Když je konečný zákazník spokojený, jsme spokojeni i my, říká jednatel AM-CME Aleš Louda

Aleš Louda, jednatel společnosti AM-CME

Aleš Louda, jednatel společnosti AM-CME Zdroj: Aleš Louda

Dopravník pro výsuv zavařené trubky
Zařízení pro manipulaci hutního materiálu
Obráběné součásti pro sériové dodávky a náhradní díly
Zařízení pro ohýbání plechu
Zařízení pro výrobu Spiro trubek
8
Fotogalerie

Firma AM-CME se specializuje na výrobu a zajišťování kvalitních výrobků z oceli v oblasti komponentů pro průmyslová zařízení a strojírenství. Její jednatel Aleš Louda v rozhovoru popisuje, na čem je podnikání v neobvyklém oboru postavené. Mluví také o tom, jaký dopad měly pandemie koronaviru a válečný konflikt na Ukrajině či o tom, jaké trhy se společnost pokusí dobýt.

Společnost AM-CME oslavila 20 let od svého založení. Kam se za tu dobu posunula?

Firma byla založena v roce 2001 jako soukromá společnost s jedním majitelem a třemi zaměstnanci. Od samého počátku se specializací na výrobu a zajištění výroby ve strojírenství. Začali jsme jako výrobce a dodavatel přesných strojních součástí. Nyní úspěšně vyrábíme a montujeme jednoúčelové stroje nebo výrobní linky např. do hutnictví. Během let jsme se rozrůstali a přibývali zaměstnanci. Zvětšoval se objem zakázek a také portfolio služeb. Ke konci srpna roku 2022 má firma 13 zaměstnanců a dva se specializací na slovenský trh. V současné době dosahujeme ročních obratů kolem 300 milionů korun.

Na co se v neobvyklém oboru zaměřujete?

Od malých strojních součástí, které jsou předmětem sériové výroby nebo náhradních dílů, až po velké investiční celky, spalovny odpadů, energetická zařízení a výrobu kompletních výrobních linek v těžkém strojírenství. V posledních letech nabízíme i kompletní vývoj, včetně dodávek na míru, kde dostaneme podklady od zákazníka a přes náš vývoj, výrobu a montáž, splníme požadované zadání.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Hlavně společnosti z průmyslové výroby. Nejčastěji to bývají zákazníci, kteří drží know-how a mají vlastní technologie, ale nemají vlastní výrobu. Tím pádem potřebují flexibilního dodavatele našeho typu. Další skupinou zákazníků jsou korporátní společnosti, které požadují komplexní dodávku včetně vývoje a dalších služeb, jako jsou transport včetně balení, montáž, pojištění až po zprovoznění u koncového zákazníka. Není to tedy jen o strojírenské výrobě ale i o ostatních službách spojených se zakázkou.

Na čem je vaše podnikání založené? Na dlouholetých vztazích se zákazníky, nebo už i tradici?

Dle mého názoru jde o průnik těchto aspektů. Tradice už hraje roli samozřejmě také, protože jsme loni oslavili 20 let působení nejen na českém, ale můžeme říci i světovém trhu. Naše portfolio je tvořené z 95 procent zahraniční klientelou a naše produkty proudí do celého světa. Náš úspěch je založený na znalostech trhu, získaných zkušenostech nejenom vedení, ale hlavně i zaměstnanců. A také na velké flexibilitě, díky které dokážeme i na složitá přání zákazníka reagovat velmi pružně. Například kooperujeme výrobu u několika dodavatelů souběžně, a tím jsme schopni celé zařízení dodat dle požadavků zákazníka v kratší době než konkurence.

Výrobní linka pro přípravu plechu ze svitku před zavařením na požadovaný průměr až do 2 000 milimetrůVýrobní linka pro přípravu plechu ze svitku před zavařením na požadovaný průměr až do 2 000 milimetrů|Aleš Louda

Obchodujete i se zahraničními partnery, čím se liší od těch českých?

Rozdíl je daný už z přístupu k situaci. Zahraniční firmy s velkou stabilitou, nejenom finanční ale i technologickou, mají neporovnatelné možnosti. Obecně bych řekl, že rozdíl vzniká už v obchodním vztahu, dále v komunikačním toku a v neposlední řadě v serióznosti. Ale samozřejmě je to v každé zemi odlišné. Někdy také narážíme na lokální mentalitu. Například jednání se Seveřany ze Skandinávie je úplně jiné než se zákazníky z jihu Evropy. Proto se máme stále co učit.

