Chceme být důvěryhodnou značkou, která vyrábí kvalitní výrobky v souladu s přírodou, říká Petr Nobst z Pleasu

Petr Nobst, jednatel a finanční ředitel společnosti PLEAS s.r.o., v podnikové prodejně v Havlíčkově Brodě

Petr Nobst, jednatel a finanční ředitel společnosti PLEAS s.r.o., v podnikové prodejně v Havlíčkově Brodě Zdroj: Vít Chalupa

Pohled do střihárny společnosti Pleas v Havlíčkově Brodě
Snímek z pletárny Pleas v Havlíčkově Brodě
Detail pletacího stroje Pleas
QR kód – příklad, na kterém chce společnost Pleas zákazníkům transparentně ukázat, kde se výrobek, i jeho součásti, vyrábějí.
5
Fotogalerie

I nit ze spodního prádla předního českého a evropského výrobce PLEAS má certifikaci. To proto, aby si mohli být zákaznice a zákazníci jistí, že jejich pyžama, trika či slipy nebo noční košile neobsahují zdraví škodlivé látky a jsou vyrobené v souladu s přírodou.

Havlíčkobrodská společnost získala po ekonomických certifikátech nyní také ty technologické, které potvrzují, že její výrobky „necestovaly“ za spotřebiteli přes půl světa, nevyráběli je nezletilí a že jsou zcela v pořádku. „Když budou zákazníci vyžadovat oblečení šetrné k životnímu prostředí, firmám nezbyde nic jiného, než takové oblečení vyrábět,“ říká finanční ředitel Pleasu Petr Nobst a v rozhovoru vysvětluje, jaké postupy a změny ve firmě udělali, aby certifikáty získali.

Máte zjištěné či se dá určit, jak moc se zákazníci zajímají o technologické certifikáty jako OEKO-TEX Standard 100, STEP či Made in Green?

Na začátek musím říct, že zákazníci, kteří naše výrobky znají a kupují, také vědí, jaká je jejich kvalita a není pro ně k tomu, aby výrobek zakoupili, podstatný žádný certifikát. Mnoho zákazníků určitě zná zejména certifikát OEKO-TEX Standard 100. S certifikátem STEP či Made in Green se u nás moc zákazníci nesetkávají, tyto certifikáty jsou přece jen známější na západ od našich hranic než u nás. Věřím, že přispějeme našimi výrobky k osvětě a i zisk této certifikace nám přinese nové zákazníky.

Co tedy přiměje zákazníky ke koupi?

Nemyslím si, že by to byl některý z certifikátů. Rozhoduje zejména to, zda se zákazníkovi produkt líbí, jak kvalitně je vyrobený a důležitým aspektem je nyní i to, zda je vyrobený u nás a necestoval přes půl světa. Toto vše ale obsahují zmíněné certifikáty, takže zákazníci snad budou časem vnímat certifikáty jako jistotu kvalitního výrobku vyrobeného šetrně k přírodě.

Kolik peněz musí společnost Pleas investovat do těchto certifikátů?

Proces certifikace a splnění podmínek certifikace není v první řadě o penězích. Všichni snad znají certifikace ISO v automobilovém průmyslu, kde hlavní prioritou byly postupy, procesy a metodiky v celém řetězci dodavatelů a výrobců. Certifikace STEP, která se týká výrobních organizací je zaměřená více na udržitelnost výroby, oblast ekologie, kvality výrobků, sociální odpovědnosti, lidských zdrojích, bezpečnosti. Společnost PLEAS má tyto oblasti i jako vlastní cíle, proto nelze říci kolik stojí certifikace. Celý proces u nás byl spíše sjednocení všech interních věcí pod jednu střechu. Museli jsme upravit i některé postupy. Takže kromě nákladů na vlastní audit se pohybujeme kolem částky 300 tisíc korun na období tří let. Tím, že jako výrobce jsme splnili certifikaci STEP je možné pro námi vyráběné výrobky použít označení Made in Green. Tím chceme zákazníkům ukázat, že si koupili výrobek, který vyrábíme trvale udržitelným způsobem.

Znamená to, že všechny vaše výrobky včetně všech částí jsou neškodné pro lidské zdraví?

I kdyby naše výrobky neměly certifikát firmy OEKO-TEX, byly by bezpečné pro lidské zdraví. Snažíme se jít s dobou a proto pracujeme s barvivy a chemikáliemi, které jsou bezpečné jak pro naše zaměstnance při výrobě, tak pro zákazníky. Nejde ale jen o zdravotní nezávadnost. Certifikace STEP a na něj navazující Made in Green se zabývají mimo jiné také environmentální a společenskou odpovědností firmy. Což znamená, že jako firma s tímto certifikátem nesmíme usnout na vavřínech a musíme se snažit snižovat množství emisí, spotřebu vody, energií nebo třeba množství produkovaného odpadu.

Nemělo by to být automatické?

Kdybychom žili v ideálním světě, pak ano, ale podmínky výroby textilu například v Asii jsou pro nás naprosto nepředstavitelné. Pro získání certifikace STEP jsme jako firma museli doložit, že nezaměstnáváme nezletilé, naši zaměstnanci dostávají za svou práci mzdu, dodržují pracovní dobu, mohou používat toalety a umývárny, ale také že mají bezplatný přístup k pitné vodě. Pro naši zemi by se dalo říct, že jde o absurdní požadavky vzhledem k zákoníku práce, bohužel to tak ale všude ve světě není.

Nebo snad víte o konkurenci, která by záměrně vyráběla zdraví škodlivé oblečení? Proč by to dělala? Bylo by to výrazně levnější?

