Stát chce vzít licenci třem českým komoditním burzám | E15.cz

Stát chce vzít licenci třem českým komoditním burzám

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: CEPS

Jan Stuchlík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Stát začal s velkým úklidem mezi komoditními burzami, které mohou sloužit veřejným institucím jako jeden z nástrojů veřejných zakázek. Tři ze sedmi aktivních burz v Česku čelí správnímu řízení o odejmutí státního povolení. Dvě z nich mají povolení obchodovat s energiemi. Pokud o licenci přijdou, zůstane v Česku jediná burza, kde bude možné elektřinu a plyn pro konečnou spotřebu nakupovat.

Jedno ze správních řízení nyní vede ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proti Komoditní burze Profit. Podle oznámení o zahájení řízení jí vytýká zhruba dvacet porušení zákona o komoditních burzách. „Novelou zákona z roku 2011 jsme dostali jako státní dohled silnější pravomoci. Začali jsme proto s kontrolami, zda komoditní burzy dodržují zákon a správní řízení je jejich výsledkem,“ vysvětluje Pavel Kavina, který má na MPO burzovní dohled na starosti.

Ministerstvo chce podle Kaviny garantovat, že komoditní burzy budou fungovat jako transparentní a nestranný zprostředkovatel obchodů s komoditami. I proto, že nákupy přes komoditní burzu mohou být pro veřejné zadavatele plnohodnotnou variantou výběrových řízení ve veřejných zakázkách. K probíhajícímu správnímu řízení se Kavina až do jeho skončení nechce vyjadřovat.

KB Profit dílčí pochybení nezpochybňuje. Nelíbí se mu však postup ministerstva. „O přípravě správního řízení jsme se dozvěděli od klientů, kterým to údajně sdělila naše konkurence,“ říká Ondřej Grohar, předseda burzovní komory Profitu a šéf jednoho ze zakladatelů burzy, společnosti Ensytra.

V případu je řada nejasností, které naráží na ne zcela jasný výklad zákona o komoditních burzách. Pochybnosti vzbuzuje i skutečnost, že stát má v burzovní komoře ze zákona třetinu zástupců. V případě burzy Profit se zástupci státu podepsali pod některá rozhodnutí, která nyní MPO zpochybňuje. Zástupci státu nechtěli případ komentovat kvůli probíhajícímu správnímu řízení.

Jejich roli zákon nespecifikuje. „Jedná se o čestnou funkci, která není honorovaná. Jsou to vždy odborníci na určitý segment komodit, kteří mají přispívat radami ke správnému chodu burzy. Nejsou součástí státního dohledu,“ tvrdí Kavina.
Jednou z hlavních výtek ministerstva je výběr burzovního obchodního systému. V zájmu snížení nákladů se zakladatelé burzy rozhodli pro pronájem části systému Energybroker, který vyvinul a spravuje jeden z dohodců a zakladatelů burzy, zmíněná firma Ensytra.

„Pořízení systému na míru by stálo několik milionů korun,“ argumentuje Grohar. Pro toto řešení hlasovali i zástupci státu. MPO nyní tvrdí, že využívání takového systému je v rozporu se zákonem, protože negarantuje nestrannost obchodů. Grohar vylučuje, že Ensytra měla díky správě systému možnost obchody nějak ovlivňovat. „Ty jsou plně v režii generálního sekretáře burzy,“ říká Grohar.

Zástupci státu v burzovní komoře souhlasili i se způsobem jmenování předsedy a místopředsedy burzovní komory a jmenováním generálního sekretáře burzy. MPO nyní tvrdí, že jmenování neproběhlo podle zákona, a tak je neplatné. Burza proto nemohla fungovat jako burza a provedené transakce se nedají považovat za burzovní obchody. Když burza v posledních dvanácti měsících žádný burzovní obchod neprovede, může jí ministerstvo podle zákona odejmout licenci.

Ministerstvo se zatím nechce vyjadřovat, kdy správní řízení skončí. Pokud MPO rozhodne o odejmutí státního povolení, je KB Profit odhodlaná bránit se rozkladem a jít ke správnímu soudu. Bylo by to poprvé, kdy bude muset zákon o komoditních burzách soud vykládat. I z tohoto pohledu půjde o významné rozhodnutí pro budoucnost komoditních burz v Česku.

Další dvě burzy na odstřel
Na komoditní burzy zabývající se obchody se zemědělskými produkty dohlíží ministerstvo zemědělství. To nyní vede správní řízení o odejmutí licence s Obchodní burzou Hradec Králové a Komoditní burzou Praha, která se zabývá i obchodem s energiemi. „Pochybení, která jsou Komoditní burze Praha přičítána, jsou takové povahy, že v okamžiku, když jsou potvrzena, je jedinou možnou sankcí odebrání státního povolení k provozování burzy. Nejde o nedostatky, které lze dodatečně odstranit,“ říká k případu Dana Večeřová, ředitelka odboru komunikace ministerstva zemědělství.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah