Raiffeisenbank spěje díky Digitoo k digitálnímů účetnictví

Zdroj: Shutterstock

Digitoo je platforma, která vyvíjí umělou inteligenci pro automatizaci účetních procesů. Společně s Raiffeisenbank chce pomoci modernizovat korporátní bankovnictví a přispět k jeho digitalizaci.

Žijeme v době, kdy na ulicích jezdí samořídící auta a Elon Musk plánuje kolonizovat Mars, účetnictví je však stále v papírovém středověku,“ říká Karin Fuentesová, zakladatelka Digitoo.

Umělá inteligence rozpozná faktury a účtenky, které jsou manažeři schopni vidět v reálném čase. Díky Digitoo navíc firma ušetří až 78 % nákladů na zpracování faktury či účtenky. Pro klienty Raiffeisenbank spolupráce přináší úsporu času a automatizaci celého procesu zpracování účetních dokladů.

Pro Raiffeisenbank tvoří korporátní bankovnictví velkou součást činnosti. Díky vlastní umělé inteligenci je nástroj Digitoo schopný přečíst a přepsat vložený účetní doklad. Pomocí kliknutí potom uživatel přenese údaje do účetního systému. Služba umožňuje přijímat faktury digitálně v několika formátech a následně automatizuje proces skenování dokumentů, přepisování faktur do tabulek či účetních systémů. Umělá inteligence extrahuje údaje z faktur, provádí jednoduché jednoduché víceúrovňové schvalování a přiřazuje účetní kódy či střediska. Tyto doklady se nahrávají přímo do systémů, takže úkolem účetního je pouze finální kontrola.

Umělá inteligence funguje na principu učení, proto se uživatele zeptá na schválení a příště už úkony přiřadí Digitoo samo. Tento úkon společně s integrací služby na daný účetní systém využívá Raiffeisenbank pro usnadnění práce klientům. Díky průběžnému zasílání dokladů do systému Digitoo jsou navíc data viditelné ve firemním systému v reálném čase. To umožňuje manažerům přístup k přehledům o cash flow, závazcích a finančním stavu firmy během pár kliknutí.

Na setkání s klienty si často všímám neefektivity v účetnictví. Papírové účetní doklady zabírají spoustu místa, vytváří duplicitní položky, musí se manuálně párovat transakce a podobně. Digitoo umí klientům s tímto problémem pomoci, umělá inteligence má navíc ohromnou úspěšnost. V Raiffeisenbank vždy spolupráce testujeme s klienty jak ve fázi nápadu, tak ve fázi provozu, což je za mě velkým klíčem k úspěchu,“ říká korporátní produktový manažer Raiffeisenbank Jaroslav Kravčenko.

Spolupráce mezi Raiffeisenbank a Digitoo si klade za cíl usnadnit do této doby složité a zastaralé způsoby v oblasti účetnictví. S využitím umělé inteligence, která se stále častěji stává běžným nástrojem, může banka velice efektivně klientovi nabídnout snazší postup a velkou úsporu času. Korporátní klienti jsou pro banku ti nejnáročnější z hlediska vynaložené práce, proto se Raiffeisenbank rozhodla podpořit nástroj, který jim pomůže v efektivitě. Kromě času spoří propojení s Digitoo i finance, díky tomuto systému ušetří firma až 78 % nákladů na zpracování účetnictví.