A jako audit Jindřicha Vašiny: Audit tradiční, nový a půjčený

KPMG

KPMG Zdroj: profimedia.cz

Říká se, že má-li být manželství úspěšné, měla by si nevěsta ve svatební den obléknout něco starého, něco nového, něco modrého a něco půjčeného. Dobrý audit by měl mít podobné atributy, jen staré nahraďme přesnějším přívlastkem tradiční.

V průzkumu Global CEO Outlook 2017 mezi šéfkami a šéfy firem z celého světa vystřelila nahoru obava z rizika poškození dobrého jména značky, které se o rok dříve nedostalo ani do první desítky. Ukazuje to na rostoucí důležitost důvěry jako nutného předpokladu pro úspěch. Když firmě nevěří zákazníci, nic si od ní nekoupí. Když jí nevěří zaměstnanci, nekopou za ni. A když jí nevěří trhy, klesá její hodnota, což se nelíbí investorům a majitelům.

Důvěra se buduje mnoha způsoby, ale jednou z věcí, které ji bezpochyby mohou podpořit, je tradiční síla nezávislého auditu. Důkladný audit finanční závěrky provedený se zdravou mírou profesního skepticismu je objektivní kotvou v éře charakterizované prudkými změnami na trhu. I tradice ale musí držet krok s technologickým vývojem. V případě auditu jde o datovou analytiku, která umožňuje analyzovat obrovské objemy dat. Nezkoumá se jen pár vzorků, ale například kompletní účetní záznamy firmy za celý rok.

Relativně snadno lze zjistit, kdy byl daný záznam proveden, kdo ho provedl a jakou má hodnotu. Je možné zpracovávat i transakce v reálném čase – pomocí této metody lze velmi rychle zjistit, kde jsou případné nesrovnalosti. Zatímco stroj pracuje, auditoři mohou věnovat více času činnostem, kde jejich lidský přínos není možné nahradit: hlubšímu posouzení rizik a nestandardních výstupů.

Moderní auditor si půjčuje znalosti z jiných oborů a specializuje se na jednotlivá odvětví ekonomiky, v nichž daná firma působí – retail, automobilový průmysl, energetika, finanční služby, nemovitosti či průmyslová výroba. Díky tomu, že audituje několik firem ve stejném oboru, ví, jak firma funguje v kontextu celého odvětví. Může se tak zaměřit na oborově specifické záležitosti a na základě svých zkušeností nabídnout jiný úhel pohledu. Audit v tomto pojetí představuje pro firmu také šanci objevit nevyužitý potenciál.

Autor je partnerem společnosti KPMG ČR odpovědným za audit