Jak získáváte nové zákazníky a čím se snažíte „předběhnout“ konkurenci?

Pořád jsme v konkurenčním prostředí, poměrně velmi tvrdém a velmi sofistikovaném. Ale jak už jsem zmínil, naším benefitem je velká flexibilita. S relativně menším počtem zaměstnanců dokážeme velice pružně reagovat a veškeré požadavky řešit rychleji než konkurence. Dalším velmi důležitým faktorem je v současnosti naše silná finanční stabilita.

Na jaké nové trhy byste se chtěli prosadit?

Rádi bychom pronikli i do dalších kontinentů vedle Evropy a severní Ameriky. Láká nás třeba arabský trh, ale tam jsou zapotřebí velké lokální znalosti. Na druhou stranu chceme mít situaci vždy pod kontrolou a nehodláme se zbytečně pouštět do přílišného rizika. Nemáme zapotřebí dosahovat dvojnásobných obratů, jistější je mít stálé portfolio zákazníků a zdravě ho rozšiřovat.

Jak do vašeho současného fungování promluvila pandemie koronaviru? S čím jste měli největší problémy? Museli jste omezit výrobu?

COVID-19 se samozřejmě promítl do všech částí společnosti, nejenom výroby, ale i celkového chodu firmy. S koronavirem jsme se naučili žít a jedeme dál. Využili jsme všechny dostupné prostředky, abychom mohli jako společnost nadále pracovat, ať už se jednalo o home office nebo omezení kontaktů s lidmi. Stejně k tomu přistoupili také naši dodavatelé a i přes úvodní těžkosti s tím spojené mohu říci, že firma neustále rostla a roste i v tomto nepříjemném období. A to nejenom obratově, ale i počtem zaměstnanců a novými akvizicemi.

Dopravník pro výsuv zavařené trubkyDopravník pro výsuv zavařené trubky|Aleš Louda

Po pandemii koronaviru přišel válečný konflikt na Ukrajině. Jaké problémy vám způsobil?

Válka na Ukrajině, když dáme stranou utrpení a vše smutné, co se týká lidskosti, nám způsobila velké těžkosti v dodávkách materiálu. Museli jsme rychle reagovat a nahradit chybějící materiál z těchto oblastí. Ať už se jednalo o Ukrajinu nebo Rusko. Bylo nutností zajistit nové materiálové zdroje, což se naštěstí podařilo. Přes drobné počáteční těžkosti jsme získali konkurenční výhodu proti dodavatelům, kteří náhrady nenašli, a tudíž nemohli vyrábět. Musím podotknout, že naším konečným trhem nikdy nebylo Rusko ani Ukrajina. Spíše jsme s ním byli spojeni přes naše zákazníky. Díky tomu, že jsou naši zákazníci flexibilní a přesměrovali konečný trh z těchto lokací na Západ, tak vyrábíme stále dál.

Na co se chcete soustředit do budoucna?

Naším cílem je, aby firma byla nadále úspěšná, držela si současné know–how a stávající zákazníky. Možná půjdeme více do vývoje a přes naše partnery se chceme více zapojit do výzkumu. Ale nejdůležitější je pro nás spokojenost zákazníků. Když je konečný zákazník spokojen, jsme spokojeni i my.

Získali jste certifikaci společnosti Dun & Bradstreet. Přináší vám to větší důvěru od zahraničních partnerů?

Je to pro nás významné ocenění. Ukazuje to, že firma je velmi stabilní, má určité renomé a vyústěním je certifikace s ratingem AAA. Jsme rádi, že stále můžeme být na trhu, můžeme poskytovat služby a můžeme plnit přání zákazníků jako doposud. Dosažená certifikace zvyšuje naši důvěryhodnost a pomáhá nám otvírat dveře k dalším novým zákazníkům.

Aleš Louda (44 let)

Jednatel společnosti AM-CME, která se specializuje na výrobu a zajišťování kvalitních výrobků z oceli v oblasti komponentů pro průmyslová zařízení a strojírenství. Dříve pracoval v logistice jako vedoucí pobočky. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase cestuje, případně běhá či jezdí na kole.