V Evropské unii platí normy, které vylučují použití zakázaných látek při výrobě textilu a množství obsažených těžkých kovů, především ve výrobcích pro děti do tří let. České normy jsou v mnoha ohledech ještě přísnější. Toto platí ale pouze u výroby v zemích Evropské unie, nikoliv však na výrobky vyrobené mimo EU. Například použití azobarviv bylo Evropskou komisí zakázáno v roce 2004, protože obsahují karcinogenní látky. V asijských zemích ale tento zákaz není. Jejich výroba je poměrně jednoduchá a levná. Pokud jim použití nikdo nezakazuje, není důvod něco měnit.

Co znamená pro výrobní postup splnění všech těchto podmínek, aby vaše oblečení získalo tyto certifikáty?

Ve výrobním postupu se nezměnilo skoro nic. Spoustu věcí důležitých pro získání certifikátu jsme již dělali automaticky, jen k tomu neexistoval žádný interní předpis.

Jak tedy vybíráte chemikálie?

Pokud máme na výběr dva textilní pomocné prostředky pro barvení, kdy oba mají stejný účinek, pak se díváme na jejich složení, zda neobsahují zakázané látky, nebude s nimi problém při manipulaci, sledujeme též jejich zátěž pro životní prostředí. Zátěž nejen v odpadních vodách po barvení, ale také při samotné výrobě chemikálie. Velmi se nám osvědčily chemikálie vyrobené na bázi obnovitelných zdrojů místo ropných. Nejde ale pouze o naši výrobu. Abychom mohli prodávat výrobek s certifikátem OEKO-TEX STEP a Made In Green, musí být každá část výrobku certifikována. Jedná se jak o základní úplet, ale také o pomocné materiály, jako jsou gumičky nebo třeba krajky. Naši dodavatelé tedy také musejí projít certifikací.

Museli jste kvůli tomu přijmout nové pracovníky?

Přestože získání certifikace STEP a Made in Green bylo hlavně administrativně náročné, vše jsme zvládli se stávajícími pracovníky. Získání certifikátu je ale pouze začátek. Certifikátem jsme se zavázali, že se budeme neustále zlepšovat, převážně v oblasti životního prostředí. Navíc pracovníci firmy OEKO-TEX mohou Pleas kdykoliv navštívit na neohlášený audit.

Neříkáte si někdy, že je to zbytečné?

Možná nás někdy v průběhu příprav na certifikaci napadlo, proč se kvůli kousku visačky dělá takový povyk, ale smysl to určitě má. Tyto certifikace zákazníkům zaručují, že výrobky neobsahují škodlivé látky a byly vyrobeny v ekologických a společensky odpovědných výrobních zařízeních. Spotřebitelé se v této době hodně zajímají o původ potravin, měl by je zajímat i původ oblečení.

Jde o celosvětový nebo aspoň celoevropský trend?

Určitě jde o celosvětový trend. Certifikací pro textilní výrobky je celá řada, například GOTS, Bluesign, nebo OEKO-TEX. Mezi sebou se liší, ale globálně jde všem o jedno, o nastavení kritérií v oblastech životního prostředí, společenské odpovědnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků.

Pojďme do detailů. V čem by mohla být nebezpečná nit, která by neměla certifikaci Standard 100?

Pokud ta nit nemá certifikaci Standard 100, ani žádnou jinou, nemůže mít certifikaci ani výrobek, kterým je ušita. Zákazník pak nemá důkaz, že výrobek neobsahuje pro lidské zdraví škodlivé látky. Určitě to neznamená, že když neuvidíte certifikaci, pak je výrobek škodlivý, ale nemáte tu jistotu. Nit představuje zanedbatelné procento ve výrobku i na ploše, které se člověka dotýká. Ale například krajka, guma a hlavně úplet, tam je plocha styku s pokožkou větší.

Jak důležité je oblečení šetrné vůči životnímu prostředí.

Myslím, že velmi. Životní prostředí je především ovzduší, voda, půda, ale také organismy, a pokud se nebudeme k těmto složkám chovat co nejšetrněji, odneseme to my nebo naše děti. Textilní výroba je průmysl s čtvrtým největším zatížením pro životní prostředí ve využití vody a primárních surovin. Když budou zákazníci vyžadovat oblečení šetrné k životnímu prostředí, firmám nezbyde nic jiného, než takové oblečení vyrábět.

Opakovaně jste získali ocenění od společnosti Dun & Bradstreet, dříve Bisnode. Který certifikát je pro obchodní partnery důležitější? Tento ohledně fungující ekonomiky podniku nebo ty technologické a ekologické?

Pro obchodní partnery jsou všechny certifikáty důležité. Vypovídají o naší firmě, o tom, jak fungujeme, jak se snažíme vyrábět, že nenakupujeme materiály „jen tak někde“, ale dodavatele pečlivě vybíráme. Co se týče ekonomických certifikátů, pak firmy, které s námi spolupracují, mají jistotu v tom, že ani po stránce finanční nemusejí mít obavy. To vše vzbuzuje důvěru v naši značku a o to nám právě jde. Být důvěryhodnou značkou, vyrábějící kvalitní výrobky v souladu s přírodou.

Petr Nobst
Jednatel a finanční ředitel společnosti PLEAS s.r.o. Vystudoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Po ní nastoupil jako počítačový technik do elektrárny Tušimice II, následně pracoval jako vedoucí IT oddělení Chotěbořských strojíren. Do stejné pozice přišel i do Pleasu. Během let 2006 až 2008 vedl celou divizi IT Schiesseru v Německu, odkud se vrátil jako finanční ředitel. Je ženatý, má tři děti. Mezi své záliby řadí počítačové hry a víno.