Prahu zastavily rekonstrukce silnic. Podívejte se na přehled dopravních omezení

Práce na silnici

Práce na silnici Zdroj: MHMP

I letošní léto v metropoli budou provázet nezbytné rekonstrukce komunikací a tramvajových tratí, opravy inženýrských sítí a další stavební akce s dopravními opatřeními. Projděte si přehled omezení.

Praha 1, 2, 3, 8: 

Wilsonova– 9. 7. – 31. 8. – v úseku Hlávkův most – Bulhar – v každém směru uzavírán postupně jeden jízdní pruh; sjezdové a nájezdové rampy k MÚK Bulhar a v místě křížení s ul. Ke Štvanici uzavřeny 14., 21. a 22. 7., objížďka vyznačena 

Praha 1: 

Křižovnická9. 7. – 13. 8. - křižovatka s Kaprovou – nelze odbočit vlevo - jízda pouze přímo – v Kaprově omezení jízdních pruhů na jeden 

Praha 2: 

Bělehradská – Škrétova– do 20. 8. – rekonstrukce tramvajové trati - uzavření jízdních pruhů přilehlých k tramvajové trati, Škrétova od 1. 8. uzavírka komunikace 

Rašínovo nábřeží– 9. 7. – 3. 8. – v úseku Libušina – Plavecká uzavřen jízdní pruh ve směru do centra, doprava vedena po tramvajovém tělese 

Vinohradská9. 7. – 28. 10. – v úseku Wilsonova – Legerova komunikace uzavřena, objížďka pro směr z Wilsonovy na Vinohrady vyznačena

 

Praha 3: 

Husitská– do 16. 11. – uzavírka komunikace – objízdná trasa vyznačena 

Vinohradskádo 25. 8. - rekonstrukce tramvajové trati - v úseku Jičínská – Jana Želivského – omezení jízdních pruhů přilehlých k tramvajové trati; uzavřena Jičínská v úseku Slezská – Vinohradská, objízdné trasy vyznačeny 

Slezská -  9. 7. – 22. 7. – komunikace v úseku Hradecká – Jičínská uzavřena 

Praha 5: 

Dobříšská– do 29. 7. – v úseku Zlíchovský tunel – tunel Mrázovka komunikace uzavírána po částech v obou směrech, pro dopravu zachován vždy jeden jízdní pruh v každém směru 

K Barrandovu– 16. 7. – 18. 10. - v úseku K Holyni - Pražský okruh na komunikaci uzavírán vždy jeden jízdní pruh   

Slánská– do 26. 8. - v úseku Plzeňská – Čistovická komunikace uzavírána po polovinách – provoz veden obousměrně ve druhé polovině 

Praha 6: 

Patočkova– do 20. 8. – v úseku Střešovická – Svatovítská uzavřena komunikace ve směru do centra – provoz veden po tramvajovém tělese 

Evropská– 9. 7. – 30. 9. - v úseku Na Pískách - Horoměřická ve směru z centra uzavřen pravý jízdní pruh, provoz veden levým jízdním pruhem 

Karlovarská– do 23. 7.- v úseku Na Hůrce - hranice Hl. m. Prahy uzavřena komunikace ve směru z centra – provoz veden obousměrně ve druhé polovině 

Kamýcká (Suchdol) –  13. 7. - 28. 8. – v úseku Kosova – hranice Hl. m. Prahy komunikace uzavřena – objízdné trasy vyznačeny

Praha 7: 

V Holešovičkách9. 7. – 14. 9. - v úseku most Barikádníků – Na Truhlářce ve směru z centra provoz veden v jednom jízdním pruhu, za připojením ul. Nová Povltavská ve dvou jízdních pruzích; ve směru do centra provoz veden ve dvou jízdních pruzích 

Praha 8: 

Zenklova– do 30. 9.– v úseku Elsnicovo nám. – nám. Na Stráži - komunikace uzavřena – objízdné trasy vyznačeny 

Praha 10:

V Korytech, U Vršovického hřbitova – 15. 7. – 30. 11. – na obou komunikacích provoz omezen na jeden jízdní pruh v každém směru 

Vliv mimopražských dopravních omezení

Na další omezení je možné narazit v souvislosti s dopravními opatřeními mimo území hl. m. Prahy. Jedná se zejména o komunikaci Přátelství v Uhříněvsí směrem do Říčan, kde je uzavřena komunikace Černokostelecká. Další komplikace lze očekávat na Pražském okruhu v souvislosti s opravami na D5.

Aktuální informace o dopravních opatřeních na významných pražských komunikacích jsou k dispozici na portálu hl. m. Prahy – www.praha.eu.