nově objevené střevní bakterie Zdroj: Quadram Institute

Biologové z britského Quadram Institute (QI) v Norfolku identifikovali v lidském trávicím traktu doposud neznámý druh bakterie Desulfovibrio diazotrophicus, který dokáže převádět (fixovat) atmosferický dusík přímo na jeho biologicky využitelné sloučeniny. Přítomnost takové bakterie v lidském trávicím traktu bohatém na dusičnany vědci nečekali a může to podle nich značit mnohem rozsáhlejší komplexitu mikroflóry, než bylo doposud i těmi nejdivočejšími teoriemi předpokládáno.

Nový mikroorganismus je totiž ze skupiny síran redukujících bakterií (SRB), které lékaři považují za obecně spíše škodlivé pro lidský organismus, nejčastěji je jejich vyšší podíl nebo přímo přemnožení spojováno se zánětem střev či kolorektálním karcinomem. Přesto jsou SRB přítomné u takřka poloviny populace, detekovatelné jsou díky produkci charakteristicky páchnoucího sirovodíku. Výzkumníci z QI proto upozorňují, že ne každý druh SRB je škodlivý, třeba jako jimi nově objevená bakterie.

Objev je podle expertů z Quadram Institute významný hlavně v kontextu toho, že typy bakterií fixující dusík do biologicky využitelných sloučenin jsou především známé například ze symbiotického soužití v kořenových systémech luštěnin.

„Konkurence mezi bakteriemi v mikroflóře lidského střeva je očividně tvrdá. V okamžiku, kdy člověk upraví svoji stravu tak, že sníží příjem proteinů, v nichž je již dusík zafixován, dostává námi objevená bakterie šanci na ‚úspěch‘,“ poznamenal jeden z výzkumníků Arjan Narbad. On i jeho kolegové prý budou pokračovat v dalších analýzách metagenomických kódů mikrobiomů napříč populacemi. Studii publikoval časopis Environmental Microbiology