Stavba jezu u Děčína se zdrží o půl roku, kvůli chráněnému území

Takto by měl podle plánů Ředitelství vodních cest vypadat úsek Labe pod Děčínem, který je poslední neregulovanou částí řeky od soutoku s Vltavou.

Takto by měl podle plánů Ředitelství vodních cest vypadat úsek Labe pod Děčínem, který je poslední neregulovanou částí řeky od soutoku s Vltavou. Zdroj: Foto RVC

Podklady k vyhodnocení dopadů plánovaného jezu v Děčíně na životní prostředí (proces EIA) bude nutné kvůli zařazení labského údolí do soustavy Natura 2000 přepracovat. Jak moc bude nutné dosavadní dokumentaci změnit, projednává nyní Ředitelství vodních cest (ŘVC) s ministerstvem životního prostředí. Ochrana labského údolí stavbu jezu nevylučuje, zdržení způsobené úpravami dokumentace nepřesáhne podle odhadu ŘVC půl roku.

Problémy se zařazením labského údolí do soustavy Natura 2000 jsou podle Bukovského spíše formálního charakteru. Z hlediska konkrétního vlivu stavby na živočichy a rostliny se toho podle něj příliš nemění, protože tyto vlivy jsou již popsány v dosavadní dokumentaci. Stavbu je možné připravit tak, aby vyhovovala podmínkám kladeným na rozsah ochrany přírody v tomto území, dodal mluvčí.

Vláda v pondělí soustavu chráněných území rozšířila pouze o labské údolí. „Považuji toto rozhodnutí za nešťastné. Obzvlášť ve chvíli, kdy by to mělo ovlivnit právě výstavbu jezu v Děčíně. Věnujeme labskému údolí maximální pozornost a péči i přesto, že dosud mezi evropsky chráněná území nepatřilo. Opravdu máme nyní obavy, aby to nezastavilo plány na další rozvoj v této oblasti,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Hrozí pokuta desítky milionů

Takzvané Louky u Přelouče, jejichž ochranu rovněž požaduje Evropská komise, kabinet do Natury nezařadil. Ignorováním požadavku EU se však ČR vystavuje riziku penalizace. Stát by mohl v krajním případě dostat jednorázovou pokutu dva miliony eur (54 milionů korun) a platit by musel penále deset tisíc eur denně (zhruba 8,37 milionu měsíčně) do doby, kdy by lokality do seznamu zařadil.

Získat kladný posudek stavby na životní prostředí se letos ŘVC snaží už potřetí. Při posledním pokusu nařídilo MŽP do studie doplnit variantu zvýšení hloubky v řece bez potřeby stavět jez. Tu sice současná dokumentace obsahuje, podle posudku ČVUT ale není proveditelná, protože by mimo jiné ohrožovala plánovaný lodní provoz, nebo zhoršovala dopady povodí na údolí Labe.

Bez jezu ohrožuje dopravu sucho

Stavbu plavebního stupně v Děčíně považuje dlouhodobě za prioritu ministerstvo dopravy. Samotná příprava stavby trvá už 20 let. Stavba jezu má zvednout hladinu řeky a umožnit v ní celoročně provozovat ekonomicky udržitelnou nákladní lodní dopravu. Nyní bez jezu se daří rentabilního ponoru 140 centimetrů dosahovat v průměru 184 dní v roce.

Udržení splavnosti Labe jako důležité alternativy dopravy v únoru podpořil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Dosavadní pracovní termín počítal s uvedením stavby do provozu nejdříve v roce 2021. Toto datum se nyní ale zřejmě posune.