Tomáš Kočař: Nahradit Sberbank mohou obce i bez zadávacího řízení

Sberbank končí v Evropě.

Sberbank končí v Evropě. Zdroj: Reuters

Sberbank končí v Evropě.
2
Fotogalerie

Služeb zaniklé ruské banky Sberbank využívali i zadavatelé veřejných zakázek z řad obcí a státních podniků. Nové bankovní smlouvy teď ale nemusejí vždy uzavírat ve zdlouhavém zadávacím řízení. Díky výjimkám v zákoně mohou úvěr nebo běžný účet získat i jednodušším způsobem. Podrobnosti vysvětluje advokát KPMG Legal Tomáš Kočař.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydaly společné stanovisko k uzavírání bankovních smluv zadavateli v souvislosti s pádem Sberbank. Shrnují v něm, v jakých případech se mohou zadavatelé vyhnout „klasickému“ zadávacímu řízení a využít některé z výjimek předvídaných v zákoně. 

První výjimka se týká úvěrů a zápůjček. V případě, že zadavatelé budou po některé z bank požadovat poskytnutí úvěru či zápůjčky, nebudou povinni zadat uzavření takové smlouvy v zadávacím řízení. Smlouvu tedy budou moct uzavřít s bankou napřímo.

Jiná situace ale nastane, pokud předmětem bankovní služby bude kromě úvěru či zápůjčky i další plnění, které by normálně muselo být vysoutěženo v zadávacím řízení. V tomto případě takzvané smíšené zakázky musí zadavatel toto další plnění podrobit zadávacímu řízení samostatně, nebo vše zadat současně jako jednu veřejnou zakázku.

Co dělat, pokud máte peníze ve Sberbank?

Video placeholde
• Videohub

Další výjimka se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, tedy zakázky s předpokládanou hodnotou dva miliony korun a nižší. Pokud by zadavatel zvažoval například uzavření nové smlouvy o vedení běžného či spořicího účtu, nemusel by tak činit v zadávacím řízení. Je ale nutné, aby celková výše úplaty spojená se zřízením a vedením účtu – poplatky, provize, úroky a jiné platby bance – za čtyři roky nepřesáhla dva miliony korun.

Třetí možností, jak se vyhnout „klasickému“ zadávacímu řízení, je využití jednacího řízení bez uveřejnění. To je nejméně transparentní druh zadávacího řízení, pro jehož oprávněnost jsou stanoveny přísné podmínky. Řízení bez uveřejnění je povoleno v důsledku „krajně naléhavé okolnosti“, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.

Další podmínkou je časový pres, který neumožňuje dodržet lhůty pro standardní zadávací řízení. MMR a ÚOHS připouštějí, že v případě pádu Sberbank by měly být naplněny požadavky pro využití řízení bez uveřejnění. Aby však k tomuto řízení mohli zadavatelé přistoupit, musejí řízení zahájit co nejdříve. A výslednou smlouvu lze uzavřít pouze na dobu, než bude možné provést „klasické“ zadávací řízení.